Подкрепа за Розовата къща!

1111110.jpgПодкрепям „Розовата къща“, защото тя е единственият в България нископрагов център за работа за хора с увреждания вследствие на употребата на наркотици и/или алкохол.

Защото само в „Розовата къща“ се предлагат услуги за едни от най-неглижираните членове на обществото ни - хора със зависимости, често бездомни или крайно бедни.

В нея се осигурява възможност хората в нужда да покрият базовите си нужди от храна, дрехи, душ, лекарства и всичко онова, което за нас е даденост, а за тях е недостъпно.
Там те получават помощ за издаване на лични и административни документи (ЛК, ТЕЛК и т.н.) , включване в социалната и здравната системи, осигурява се достъп до лекарска и психиатрична помощ.

Хората, които посещават "Розовата къща" получават психологическа подкрепа за мотивиране на прекратяването на употребата на наркотици и/или алкохол,  както и осигуряване на необходимата терпапевтична помощ. Там те получават помощ при търсенето на работа и настаняване - чрез изготвяне на СВ-та, осигуряване на подходящи работни позиции, търсене на квартири.

От 2023 г. Центърът има осигурен делегиран бюджет от Столична община за 30 човека, като въпреки това обслужва нуждите на над 100 отделни посетители месечно.

Центърът работи в тясна връзка с Агенцията за качество на социалните услуги, дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни'' на Столична община, Софийски университет. Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги от АКСУ за „Терапия и рехабилитация“, „Дневна грижа“, „Общностна работа“, „Информиране и консултиране“, „ Застъпничество и посредничество“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“,   и разполага с лиценз за развитие на програма за намаляване на вредите в следствие употребата на наркотични вещества от Националния център за обществено здраве и анализи.


През изминалите пет години, в които центърът работи,той е обслужил 864 човека, които са го:
- посетили 34 304 пъти,
- нахранили са се безплатно 48 026 пъти,
- получили са прилични дрехи 3 859 пъти,
- взели са си хигиенни материали (сапун, четка и паста за зъби, дамски превръзки) 2 818 пъти,
- 1 184 пъти са дошли, за да изперат дрехите си
- 1 750 са получили медицински материали и превръзки, за да се погрижат за здравето си,
- 2 497 пъти са консултирани по всякакви теми, свързани със съществуването им,
- 43 души платиха здравните си осигуровки и започнаха лечение за Хепатит С.

Само в последните няколко месеца над сто човека са отишли на лекар и за първи път са получили качествена грижа, а във връзка с мобилната ни работа на терен сме се срещнали с 468 души, а 148 човека са изследвани за ХИВ, Хепатит С, Хепатит В и сифилис.

Места като "Розовата къща" прават града и странат ни по-добро място за живот, не само за хората, които търсят подкрепа в нея, а и за всички нас, които искаме да живеем достойно в една достойна европейска държава!

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Юлия Георгиева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...