НЕ на каменна кариера край Самоводене

Коментари

#3

Местността е след естерна посока фотоволтаици. Там се намират най-големите понори в карста както и изворите на Раковица. Малко по ниско е водохващането. Преди години е имало такъв проект, който е бил спрян точно по тези причини и благодарение на отрицателно становище от Кмета ни тогава. Предвид мястото взривовете касаят и Беляковец и Хотница. За преминаването на тежки камиони през селото покрай училище и детска градина, мръсният въздух биха били живото застрашаващи!!!

Ралица Първанова (Самоводене, 2021-09-21)

#15

Подписвам, защото съм жител на село Самоводене и съм против създаването на кариера. Нека спасим своето село от екологична катастрофа.

Лора Петрова (Самоводене , 2021-09-21)

#25

Защото живея в Самоводене и тук растът децата ми!

Елина Анатольевна (Велико Търново , 2021-09-21)

#27

Не желая да има кариера. Ще увреди имотите в района

Rumen Panayotov (Велико Търново, 2021-09-21)

#30

Подписвам защото не желая изграждане на кариера на землището на с. Самоводене.

Марияна Иванова (с. Самоводене, 2021-09-21)

#31

Ми пука за родното ми място и смятам, че този проект ще вреди на природа и хора!

Елена Георгиева (Велико Търново , 2021-09-21)

#32

Подписвам защото съм напълно съгласен с горепосочените доводи против добиването на камък в района на с. Самоводене.

Борис Стоилов (Велико Търново , 2021-09-21)

#36

Защото са достатъчни тировете и мръсотията от главния път..и никой не иска постоянни трусове в селото, застрашаващи целостта на сградите..

Aleksandrina Pancheva (Варна, 2021-09-21)

#37

Имам възражение

Cvetan Conev (Велико Търново , 2021-09-21)

#39

Жена ми е родом от Самоводене. Мисля, че тази каменна кариера ще влоши още повече вече натоварвания трафик в селото и на пътя Велико Търново - Русе. Освен това, поради близостта на кариерата до селото, ще има имуществени щети (поради експлозиите в комбинация със старите къщи). Ежедневието на живущите ще се промени в не много благоприятна посока, представете си как сте приспали бебето си за обедна дрямка и изведнъж започне тътъна от експлозиите.

Стоян Радев (Дебелец, 2021-09-21)

#47

Подписвам тази петиция, защото не съм избягал от шума на града, за да ми правят взривове на няколко стотин метра от дома. Интереса и спокойствието на 4-5 хиляди човека от няколко села, е по важен от баналния финансов интерес на един човек, който е решил да изкара “някой лев".

Валерий Узунов (Самоводене, 2021-09-21)

#48

Не съм съгласна да се извършва подобен тип дейност в близост до населени места.

Елица Тананеева (Велико Търново , 2021-09-21)

#50

Местността, в която е предвидено изграждането на кариерата е изключително красива. Трябва да се запази това природно богатство за децата и внуците ни.

Иван Узунов (с.Самоводене, 2021-09-21)

#52

Не съм съгласна с това решение за добив!

Stefka Koleva (Велико Търново , 2021-09-22)

#62

Не трябва да има взривове толкова близо до населено място.

Гергана Георгиева (Велико Търново, 2021-09-22)

#65

Преминаването на тежко товарни МПС през единственият път до кариерата, заплашва здравето и живота на селяните .

Драгомир Савов (Велико Търново , 2021-09-22)

#68

Не желая да се гърми около В.Търново

Нели Николова-Ляскова (Велико Търново , 2021-09-22)

#76

Смятам, че е опасно камиони натоварени с тонове маса, да преминават по вътрешните улици на селото. Особено по улицата с детска градина и училище.

Йоана Михайлова (Велико Търново, 2021-09-22)

#78

Подписвам, защото петицията е за справедливостта.

Румен Стоилов (Велико Търново, 2021-09-22)

#80

Подписвам, защото такава кариера би предизвикала екологична и социална катастрофа за Самоводене.

Румяна Монова (Велико Търново, 2021-09-22)

#83

Живея в Самоводене и не съм съгласна с каменната кариера.

Мариета Инкова (Самоводене, 2021-09-22)

#90

Не желая изкопни дейностти

Пламен Бялков (Самоводене, 2021-09-22)

#93

Живея в Самоводене

Miroslav Balabanov (Мадрид, 2021-09-23)

#95

Живея в с. Беляковец, ако се осъществи тази кариера ще се получи замърсяване на въздуха с прахови фини прахови частици. Идващите от запад и от север ветрове ще го носят към селото.

С. Стоянов (с. Беляковец, 2021-09-23)

#97

Ние, жителите и собственици на имоти в село Самоводене, община Велико Търново, изразяваме категорично НЕСЪГЛАСИЕ с намеренията на СТРОМАТ 08 ЕООД, да започне добив на камък чрез кариера в землището на Самоводене. Местността пожелана от СТРОМАТ 08 ЕООД за тридесет и пет годишна концесия за добив на камък, е на 1400м от западния край на селището. Действието на кариера там, би било равнозначно на необратимо тежка екологична, стопанска и финансова катастрофа за Самоводене, с изключително дълготрайни последици за бъдещето на селището. Подкрепилите настоящата петиция ще направим всичко възможно в рамките на закона, за да защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Всякакви външни административни решения противоречащи на становището на жителите и собствениците на Самоводене, са незаконни и нарушават основните човешки права.

Настояваме, отговорните служители на община Велико Търново и РИОСВ Велико Търново, да откажат предложения от СТРОМАТ 08 ЕООД план, като неприемлив и силно вредящ, както на природата, така и на населението на село Самоводене. Не приемаме никакви доводи в защита на проекта.

Симона Желязкова (Самоводене, 2021-09-23)

#109

Живея в селото, децата и внучката ми живеят тук. Искаме тишина, спокойствие, чест въздух.

Рена Дранкюлева (Самоводене, 2021-09-24)

#110

Защото е на близо до наш имот в с. Самоводене и защото няма да има спокойствие от извършаните там дейности

Николай Друмев (Велико Търново , 2021-09-24)

#115

Изграждането на кариера за добив на инертни материали на 1400м от с.Самоводене ще е екологична катастрофа.
Взривните работи ще променят и замърсят(натровят) подземните водни течения. От този карстов район извира река Раковица тук са водохващания за чешмите Аговица и Истерна, от тук е и водата на част от кладенците на селото.
Сеизмичните вълни ще напукат сградите , пушекът от взривовете ще замърсява въздуха.
Границата на кариерата граничи с обработваема земя. Блока от 1000 дка. ще е пълен с камъни и засипан от пепел което ще направи същият невъзможен за обработка.
Черните пътищата посочени за извозване на инертните материали не са общински , а са част от обработваемите земи. Използване на пътя през селото също е невъзможно за тежкотоварни камиони(брутния им тонаж надхвърля 40т.). Наклона при спускане е над 15% и минава покрай Училище, Детска градина, Център за работа с деца, сладкарница и голям хранителен магазин.
Кариерата обхваща над 500 дка. земя, защитена зона в Натура 2000, обитавана от животни застрашени от изчезване.

Валентин Мицканов (Самоводене, 2021-09-24)

#127

РИОСВ да откаже предложения план от Стромат 08 ЕООД за концесия в землището на с. Самоводене.

Даниела Ненова (Велико Търново, 2021-09-26)

#130

замърсяване на въздуха, освен тировете и още камиони, а хората?

Ина Мороз (Велико Търново, 2021-09-26)

#132

Не желая пътищата в село Самоводене да бъдат разбивани от тежки камиони.Пътища,които никой после няма да ремонтира.Да не говорим за негативните последици от взривовете.

Жанета Дончева (Самоводене, 2021-09-26)

#133

обичам това село

Вирджиния Матеева (София, 2021-09-26)

#135

Чисто и спокойно Самоводене.Преди години ни се напукаха къщите сега ще падат.

КАМЕЛИЯ РАДОВА (с.Самоводене, 2021-09-27)

#137

Мисля за селото си.

Стефан Даскалов (Велико Търново , 2021-09-27)

#140

Последиците - здравни, екологически и икономически ще бъдат пагубни за населението не само на Самоводене, но и на други околни селища.

Тодор Тодоров (Велико Търново, 2021-09-27)

#141

Съм солидарна с приятелите си, живущи в с. Самовадене.

Petya Ivanova (Велико Търново, 2021-09-28)

#154

Подписвам и съм уверен ,че оговорните служители цитирани по-горе ,ще се ръководят по съвест при вземане на становище !

Iwan Shilew (с.Самоводене, 2021-10-01)

#158

Не смятам за редно да се връща отново кариерата, предвид затварянето и по желание на местното население преди години. Приятели самоводчани са наистина притеснени да се започне дейност в кариерата и аз ги подкрепям. Редно е да бъдат допитани жителите на село Самоводене и други касаещи ги.

Георги Недев (Велико Търново, 2021-10-01)

#167

Подписвам, защото не съм съгласна около селото да се извършват взривни действия.

Йорданка Иринкова (Самоводене, 2021-10-01)

#173

Подкрепям за по чиста природа

Димитринка Пъневска (Велико Търново, 2021-10-01)

#182

България все повече се превръща в частна държава и трябва да противодействаме на това. Интересите на неколцина супер богати влизат във все по-явно противоречие с интересите на населението.

Павел Байчев (Велико Търново, 2021-10-03)

#185

Живея в Самоводене и искам детето ми да расте спокойно и здраво!
Спрете това безобразие!

Невена Цветанова - Петкова (Велико Търново, 2021-10-04)

#187

Гг

асен давидов (Плевен, 2021-10-05)

#190

Пряко съм заинтересован от случващото се в региона

Милен Калчев (Варна, 2021-10-06)

#191

Не желая кариера около селото.

Пламен Дончев (Велико Търново, 2021-10-06)

#193

Изразявам категорично НЕСЪГЛАСИЕ с намеренията на СТРОМАТ 08 ЕООД, да започне добив на камък чрез кариера в землището на Самоводене.

Бистра Бонева-Попова (с.Самоводене, 2021-10-06)

#195

С евентуална работа на подобна кариера, за безкрайно дългия период от 35 години, ще настъпят необратими екологични промени, застрашаващи живота на жителите на Самоводене!!
Не вярвам, като гражданин на България, държавноста, под чиято грижа сме, да е безразлично към към здравето, живота и благосъстоянието на своето население и Народ!
Самоводене и без друго е силно засегнато от тежкия трафик на товарни коли на пътя В. Търново - Русе, който минава пряко през селото ни!!
Мисля, че дори само този факт е ПРЕДОСТАТЪЧЕН!

Румяна Иванова (Самоводене, 2021-10-06)

#196

Живея и дишам въздуха на Самоводене.

Krasimir Angelov (Самоводене, 2021-10-06)

#198

Не желая да има кариера

Ivan Barakov (Самоводене, 2021-10-06)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...