Да запазим инж.Евгени Кръстанов като кадър в УАСГ

До Ректора на Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр.София

 

Уважаеми проф. Иван Марков,

 

Ние, настоящите и вече дипломирани студенти и инженери на Геодезическия факултет, се обръщаме към Вас с една молба - инж.Евгени Кръстанов, преподавател в Геодезически факултет, катедра Приложна Геодезия, да бъде съхранен като кадър.

Знаем, че времето Ви е ценно, затова ще бъдем много кратки - Инж. Кръстанов е един от малкото преподаватели, които имат над 20-годишен стаж в УАСГ и за който обучението на младите инженери е не просто работа, а страст, мисията на живота му. Неговата всеотдайност не остава неоценена и се проявява в успехите на неговите студенти и дипломанти.

Знаем, че престижът на УАСГ се гради от преподавателите и те са хората, заради които и ние ще изпратим нашите деца да учат тук.

Знаем, че от Вас зависи УАСГ да не изгуби един от най-ценните си преподаватели, затова всички ние, долуподписаните, в името на добрите ни колегиални отношения, молим да преразгледате условията на сътрудничество, които имате в момента с инж. Кръстанов и да не прекратявате неговата мисия.

 

С Уважение,

Студентите на УАСГ

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Студентите на УАСГ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook