ОТВОРЕНО ПИСМО от Общото събрание на учените от ИБЦТ-БАН против налаганата дискриминационна политика към публикациите в български издания в областта на хуманитаристиката

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...