За създаване на възможност за отзоваване на депутати

        Ние, подписалите тази петиция искаме, съгласно член 159, алинея 1 от Конституцията, Президентът на републиката или поне половината от членовете на Народното Събрание да внесат в Народното Събрание проект за решение за произвеждане на избори за Велико Народно Събрание с цел създаване на възможност за предсрочно прекратяване на пълномощията на всеки народен представител по искане на избирателите в неговия район.

 

 

        Великото Народно Събрание трябва да промени член 67, алинея 1 от Конституцията, където се урежда видът на мандата на народния представител -- вместо сегашния свободен мандат той трябва да бъде задължителен (императивен). В допълнение, към член 72, алинея 1, където се изброяват възможните случаи за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, трябва да се добави точка 5 .

 

        Предсрочното прекратяване на мандата на депутат трябва да може да става веднъж годишно на референдум след подписка на една двадесета от избирателите в избирателния му район. Изискване за такава подписка има за предложение за произвеждане на местен референдум – член 27, алинея 1, точка 3 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

 

        Ако депутатите са избрани по пропорционална система, на мястото на отзования депутат ще влезе следващият в избирателната листа на неговата политическа формация. Ако депутатите са избрани по мажоритарна система, за овакантеното място ще трябва да се произведе нов избор.

 

        В САЩ и Великобритания съществува законодателство за предсрочно отзоваване на изборни длъжностни лица, описано в следните Интернет-страници :

 

* https://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election  ;

* http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx  ;

* http://www.sos.ca.gov/elections/recalls/procedure-recalling-state-and-local-officials/  ;

* https://en.wikipedia.org/wiki/Recall_of_MPs_Act_2015  ;

* http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/25/pdfs/ukpga_20150025_en.pdf .

Подпишете тази петиция


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Facebook