Над 20 години прашни , неизмити улици в град Лом !

 Време е , ние всички живущи и гостуващи на територията на град Лом да се обявим срещу несериозното и абсолютно недопустимо отношение , във връзка с измиването на улици в градска среда. Над 20 години град Лом не разполага с техника и персонал за измиване. Това е абсолютно престъпление спрямо всички живущи , водещо след себе си много негатива , най- вече от медицинска гледна точка .

 Запрашеността , води след себе си много респираторни заболявания и алергични състояние , като най-податливи са децата и възрастните хора .

 Апелирам всички ние да подкрепим идеята , тази немърливост да бъде спряна .

Искаме :

1.Техника и персонал за миене на град Лом

2.План график годишен, месечен и седмичен.

3.Изменения в наредбите , касаещи изхвърляне на отпадъци от физически лица , извън предназначените за целта места и предвиждане на санкции при неспазването на същите наредби.

4.Ежемесечно замерване на въздуха на територията на град Лом за запрашеност и вредни емисии.

5.Публикуване на резултатите от почистващи кампании на страницата на община Лом

 

Facebook