НЕ на унищожението на РПС"Вакарел", символът на българското радио

https://www.facebook.com/save.vakarel

 

Драги сънародници,

 

На 1 януари 2015г. в разрез с интересите на хиляди радиослушатели и на националната сигурност, бяха спряни дълговълновия предавател в РПС“Вакарел“ и средновълновите предаватели в Саламаново, Самуил, Кърджали, Дулово и Търговище. И въпреки немалкото слушатели средновълновите предаватели имаха до голяма степен локално покритие, предвателят във Вакарел имаше дори международно. В момента този обект с историческо и стратегическо значение е на прага да бъде ликвидиран, следвайки съдбата на голяма част от спрените в последните години над 20 радиопредавателя.

 

                Историята на РПС“Вакарел“ се простира  назад във времето до далечната 1934 година, когато специалисти от фирмата Телефункен посещават България в търсене на най-подходящата точка за радиоразпръскване. След почти година търсене и измервания, те се спират на височината над софийското село Вакарел. Мястото е идеално по редица природни и географски причини. В същност то е най-доброто у нас. През 1936 година започва строежа на първия предавател а в близката 1937 вече се правят първите тестове. На 17 ноември същата година предавателят влиза в редовна експлоатация. И от този момент започва създаването на една легенда, водила по пътя им с топлия си глас както стотици специалисти, инженери и родни гении на радиоделото, така и милиони радиослушатели. Една национална гордост. До тази новогодишна нощ. 78 дълги и бурни години.

 

                Важността на станцията е извън всякакво съмнение. Чрез нея програмата на българското национално радио достигаше до хилядите радиослушатели, намиращи се извън всякакво друго покритие, било то на УКВ или телевизионно. Генералния директор на БНР Г-н Радослав Янкулов в порив на неадекватен и фатално некомпетентен модернизъм е тръгнал на война срещу радиоразпръскването на Средни и Дълги Вълни. Според неговите твърдения то е морално остаряла технология, отхвърляна по целия свят, твърде скъпа за подръжка и като цяло безмислена. Според него, у нас има 98% покритие на страната с УКВ сигнал. Той дори е готов, по негови думи, с финансова схема, чрез която да се закупят на бедните слушатели УКВ радиоприемници. Истината, драги съотечественици, е много по-различна.

 

                България е планинска страна и немалка част от населението живее в планините. Въпреки наличието на десетки регионални и няколко национални радиостанции в УКВ обхват, поради пресечения терен покритието им на планиските райони е силно ограничено. Тези райони се обслужваха до скоро от двадесетина регионални и 7 радиопредавателя с национално покритие на ДВ и СВ. Тези предаватели транслираха програмата на БНР, като освен новините, съдържанието се осигуряваше от регионалните студия на БНР, давайки на радиослушателите интересна, разнообразна и релевантна за региона информация. Поради естеството на честотния спектър техния глас достигаше не само до най-отдалечените кътчета на България, но и до нашите сънародници зад граница. Българска реч достигаше до десетки хиляди от  западните покрайнини, до българите южна Румъния, до хилядите в Европа. Според специалисти от бранша, за да бъде постигнато твърденото УКВ покритие от 98%, трябва да се построят между 800 и 1000 нови УКВ предавателя, като повечето от тях трябва да се разположат в силно пресечен терен. Зад обещанието на Г-н Янкулов се крият милиони левове в сделки за изграждане на пътна инфраструктура, електропреносна мрежа, радиорелейна мрежа и радиопредавателна мрежа. И тя ще излезе на българския данъкоплатец десетки пъти по-скъпо от подръжката на всичките унищожени и нарязани за скрап предаватели на ДВ и СВ и ще бъде връх на глупостта и некомпетенстността, на разхищението на безценни и нужни средства. Разходите ще бъдат астрономически. След това той е готов да подари УКВ приемници на всички бедни слушатели. Ако за пример сложим средна доставна цена на едро от около 30 лева за приемник и предположим скромно, че у нас има 100 000 души, живеещи в отдалечени селски райони, получаваме 3 000 000 лева, цената на електроенергията за РПС“Вакарел“ за 16 години.

 

                С какво право Г-н Янкулов подлага на дискриминация тези 100 000 българи у нас и хилядите зад граница?

 

                Според него целия цивилизован свят се отказва и масово спира предавателите на СВ и ДВ. По тази причина ли в централна европа вечер се чуват над 25 станции на ДВ и до 90 на СВ? По тази ли причина постоянно се модернизират наличните и се изграждат нови мощности в страните членки на ЕС? Причините са няколко:

 

1)      1) Огромно покритие с ниски разходи

 

Зоната на покритие на един модерен 100 киловатов ДВ предавател, разположен на подходящо място и имащ качествена антенна система, е до 2000 километра. Годишните разходи за електроенергия биха били към 127546 лева. Това са 17 стотинки на глава от населението за година. Зоната на покритие на такъв предавател на СВ би била около 400 километра. Разходите за 1000 УКВ предавателя биха били драстично по-високи.

 

2)      2) Висока сигурност на комуникационния канал

 

Радиото не може да бъде спряно лесно. Това е изключително важно в случай на война, природни бедствия и аварии. Това е и една от основните роли на националното радио – да достигне до всички в такива случай. В едно изказване Г-н Янкулов изрази мнение, че е най-добре да слушаме БНР на мобилните си телефони през интернет. Поради високата си комплексност и многослойност, предложената от него преносна среда е най-уязвимата, несигурна и хаотична. Радиото е изключително сигурно, като в случай на бедствие, авария или война, предаванията могат да се организират от самите предавателни станции, от защитени студия, от предварително подготвени и записани програми и др.

 

3)      3) Изключително ниска цена и простота на крайните устройства

 

Националното радио е обществена услуга. То трябва да служи на хората, да е от тях и за тях. Въпреки урбанизацията на българските градове, хиляди наши съграждани живеят в изолирани и отдалечени области, където прехраната се изкарва с ежедневна борба със земята  за нейните дарове. Въпреки доказаното завръщане към селския живот, повечето от тези слушатели са в напреднала възраст и с ниски доходи. Но почти всички имат някакъв подходящ радиоприемник. У нас все още има хиляди напълно работоспособни транзисторни и лампови радиоприемници.

 

                Въпреки твърденията на Г-н Янкулов, последно повторени на 19.01.2015г. в сутрешния блок на БНТ1, че предаванията на СВ от РПС“Видин“ на 576кХц достигат до всички слушатели у нас, това не е истина. Предавателят е разположен на изключително неподходящо за радиоразпръскване място. Освен това закупеният 400 киловатов предавател Томпсън е некачествен и предизвиква редица проблеми в експлоатацията, поради което се налага да се работи с 200 киловата мощност. Въпреки тази мощност зоната на покритие и качеството на сигнала са далеч от достатъчни за страната.

 

Всички сме наясно със финансовите, организационните и ресурсните затруднения пред държавните национални медии. Съкращението на регионалните програми е разбираемо. Но изключването на единствения предавател имащ капацитет за национално покритие не е.

 

                Обръщаме се към всички ви, от обикновенния радиослушател, до членовете на Парламенталната комисия по култура и медии! Нека не допуснем меркантилното разкъсване на всичко изградено да погуби малкото останало от някога гордото ни национално радио. Нека спасим РПС“Вакарел“ и го превърнем в основния предавателен радиоцентър на България.

 

Призоваваме за:

 

1)      1)  Изкупуване от държавата на РПС“Вакарел“;

 

2)      2) Закупуване и инсталация на нов ДВ предавател от реномиран доставчик (напр. Трансрадио,  Гейтс или Наутел) с мощност 50 киловата при приблизителен годишен разход за електроенергия от 63 773 лв. или 9 стотинки на глава от населението на година;

 

3)      3) Закупуване и инсталация на нов СВ предавател от реномиран доставчик (напр. Трансрадио,  Гейтс или Наутел) с мощност 100 киловата, при приблизителен годишен разход за електроенергия от 127 546  лв. или 17 стотинки на глава от населението на година;

 

4)     4)  Запазване и консервиране на стария двублоков предавател ДСВ-75 като резервна мощност, доказала се при тежки условия.

 

5)   5) Изграждане на нов диплексер, който ще позволи едновременната работа на двата предавателя с наличната антенна система;

 

6)       6)   Възстановяване на излъчването на програма „Хоризонт“ на БНР на ДВ и СВ за страната и чужбина.

 

7)      7)  Изграждане на площта на една от жилищните сгради на територията на станцията на модерен музей на българското радиодело с информационен център и библиотека. Музеят да бъде отворен за организирани посещения на български и чуждестранни граждани, ученици и студенти от техникумите и университетите.

 

Добър пример за подходящи предаватели са Nautel NX50/NX100, Transradio TRAM50/TRAM100 и Gates Flexdivia 3DX50/3DX100.

 

Тези действия биха осигурили не само 100% покритие за много по-малко средства от тези, необходими за изграждане на грандиозната мрежа от УКВ предаватели, но и един сигурен, евтин и доказан метод за достигане на чуждестранните слушатели от държави като Украина, Турция, Египет, Италия, Австрия, Чехия, Германия, Сърбия, Албания, Беларус и др. Всичко това може да бъде постигнато с гласуването на доверие на немските специалисти, избрали височината на село Вакарел като най-удачния вариант за радиоразпръскване у нас, с гласуването на доверие на българската държава отново да бъде стопанин и пазител на една легендарна предавателна станция. Само по този начин гласът на България може да бъде чуван отново от всичките ѝ поданници у дома и надалеч.