Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България

Коментари

#607

Подписвам, защото съм съгласен с петицията.

Радослав Пенев (София, 2023-11-01)

#621

Съм съгласна с исканията на организаторите

Наталия Маринова (Свищов, 2023-11-01)

#630

Настоявам, за достойно заплащане на труда в сферата на науката.

Димитър Хаджиев (Сандански, 2023-11-01)

#644

Заплатите са основната причина да напущат млади хора зад граница!

Атанас Атанасов (Варна, 2023-11-01)

#652

Ако искаме да имаме висококвалифицирани учени, които да обучават качествени висококвалифицирани кадри за пазара на труда, трябва да има съответно адекватно заплащане, което да ги привлече. Инвестицията във висше образование не е голяма, но се отплаща многократно в дългосрочен план.

Филип Петров (София, 2023-11-01)

#656

Съм част от академичната общност.

Манол Манолов (Пловдив, 2023-11-01)

#659

Считам исканията за справедливи и обосновани

Велислава Чавдарова (Велико Търново, 2023-11-01)

#669

Работната заплата на администрацията е дъното по трудови възнаграждения, което по никакъв начин не съответства на отговорностите, изискванията, натоварването и условията , в които се налага се изпълняват!

Ливия Робертович (София, 2023-11-01)

#671

Исканията са справедливи!

Никола Дюлгеров (София, 2023-11-01)

#678

Подписвам, защото системата на образование в България и особено на висшето образование беше съзнателно и методично държана в ИЗКУСТВЕН ФАЛИТ! Методиката за оценка на себестойността на висшето образование по професионални направления е напълно случайна, лобистки формирана и неадекватна! Системата за допълнително финансиране за качество също не води до адекватно възнаграждаване на квалифицирания преподавателски труд! Материалната база в Биологическия факултет на СУ е морално и технически остаряла, което обезсмисля до голяма степен усилията на преподавателите да поддържат квалификацията си и създава гротескен контраст между това, което преподават и това, което могат да демонстрират на практика!

Иванка Цачева (София, 2023-11-01)

#682

съм съгласен

Кирил Янчев (Благоевград, 2023-11-01)

#683

подкрепям петицията

Красимира Кирилова (Бяла, обл. Варна, 2023-11-01)

#684

Подписвам, защото преподавателите в държавните висши училища, които се занимаваме не само с преподаване, но и с научна и административна дейност, заслужаваме достойно заплащане за положения труд

Гинка Чолакова (София, 2023-11-01)

#704

Крайно време е да започне оздравяване на ценностната система и нормализация на обществения порядък.

Радислава Косева (София, 2023-11-01)

#724

Добро искане

Веселин Дафов (София, 2023-11-01)

#738

Съгласна съм със всичко казано петицията!

Милена Палий (Варна, 2023-11-01)

#740

Подписвам, защото преподавателите, които са съвременните будители в България и административния персонал, който се грижи за учебния процес да бъде нормален, не може да имат мизерни заплати.

Веселина Иванова (София, 2023-11-01)

#753

Високообразованите хора са в основата на просперитета на всяка нация.

Александър Лазаров (София, 2023-11-01)

#754

Ниските доходи правят научната професия маловажна в очите на обществото и студентите. Оттам и работата в сферата на науката се смята за второстепенна дейност. Подронва се авторитета на учените в България, а е обидно, когато този авторитет е оценен в други съседни държави.

Явор Митов (София, 2023-11-01)

#755

Необразован народ, води до погубване на нацията!

Галина Лазарова (Сафия, 2023-11-01)

#756

Подписвам, защото настоявам за повишаване на работната заплата и хонорарите във висшите учебни заведения.

Иванка Нинова-Метаниева (София, 2023-11-01)

#769

Подписвам, защото исканията са справедливи и българската академична общност трябва да получава адекватно заплащане.

Красимира Славева (Свищов, 2023-11-01)

#770

Заплащането на работещите в областта на културата е подигравка с труда и уменията на хората, признак за пълното неразбиране за ролята на куртурата в развитието на една държава във всяко отношение.

Елена Кутева (София, 2023-11-02)

#774

Академичните преподаватели се нуждаят от адекватно заплащане на своя труд.

Милен Митков (Плевен, 2023-11-02)

#776

Отдавна трябваше да се случи. Сегашното положение е унизително!

Маргарита Мондешка (София, 2023-11-02)

#781

Считам за правилно да се увеличи бюджета за наука и образование! Както и, че не трябва да сме работещи- бедни!

Катя Воденичарска (Кнежа, 2023-11-02)

#784

Подписвам, защото е унизително заплатата на един високо квалифициран специалист да е равна или дори по-малка от тази за длъжност, за която може да се обучи човек за два месеца. Защото е срамно и мъчително да мотивираш студентите с апаратура, която е по-възрастна от преподавателя.

Илияна Саздова (София, 2023-11-02)

#787

настоявам за зачитане на труда на преподавателите във висишите учебни заведения

Nickolay Yankov (София, 2023-11-02)

#790

Искам достойно заплащане!

Мартин Славчев (София, 2023-11-02)

#796

Защото желая представените искания да бъдат официално приети!

Даниела Цветанова (София, 2023-11-02)

#798

Подписвам петицията защото подкрепям исканията на Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ. Образованието и науката трябва да са основен приоритет на държавата. Средствата за образование са важна държавна политика. Пагубно е делът на разходите за образование като дял от БВП да намалява.

Снежана Димитрова (София, 2023-11-02)

#800

Учените и преподавателите в България са в крайно неравностойно положение в сравнение с колегите си от чужбина, а научната им продукция трябва да бъде на високо съвременно равнище, за което те се стараят от десетилетия и влагат всеки ден реалния си принос, от което има доказани резултати, но постигнати въпреки обстоятелствата.

Kaтя Игнатова (София, 2023-11-02)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...