Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България

Коментари

#1803

Нямам чувството, че образованието и науката са от основните приоритети на "политиците". Според мен решаването на важните проблеми (демографска криза, адекватна инфраструктура, "война по пътищата" и т.н.) е възможно да се осъществи само от грамотни ХОРА с чувство за национално самосъзнание и отговорност към обществото.

Александър Вучев (Пловдив, 2023-12-01)

#1815

Заплащането на преподавателите в Университетите е унизително и недостойно.

Ивайло Беловски (Бургас, 2023-12-01)

#1816

Университет "Проф.д-р Асен Златаров " Бургас

Димитър Русев (Бургас, 2023-12-01)

#1820

Настоявам за повишаване на работната заплата на преподавателите от ВУЗ не по-малко от 170% от средната брутна работна заплата за страната.

Елена Дичева (Бургас, 2023-12-01)

#1828

Защото съм солидарна с петицията на колегите!

Галя Карашмалъкова (Бургас, 2023-12-02)

#1832

Работя в сферата висшето образование

Краси Панайотова (Бургас, 2023-12-02)

#1837

Трудът на научните работници, като преподавателска и научна работа е недостойно оценен. Увеличаването на заплатите на учителите, като отговорност към качеството на образованието, важи и за висшето образование, но до сега Държавата не е показала това.

Сабина Недкова (Бургас , 2023-12-02)

#1840

Подкрепям петицията

Яна Колева (Бургас, 2023-12-02)

#1850

НАСТОЯВАМЕ ЗА ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ за 2024 г. НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 % ОТ БВП, А ЗА НАУКА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 0,5 % ОТ БВП.

Татяна Балабанова (Пловдив, 2023-12-03)

#1851

Подписвам петицията, защото смятам, че трябва да има достойно заплащане!

Мария Стефанова (Плевен, 2023-12-03)

#1864

Подписвам, защото работещите в университетите трябва да имат достойно заплащане, така както всички в сферата на образованието.

Благой Мечков (Бургас, 2023-12-04)

#1876

Съгласявам се със синдикалните искания.

Емил Спасов (Враца, 2023-12-09)

#1877

Защото ми е малка заплатата.

Георги Златанов (Перник, 2023-12-11)

#1881

За достоен живот!

Димитринка Иванова (Бургас, 2023-12-13)

#1884

Развитието на науката и образованието трябва да са приоритет на държавата.

Надежда Желязкова ² (Ямбол , 2023-12-13)

#1890

Заявявам желанието си за по-големи трудови възнаграждения.

Десислава Киякова-Стоименова (София, 2023-12-14)

#1892

Заради по високи трудови възнаграждения

Магдалена Бенкова (Нови Искър, 2023-12-14)

#1908

Подписвам, защото висшето образование и научните изследвания са основни показатели за равнището на развитие на обществото.

Ана Пройкова (София, 2024-03-22)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...