ОТВОРЕНО ПИСМО от Общото събрание на учените от ИБЦТ-БАН против налаганата дискриминационна политика към публикациите в български издания в областта на хуманитаристиката

Коментари

#4

Подписвам защото описаните недостатъци са основателни и ако не се предвидят промени младите учени ще бъдат принудени да се откажат от занимания с наука.

(София, 2019-05-04)

#11

Трябва да се съхрани българското, българските учени да имат свободен избор на теми и проблеми, да няма ограничения ...

(Троян, 2019-05-04)

#16

А. Писанова

(Пловдив, 2019-05-04)

#18

Напълно съм съгласен с декларацията

(Велико Търново, 2019-05-05)

#30

Подписвам се, защото вярвам в колегите си, които правят сериозна наука въпреки изпитанията и нападките, на които са подложени в България.

(Chicago , 2019-05-05)

#31

Работя в академичната общност и съм напълно съгласен с изложеното в петицията.

(Пловдив, 2019-05-05)

#40

Подкрепям, защото смятам, че налаганата дискриминационна политика към публикациите в български издания е поредното обезценяване на националните приоритети, свидетелство за липсата на себеуважание и следваща крачка към цивилизационното ни себеунищожение.

(Велико Търново, 2019-05-05)

#46

Българската азбука трябва задължително да бъде равностойна на латиницата във всички сфери.

(Русе, 2019-05-05)

#58

Браво на колегите от Института по балканистика. Всяка дума, констатация и анализ на последствията е точна, правдива и съдържа искрено желание за запазване на българската наука, на БАН, за развитие на българската хуманитариската! Държавата на духа, дала на "вси славяни книги да четат" следва да бъде силата променила механичното въвеждане на практики, които ни обезличават цивилизационно.

(София, 2019-05-05)

#70

Напълно съм съгласна с обосновката и исканията.

(Русе, 2019-05-05)

#73

Подкрепям изложеното в отвореното писмо

(Варна, 2019-05-05)

#75

Съгласна съм с написаното

(Габрово, 2019-05-05)

#85

Като физик, специалист в областта на теоретичната и математическа физика, напълно се солидаризирам с колегите от Института за балканистика с център по тракология. Формалното прилагане на наукометрични критерии и и на подход, който не отчита специфичните различия между природните и хуманитарните науки, е изключително вредно за науката и затормозява нейното развитие.

(София, 2019-05-05)

#87

Подписвам, защото съм съгласна с проблемите и решенията изразени в петицията.

(Благоевград, 2019-05-05)

#88

Все ощесе чувствам българка.

(Троян, 2019-05-05)

#100

Напълно споделям представените в писмото аргументи. Нещо повече дори, самият аз неведнъж като учен-хуманитарист съм призовавал за подобна позиция колегията и съм убеден, че институциите трябва да се вслушат в нашите мотиви, защото по този начин (с насилственото налагане на едни чужди, несъобразени с хуманитаристиката бази данни, с отсъстието на национални такива) се "задушават" и без това трудно съществуващите български хуманитарни науки. Могат да се поддържат високи критерии за научно творчество у нас без да се фаворизират лобистки наложени чужди фирми като критерии за научност. За пример вземете френските научни издания, които са достатъчно авторитетни и без да непременно в Scopus и WS.

(Варна, 2019-05-05)

#102

Споделям и подкрепям

(Кърджали, 2019-05-05)

#108

Напълно съгласен с изложеното в писмото.

(София, 2019-05-05)

#144

Напълно подкрепям петицията.

(София, 2019-05-06)

#145

Подписвам, защото споделям неодобрението към механичното следване на Уеб ъв Сайънс и пр. Скопус и Томсън Ройтерс са частни фирми, на които правителството плаща с нашите пари на данъкоплатци. Това е още по-важно от изложените аргументи!

(София, 2019-05-06)

#150

Поддържам Българската академия на науките

(София, 2019-05-06)

#152

За да имат смисъл научните дирения, трябва да се гледа комплексно и да се разбират в дълбочина културните механизми и как те функционират. Формалният подход и чуждопоклонничеството, дори и в най-меките му форми, не водят до нищо добро и креативно.

(Берлин, 2019-05-06)

#154

Освен заради посочените от уважаемите колеги съображения, подписвам и защото вярвам, че сме длъжни да поддържаме българския език като език на културата и науката, и да не позволим той постепенно да деградира до средство само за ежедневно/битово общуване. А наложената ни сега система води тъкмо натам...

(София, 2019-05-06)

#155

Обществото ни не може да си позволи да остане без стойностни изследвания в областта на българската хуманитаристика. Затова трябва да се подкрепят родните списания и издателства, публикуващи изследвания за българската история, език, култура и изкуство.

(София, 2019-05-06)

#160

Подписвам, защото споделям напълно изразената в писмото позиция.

(София, 2019-05-06)

#181

Чиновническият диктат е нетърпим!

(Пловдив, 2019-05-07)

#184

Подкрепям учените от БАН, защото те са единствените, които изследват, опазват и поддържат културно-историческото наследство на нацията.

(София, 2019-05-07)

#186

Съгласна съм с текста на петицията.

(София, 2019-05-07)

#187

Подписвам, защото съм солидарна с изложеното в писмото.

(София, 2019-05-07)

#197

Изцяло споделям и подкрепям становището на колегите.

(Бургас, 2019-05-07)