Незабавни мерки за спазване на законите и наредбите, които задължават гражданите и общините да идентифицират и регистрират кучетата

 Ако беше възможно да се установи собственикът на изхвърленото животно и да му се наложи солидна глоба, със сигурност щеше да намалее броят на изложените на жестоко отношение, болести и незаконен отстрел "безстопанствени" кучета. Задължението за поставяне на микрочип и регистриране в интегрираната информационна система на БАБХ е регламентирано в чл. 174 от ЗВД, чл. 37 и 38 от ЗЗЖ и чл. 14 и 15 от Наредба 4/февруари 2021 г. Моля всички, които биха застанали зад искането Министърът на ЗХ да издаде заповед, с която да задължи кметовете да чипират безплатно кучета на социално слаби собственици и да наложат сериозни глоби на останалите, неизпълнили предписанията на закона, да подпишат тази петиция!прострелян12.jpg

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Галя Баева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...