Против Садково Стопанство на яз. Малко Шарково

Коментари

#1

Бих искал да запазим уникалната екосистема на яз. Малко Шарково непокътната и за нашите деца

Димитър Димитров (Ямбол, 2021-06-16)

#2

Не съм съгласен

Румен Лазаров (Айтос, 2021-06-16)

#3

Не искам снадки а свободен водоем !!!

Мехмед Осман (Айтосс, 2021-06-16)

#6

Обичам природата

Калоян Колев (Айтос, 2021-06-16)

#10

Желая да запазим в България малкото останала чиста и девствена природа

Христо Найденов (Ямбол, 2021-06-17)

#16

Защото желая язовира да се запази все така чист за нас и за идните поколения.

Янка Найденова (Ямбол, 2021-06-17)

#20

Против съм за изграждането на садково стопанство на яз.Малко Шарково

Димко Дучев (Елхово, 2021-06-17)

#23

Унищожават и последният язовир за спортен риболов в района!!!

Георги Дучев (Елхово, 2021-06-17)

#26

Против съм поставянето на садкови
съоръжения в акваторията на
яз. Малко шарково

Георги Николов (Бургас, 2021-06-17)

#28

Бъдещето на малките язовири със садкови стопанства е лошо … пример яз.Ахелой !!!

Стоян Самоковлиев (Бургас, 2021-06-17)

#31

Не желая разграбването на малкото останали красиви места в България! Язовирът не е с такива мащаби, които да позволяват изграждането на садково стопанство. По този начин, ще се наруши правото на всеки любител риболовец да упражнява любимото си хоби!

Мартин Мастиков (Бургас , 2021-06-17)

#34

Проив съм изграждането на садково стопанство

Николай Колев (Ямбол, 2021-06-17)

#35

Не желая да има садки на яз. Малко шарково.

Danail Borisov (Тополовград, 2021-06-17)

#36

Против садковото стопанство

Динко Митев (Сливен, 2021-06-17)

#38

Защото мисля, че така е правилно

Георги Андонов (Лондон, 2021-06-17)

#44

Да запазим рибното богатство на язовира

Андриан Дончев (Сливен, 2021-06-17)

#46

Подписвам защото съм против изграждането на садки на язовир Малко Шарково.
Против съм унищожаването на поредния язовир в България

Валентин Железчев (Бургас , 2021-06-17)

#54

Изразяваме КАТЕГОРИЧНОТО СИ НЕСЪГЛАСИЕ част от акваторията на яз. Малко Шарково да бъде предоставена за изграждане на садково стопанство

Стамат Загорчев (Бургас , 2021-06-17)

#55

Против сладководни стопанство на язовир Малко Шарково

Пламен петров (Ямбол , 2021-06-17)

#56

Изрично съм против подобно безумие да се осъществи на този язовир!

Мануел Вълков (Хелмонд, 2021-06-17)

#57

По този начин ще се ограничи риболова в района на водоема и концесионерите ще си правят каквото си искат!

Ivan Ivanov (Айтос , 2021-06-17)

#59

Подсвам защото съм против изграждането на садково стопанство.

Петър Константинов (Ямбол , 2021-06-17)

#62

Искаме поне един язовир в Областта да остане див, свободен и недокоснат от частни бизнесмени

Петко Димитров (Ямбол, 2021-06-17)

#65

Защото съм твърдо против садковото изполване на язовирау

Йордан Долапчиев (Айтос, 2021-06-17)

#67

Язовира е твърде малък за такава огромна инсталация

Константин Каридов (Burgas, 2021-06-17)

#70

Искам язовира и обитателите му, да се запазят в същият вид, както до сега!

Ventcislav Peevski (Троян , 2021-06-17)

#74

Защото това е безжбразие!

Михаил Гиков (Хасково, 2021-06-17)

#76

Защото не се съгласявам.

Димитър Грудев (Бургас, 2021-06-17)

#86

Не искам да се превръщат красотите на България промишлени зони, в които едни се "налапват" за сметка на обикновения гражданин, който има 5 часа на седмица да си отмори, а вече почти няма къде да го направи

Васил Славов (Поморие, 2021-06-17)

#88

Това е едно от малкото места незасегнато от човешката алчност и глупост

Гергин Димитров (Ямбол , 2021-06-17)

#89

Подписвам се защото НЕ съм съгласен!

Павел Тороманов (София, 2021-06-17)

#93

Не искам още един язовир да бъде изтарашен до 0 ла

Иван Тодоров (Айтос, 2021-06-17)

#94

Искам да се запази Българската природа

Ангел Taшев (Бормут , 2021-06-17)

#97

Не желая един прекрасен язовир да се превърне в нечия "собственост " , и собственика да ми нарежда каде мога да ловя риба ! За незапознатите визирам яз. Бата , яз. Порой и др.

Георги Янев (Бургас, 2021-06-17)

#99

Против съм поставянето на садкови
съоръжения в акваторията на
яз. Малко Шарково.

Георги Колев (Айтос, 2021-06-17)

#101

Не съм съгласен за изграждането на садково стопанство

Начо Боюклиев (Камено, 2021-06-17)

#110

Против съм защото смятам, че трябва човешката намеса на яз. Малко шарково трябва да бъде сведена до минимум.
Много прелетни птици използват язовира като зимно место обитаване и са свикнали с рибарите по брега , но не мисля, че ще приемат и садки във водите му, свързани с индустриално отглеждане на риба.

Константин Лущев (Пловдив, 2021-06-17)

#111

Подписвам се защото съм против слагането на сатки в язовир Малко Шарково

Анастасия Николова (Пазарджик , 2021-06-17)

#115

Не одобрявам направата на садки на територията на язовир Шарково

Павлин Манолов (Ямбол , 2021-06-17)

#119

Не съм съгласен да се изграждат садки на този язовир

Христо Георгиев (Бургас, 2021-06-17)

#122

Искам да има къде да риболувам!

Anton Todorov (Бургас, 2021-06-17)

#124

Съм против част от акваторията на яз. Малко Шарково да бъде предоставен за изграждане на садково стопанство!!

Георги Димитров (Свиленград, 2021-06-17)

#128

Не желая сладководни стопанство в яз. Малко Шарково!

Георги Певецов (Ямбол , 2021-06-17)

#130

Не съм съгласен с изграждане на садково стопанство в яз.Малко Шарково

Александър Великов (Ямбол, 2021-06-17)

#134

Считам, че 200дка садкова инсталация, прегражраждаща почти напълно целия язовир са напълно несъвместими с предмета и целите на опазване на защитени видове птици в ЗЗ Натура 2000 яз. Малко Шарково.

Иван Пандъков (София, 2021-06-17)

#139

Това е недопустимо! Поредното крадене на язовир няма да го дадем на мутрите, които ОБЕЗРИБИХА българските водоеми

Николай Иванов (Ямбол, 2021-06-17)

#141

Подписвам се защото искам язовир Малко Шарково да остане такъв какъвто си е, див и красив!

Христо Хаджиев (Ямбол, 2021-06-17)

#144

Защото съм против!

Цанимир Панайотов (Айтос, 2021-06-17)

#148

Стоп на унищижението на българската природа!

Васил Цветков (Пловфив, 2021-06-17)

#149

Не желая поредния "девствен" язовир в България да бъде урбанизиран, с цел печалба на частни лица, като това неминуемо ще доведе до локално разрушаване на екосистемата!!!

Марин Байков (София, 2021-06-17)

#153

Против съм превземането на построените в миналото водоеми.
Искам, чисти риболовни обекти със свободен достъп за легален риболов!

Стефан Ненов (с. Белопопци, 2021-06-17)

#155

Не съм съгласен част от акваторията на яз. Малко Шарково да бъде предоставена за изграждане на садково стопанство, както се заявява в Инвестиционно Предложение „Изграждане на садкова инсталация с до 40 броя производствени садки“.

Дончо Топалов (Стара Загора, 2021-06-17)

#156

.

Марио Любенов (Ilmenau, 2021-06-17)

#157

Подписвам защото, това е едно изключително добро място за отдих, риболов и къмпинг. Аз съм против изграждане на сатки.

Николай Георгиев (София, 2021-06-17)

#161

Е твърде вероятно, създаването на тази инсталация да наруши цялост та на акваторията на посочения водоем, както и силно да ограничи достъпа до същата от любители риболовци.

Жельо Пелтеков (София, 2021-06-17)

#163

Съм против изграждането

Любомира Тонева (София , 2021-06-17)

#164

Не искам изграждането на садки в язовир Малко Шарково

Мартин Михалев (Сливен, 2021-06-17)

#165

Против съм изграждането на садково стопанство на язовир Малко Шарково!

Янко Илчев (Елхово , 2021-06-17)

#171

Не съм съгласен, със изграждането на садково стопанство на един от малкото останали свободни язовири в областта, а именно Малко Шарково!

Калоян Симеонов (Ямбол, 2021-06-17)

#175

Искам свободен водоем

Юри Тодоров (София, 2021-06-17)

#179

Да спрем с далаверите , нека остане нещо “диво и красиво “

Николай Колев (Раднево, 2021-06-17)

#183

Да

Ясен Пеев (Варна, 2021-06-17)

#193

Подписвам защото раздаването на обществен ресурс премина всякакви граници. Подписът ми да се счита за значим, защото този язовир, който макар никога да не съм посещавал, е точно толкова на този който иска да го даде и на онзи дето ще залага садки, колкото на мен и всеки един български гражданин

Христо Христов (Велико Търново, 2021-06-17)

#194

Не желая да обеззарибят язовир , който НИЕ си го зарибяване с наши средства!
А те ще го направят на 100%!!!!

Ангел Тончев (Ямбол, 2021-06-17)

#196

Язовирът трябва да бъде защитен!

Светлана Данева-Тодорова (Ямбол , 2021-06-17)

#198

Ще бъде нарушено екологичното равновесие в района и ще има проблеми с риболовците да посещават язовира в много райони.

Румен Паисиев (Бургас, 2021-06-18)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...