Петиция за разрешаване на допълнителни образователни дейности в детските градини и училищата на територията на община Варна

Защо е важна тази петиция?

Децата в предучилищна и училищна възраст са в критичен етап на своето развитие, когато се изгражда основата за любов към ученето, креативността и културата. Допълнителните образователни дейности, като спорт, изкуства, музика, роботика, забавна математика, както и посещения на театрални постановки, играят ключова роля в това развитие. Те обогатяват преживяванията на децата, насърчават тяхното въображение и подпомагат развитието на социални умения.

За съжаление, Варна е едно от малкото населени места в България, където наредба забранява отдаването на общински помещения на юридически лица за извършване на образователни и културни дейности. Това ограничение лишава нашите деца от възможности, достъпни за техните връстници в други части на страната, поставяйки ги в неравнопоставено положение. Като резултат, родителите са принудени да карат децата си на уроци извън учебно време, което увеличава трафика, разходите и намалява качественото време, което семействата могат да прекарат заедно.

Какво искаме да променим?

Настояваме Общинският съвет на Варна да преразгледа тази наредба, за да позволи на юридически лица да предлагат допълнителни образователни дейности в детските градини и училищата. С тази промяна ще:

  •  Осигурим на децата разнообразни образователни и културни възможности, които са от съществено значение за тяхното развитие.
  •  Намалим трафика в града, като родителите няма да трябва да карат децата си на различни места за допълнителни уроци.
  •  Възстановим възможността за посещения на театрални трупи и други културни събития в учебните заведения, което ще обогати учебния процес.
  •  Дадем на родителите възможност да прекарват повече време със своите деца, вместо да губят време в пътувания и транспорт.

 Как можете да помогнете?

Подпишете тази петиция, за да покажете подкрепата си за възстановяване на допълнителните образователни дейности в детските градини и училищата на територията на община Варна.С вашата помощ можем да убедим Общинския съвет да направи необходимата промяна, която ще бъде от полза за децата, родителите и цялата общност.

Заедно можем да създадем по-добра среда за нашите деца и да осигурим възможности, които ще подкрепят тяхното развитие.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Даниела Ванкова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...