Най-нови петиции

За истинска детска болница

  Измина една година от празното обещание на бившия премиер Бойко Борисов за нова истинска национална детска болница. Лъжа се оказа ангажиментът му държавата да се откаже от довършването на негодния бетонов скелет и да построи модерна педиатрия, отговаряща на европейските стандарти, при стриктен граждански контрол.   След месеци на високомерно прекъснат диалог на държавата с гражданите, Гражданската инициатива „ЗА истинска детска болница“ изиска отговори от институциите по Закона за достъп до об

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 85279 79876

ПОДПИСКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В СЕЛО ОБОРИЩЕ

     Уважаеми съграждани, По инициатива на майки живеещи в селото, се създава тази подписка, с която молим да подкрепите каузата за създаване на детска площадка в селото. Нека създадем място, на което децата ни да се забавляват и създават хубави спомени. Нека озарим лицата им с усмивки и да им покажем, че заедно можем да постигнем всичко. Благодарим на всички, които със своя подпис, застават зад инициативата и ни подкрепят. Подписка та ще бъде внесена в Община Панагюрище. 

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 123 121

Отмяна на присъствената сесия в ЛТУ - задочно обучение

Поради създалата се пандемична обстановка в страната около COVID-19 преминаването в неприсъствена форма на обучение на нас, студентите от ЛТУ, обхвана почти изцяло учебната 2020/2021 година и във връзка с удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка.Задаващия се присъствен семестър, би затруднил обучението ни, тъй като носенето на маски през лятно време в затворени помещения би влошило здравословното състояние на студентите, също така и на преподователите и няма никаква гаранция за

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 106 106

Отмяна на присъствената сесия в Биологически факултет на СУ

Смятаме, че в условия на пандемия от непознат и опасен вирус най-правилното решение е сесията да бъде онлайн. Разбираме трудностите, пред които са изправени и преподаватели и студенти. Животът и здравето на преподавателите, студентите, родителите, близките им, животът и здравето на всички са най-важни и те са приоритет.   Препоръката на СЗО и политиката на държавите в цял свят е оганичаване на социалните контакти до мининум, с цел ограничаване на заразата. В условия на пандемия те са негативни и

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 347 342

За запазване на Районен съд – Панагюрище, като самостоятелна единица в картата на Съдебната система в Република България.

Почитаеми дами и господа!Панагюрският районен съд е създаден през 1881г. и в годината на своята 140- годишнина, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 15.06.2021г., предстои да се превърне в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд.Районен съд Панагюрище е една от институциите, с които общините се гордеят. Този съд е вкоренен в местния контекст. Всички Вие осъзнавате значението на правораздаването, респективно на Районен съд Панагюрище, за живота на гражданите и фун

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 263 249

В защита на Панагюрският съд

Почитаеми дами и господа! Панагюрският районен съд е създаден през 1881г. и в годината на своята 140- годишнина, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 15.06.2021г., предстои да се превърне в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд. Районен съд Панагюрище е една от институциите, с които общините се гордеят. Този съд е вкоренен в местния контекст. Всички Вие осъзнавате значението на правораздаването, респективно на Районен съд Панагюрище, за живота на гражданите и

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 23 22

Спектакълът "Полет над кукувиче гнездо" да се играе отново на сцената на Народен театър "Иван Вазов"

Това е една от най-докосващите и емблематични постановки в историята на театъра и нейното послание трябва да достигне до колкото се може повече хора! ❤️

Създадено: 2021-06-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 16 16

За отмяна на новия алгоритъм за класиране в първи клас

Тази петиция има за цел да бъдат отменени т. 12 и 13 от Алгоритъмът за класиране и записване на ученици в първи клас, а именно: 12. Децата могат да участват във второ и следващо класиране в случай че: 12.1. не са приети на първо класиране; 12.2. родителите не го запишат в училището, където е класирано в определения срок за записване. 13. Родителите подават Заявление за отписване, след като детето е записано в училището и желаят да променят кандидатурата си.   Алгоритъмът облекчава системата, но

Създадено: 2021-05-31

Времеви период Всички държави България
За всички времена 14 14

Да приберем Общински съвет - Родопи от Слънчев бряг

 Приятели!       Стартираме петиция срещу провеждането на общинската сесия на Община Родопи в КК "Слънчев бряг"!   С решение на общинската администрация, Общински съвет - Родопи ще заседава 3 дни в Слънчев бряг, за сметка на нас, данъкоплатците. Категорично се противопоставяме сесията на 04.06.2021г. да се провежда под чадърите на плажа. Сесиите на Общинския съвет следва да са достъпни за всички граждани. Изместването и в КК "Слънчев бряг" ще ограничи достъпа на граждани. С предвидените средства

Създадено: 2021-05-31

Времеви период Всички държави България
За всички времена 137 128

Преместване на ограничителните мантинели на Републикански път II-86 Околовръстен път Пловдив

От СНЦ "Бизнесът за Пловдив" инициираме петиция, целяща преместване на ограничителните мантинели на Околовръстен път Пловдив и осигуряване на входове и изходи към всички обекти по трасето. Целта е ограничаването на предпоставките за настъпване на ПТП .   С получаването на необходимата подкрепа,вярваме, че компетентните органи ще предприемат съответните действия. Считаме, че към настоящия момент, пътното трасе не отговаря на очакванията и нуждите както на обществото, така и на бизнеса в региона.

Създадено: 2021-05-31

Времеви период Всички държави България
За всички времена 69 69