Националната идентичност в българското образование

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРИЗИВ

 

Уважаеми г-н Президент,

 

Обръщаме се към Вас в отговор на посланието за единение, което отправихте към българската общественост – „Единението не закрива политическия дебат, а бди той да се провежда в името на националния интерес, с уважение към чуждото мнение и свободата на словото.“ Също така Вие ясно посочихте, че е необходима промяна в обществото ни и тя може да се осъществи „само с дебат около истината, сблъсък на идеи и привличане на обществото и всички институции в него“. Единението е всенародно усилие в името на високи цели, а будителството е пътят за неговото осъзнаване и сбъдване.“ Чест и почитания за достойната и родолюбива позиция в отговор на многогодишните партийни разделения, идеологически заблуди и братоубийствени борби в изстрадалата ни родина!

Историческият опит и традициите на нацията ни показват, че България е силна, когато има единен национален идеал – общ стремеж на народ, държава и Църква. Този стремеж най-често е бил изразяван на Църковно-народните събори, където духовните архипастири, достойните държавници и будният български народ са обсъждали и определяли ценностните устои, обществените нагласи и пътищата за политически, икономически и духовен възход на нацията ни. Затова в съвременната българска Конституция за традиционна религия у нас е посочено източноправославното християнство (чл. 13, ал. 3), което според настоящия Закон за вероизповеданията има историческа роля за българската държава и актуално значение за държавния живот“, а Българската Патриаршия е „негов изразител и представител“ с особен юридически статут (чл.10, ал. 1). За съжаление обаче през последните десетилетия тези законови норми, олицетворяващи заветите на славните ни предци и духовно-културния напредък на нацията ни, биват умишлено подминавани, забравяни и дори поругавани.

Но както през славното ни минало, така и днес можем да допринесем за едно ново българско възраждане! След демократичните промени у нас се проведоха три Църковно-народни събора – през 1997, 2001 и 2008 г. Нека днес, вслушвайки се във възванията им*, чрез широко обществено обсъждане ние, българските граждани, политици и духовници да започнем съвместна работа по възраждането на националната ни идентичност, основана на традиционните християнски ценности, добродетели и мироглед! Нека те отново станат жалоните, които да следваме в обществения живот и икономиката, в семейното възпитание и образованието, в науката и културата!

В отговор на Вашето послание към нацията ние, долуподписаните представители на независими български неправителствени организации, педагози, специалисти и отговорни граждани, отправяме към Вас конкретно предложение за единение в основополагащата област на всяко общество – образованието. Защото всенародното възраждане у нас винаги е започвало с осъзнаване заветите на родните будители, с обективно опознаване на историческата памет, с обучение и възпитание в духа на българската православна традиция.

 

Г-н Президент,

 

Призоваваме Ви като държавен глава и обединител на нацията да гарантирате националната ни идентичност да залегне в основите на българската образователна система, както и да стимулирате постоянното съгласуване на дейността ѝ – учебното съдържание, учебните планове и материали, правата и задълженията на преподаватели и учащи - с българския национален интерес и с Църковната воля. Това може да се осъществява чрез обещаното от Вас по време на кандидатпрезидентската Ви кампания периодично свикване на Консултативен съвет по образованието към Президента на Република България, включващ съответните министри, педагози, специалисти и представители на Българската Патриаршия. 

Сесиите на този съвет следва да осигуряват необходимото време за изказване и равноправно обсъждане от страна на всички кандидатствали за участие български граждани с педагогическо образование и чисто съдебно минало, както и за юридическите лица със съответния предмет на дейност и без чуждестранно финансиране - след одобрение от президентската администрация, а при превишаване на практически допустимия брой одобрени - след провеждане на безпристрастен жребий от администрацията за определяне на участниците на всяка сесия.

Ние, долуподписаните педагози, специалисти, представители на неправителствени организации и отговорни граждани се ангажираме да разпространяваме програмата за провежданите сесии на Консултативния съвет и да каним достойни и родолюбиви българи за участници. Нека заедно чрез равнопоставен обществен дебат и надпартийно разбирателство да помогнем за националното единение и духовното възраждане на нашата родина!

Бог да пази България!

----

След като настоящият Призив бъде подкрепен от достатъчно български педагози, специалисти и представители на неправителствени организации, той ще бъде предоставен на Президента на Република България.

* - Пълни текстове на възванията:

Четвърти Църковно-народен събор (2-4 юли 1997 г.)

Пети Църковно-народен събор (17 декември 2001 г.)

Шести Църковно-народен събор (6-11 октомври 2008 г.)


Пламен Михайлов, управител на сдружение "Активни българи в гражданска държава" (АБВГД)    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Пламен Михайлов, управител на сдружение "Активни българи в гражданска държава" (АБВГД) да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook