Сигнал до CRIM за злоупотреби с европейски средства в БГ

Уважаема госпожо Председател,
След като се запознахме подробно с целите и задачите на CRIM разбрахме, че Комисията има приоритетен интерес към корупцията и злоупотребите с европейски фондове.
Бихме желали да сигнализираме на Комисията за следните факти, установени в България.
1. През септември 2008 г. бившият Директор на разследванията и операциите в OLAF, г-н Тиери Кретен се е срещнал с американския посланик Нанси Макълдауни, за което тя е написала следния рапорт до Вашингтон, изтекъл впоследствие в сайта Wikileaks:


....WHILE OLAF KEEPS UP THE PRESSURE ------------------------------------

4.  (C)  The European Anti-Fraud Office (OLAF) is determined to maintain its hard line on Bulgaria.  According to Thierry Cretin, OLAF Director of Investigations and Operations, OLAF is committed to long-term engagement with Sofia.  "We will not back down," he said, because OLAF head Wolfgang Hetzer has decided to make an example of Bulgaria and has dedicated significant resources to "getting it right."  According to Cretin, Bulgaria has to do two things to answer OLAF's concerns: 1) recover EU money improperly taken or spent in the various fraud schemes, and 2)  prosecute, and, if possible, convict, those responsible for criminal acts associated with the misuse of EU funds.  OLAF is aiming high.  Cretin said most of his organization's investigations eventually lead to one man - Vasil Bozhkov, aka "the skull," -- an extremely wealthy and influential businessman with known OC ties and links to many high-level politicians.  "If Bulgaria brings down Bozhkov, that would be progress," said Cretin.


http://wikileaks.org/cable/2008/09/08SOFIA631.html

До този момент не ни е известно г-н Божков да е обект на разследване от страна на българските правоохранителни органи за злоупотреби с европейски средства.

Нещо повече: фирми на г-н Божков спечелиха търг за Лот 4 от магистрала Тракия и в момента строят магистралата, финансирана с европейски пари.

Настояваме Комисията да изслуша г-н Тиери Кретен, както и директорът на ОЛАФ, за да се изяснят следните въпроси:

- С какви данни е разполагал и разполага ОЛАФ за злоупотреби на г-н Божков с европейски средства?- Предадени ли са тези данни на българската прокуратура?- Ако през 2008 г. е имало съмнения и данни за злоупотреби на г-н Божков защо е допуснато той да продължи да усвоява европейски средства до днес?- Наблюдава ли OLAF и в момента употребата на европейски средства от фирми свързани с г-н Васил Божков?

2. Проблемни български банки оперират с европейски фондове

В дипломатически доклад на посланик Джон Байърли от 2006 г. са изброени няколко български банки, които според американците са "гнили ябълки": Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка (наречена банката на Риск Инженеринг, Интернешънал Асет Банк (наречена "банката на СИК"), СИБАНК, ДЗИ, Инвестбанк (наречена "банката на митрополити и генерали"), ЦКБ (наречена "банката на ТИМ") и Софийска общинска банка.

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

За тези банки се твърди, че се занимават с пране на пари от престъпен бизнес и с кредитиране на свързани лица. Основен информатор на посолството на САЩ по тези теми е тогавашният шеф на Държавната агенция за финансово разузнаване д-р Васил Киров, който в момента е директор на дирекция в OLAF.

Две от тези банки: Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка, наскоро се състезаваха за разпределяне на европейските средства от оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) за саниране на сгради. Победи Корпоративна търговска банка.

Това е само един пример за управление на европейски средства от банки, които са заподозрени в престъпни дейности.

Настояваме Комисията да изслуша д-р Васил Киров и отговорните лица за оперативните програми, за да изясни следните въпроси:

- С какви данни е разполагал д-р Васил Киров, сезирал ли е компетентните правоохранителни органи и какво е предприето от 2006 г. насам за наказване на престъпната дейност на банките, която той е установил и споделил с американския посланик?

- Какви суми и по кои европейски програми от предприсъединителните фондове и оперативните програми са управлявани или се управляват в момента от изброените банки, или други банки, свързани с лицата споменати в доклада на посланик Байърли.

- Как OLAF гарантира, че посочените български банки, през които минават европейски средства, няма да злоупотребят с парите на европейските данъкоплатци, като ги използват за прикритие на пране на пари от престъпна дейност и кредитиране на свързани лица?

Надяваме се, че Комисията ще проучи нашия сигнал в кратки срокове.

Настояваме тя да вземе решение с явно гласуване дали да даде ход на нашите искания, или да ги отхвърли като несъстоятелни.

Настояваме сигналът ни да бъде размножен и предоставен на всички членове на Комисията най-малко една седмица преди гласуването.


С уважение,

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Атанас Чобанов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook