Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България

Коментари

#1601

Подписвам, защото съм съгласна с исканията за по-достойно заплащане и субсидиране на висшено образование.

Надежда Николова (Благоевград, 2023-11-21)

#1610

Подкрепям петицията

Димитър Димитров (София, 2023-11-22)

#1624

Считам, че един университетски преподавател не трябва да получава по-ниска заплата от един учител по физическо възпитание в училищната система. Не съм съгласна, обаче, да има необлагаем минимум от 1000 лв. Комунизмът и уравновиловките между хората трябва да останат в миналия век. В пазарната система има неравенства и това е стимул за развитието на отделната личност!

Таня Тодорова (Свищов, 2023-11-24)

#1633

Защото искам справедливо възнаграждение на университетските преподаватели, които освен с обучение на студентите се занимават и с наука. Трябва да има съотносимост на възнагражденията между средно и висше образование. За да обучаваме качествено е необходима по-голяма субсидия за висшето образование или поне равна на тази за средното.

Нели Георгиева (Ямбол, 2023-11-24)

#1634

Подкрепям петицията!

Тодор Стоянчев (Стара Загора, 2023-11-24)

#1635

Подкрепям петицията

Олег Милев (Стара Загора, 2023-11-24)

#1640

Подписвам защото съм съгласна с предложението в петицията.

Веселиня Недева (Ямбол, 2023-11-24)

#1644

Съгласен съм с исканията!

Стефан Стефанов (Стара Загора , 2023-11-24)

#1654

Подписвам, защото смятам, че трудът на преподавателите във висшето образование не е оценен правилно.

Галя Шивачева (Ямбол, 2023-11-24)

#1683

Пари има, но не се разпределят правилно

Никола Пировски (Стара Загора, 2023-11-25)

#1704

Taner

Танер Исмаилов (Свищов, 2023-11-26)

#1706

Подписвам, защото иска заплатите ни да отговарят на положения труд и усилия за придобиване на дадената академична длъжност.

Радост Петрова (Пловдив, 2023-11-26)

#1709

ПОДПИСВАМ, ЗАЩОТО И СЛУЖИТЕЛИНЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ БОНУС ЗА КОЛЕДА, ЗА ВЕЛИКДЕН И ВЪОБЩЕ ДА СА ИНДЕКСИРАНИ ЗАРАДИ ИНФЛАЦИЯТА!!! ВУЗОВЕТЕ СА ОБЩ ОРГАНИЗЪМ ДЕЙСТВАЩ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА СТОТИЦИ СКРОМНИ И ОТДАДАНИ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО РЕДОВНО СА ПОДЦЕНЯВАНИ И ЗАБРАВЕНИ ОТ МОН И ОТ ДЪРЖАВАТА, НО СЕ НАДЯВАМ ПРОФСЪЮЗИТЕ ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НИ!

TIHOMIRA DIMITROVA (VELIKO JARNOVO, 2023-11-26)

#1715

Съгласен съм, че минималната основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища трябва да е не по-ниска от 125 % от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца. Също така, подкрепям средната работна заплата за преподавателите в държавните висши училища да е не по-ниска от 170 % от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца.

Станислав Върбев (София, 2023-11-26)

#1727

В момента заплатата ни се доближава до минималната в страната, и не съответства на компетенцията и натовареността ни .

Снежана Савова (Стара Загора, 2023-11-27)

#1743

Подкрепям исканията

Мария Тодорова (Стара Загора, 2023-11-28)

#1750

Подкрепям петицията

Юлияна Маринова (Стара Загора, 2023-11-28)

#1756

Подкрепям петицията

Галин Иванов (Пловдив, 2023-11-29)

#1759

Съгласен!!!

Динко Йорданов (Пловдив, 2023-11-29)

#1761

Подписвам го, защото смятам, че висшето образование трябва да изведе нацията на ниво, различно от обслужващия персонал.

Цвета Хорева (Пловдив, 2023-11-29)

#1767

Подписвам защото не е нормално доценти и професори да се надяват че ще бъдат поканени като гост лектори за да получат правилно заплащане. Всички работещи в университети не преподаватели търсят друга работа заради неконкурентно заплащане.

Васил Дечев (Пловдив , 2023-11-29)

#1780

Подписвам тази петиция, защото съм дълбоко убеден, че преподавателите, работещи в областта на висшето образование имат мисията да обучат настоящото младо поколение и да му придадат квалификация и експертиза, която е необходима за да бъде икономиката и изобщо средата в България съответна на европейските стандарти, морал и битност.

Христо Спасов (Пловдив, 2023-11-30)

#1784

Подписвам, защото заплащането във висшето образование е крайно недостатъчно за работата, която се извършва и квалификациите, които притежавам. Обидно е, човек да отговаря на европейските и национални критерии в науката, а да получава смешни доходи. Това е крайно обидно и подтискащо, когато обучаваш млади колеги и се стермиш да им вдъгхеш позитивизъм и желание за реализация в сферата на науката и образованието.

Надежда Петкова (Пловдив, 2023-11-30)

#1786

Подкрепям петицията за достойно заплащане на труда ми.

Марийка Тодинова-Георгиева (Пловдив, 2023-11-30)

#1787

Смятам, че преподавателите в университетите заслужават достойно заплащане за труда си!

Цветана Гогова (Пловдив, 2023-11-30)

#1788

Съм за развитието на науката в България!

Антон Славов (Пловдив, 2023-11-30)

#1791

Подкрепям исканията!

Румен Андреев (Пловдив, 2023-11-30)

#1796

Крайно унизително финансиране на Висшите училища.

Десислав Балев (Пловдив, 2023-12-01)

#1798

Подписвам, защото съм съгласна с исканията в тази петиция.

Станислава Ташева (Пловдив, 2023-12-01)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...