Какво според мен е необходимо и бих искал(а) да бъде заложено като приоритет през следващите 4 /четири/ години за благоустрояването на к.к. „Слънчев бряг“ –запад

Уважаеми собственици на недвижими имоти в Слънчев бряг-Запад, каним Ви най-любезно да вземете участие в анкетата публикувана в групата „Собственици за развитие на Слънчев бряг-Запад“, за да изразите своите мнения, желания и очаквания свързани с благоустрояването на к.к. „Слънчев бряг“- запад през следващите 4 /четири/ години.

Всички те ще бъдат обобщени и внесени в общинската администрация за разглеждане и последващо изпълнение.

Моля да посочите кои от изброените по-долу точки според вас, са от съществено значение за бъдещото развитие на Слънчев бряг - Запад ! Молим участниците да се отнесат сериозно към поставените въпроси и да не публикуват коментари с иронизиращ характер.

АНКЕТА

1. Цялостно изграждане на инфраструктурата, което включва : улици, тротоари, улично осветление, канализация (ВиК и дъждовно-отводнителна) и др.;

2. Наименуване на улиците и номерация на намиращите се на тях недвижими имоти;

3. Обезопасяване, опаковане и ограждане с високи, плътни и красиви огради на недовършени и/или изоставени от много години строителни обекти.

4. Засилен контрол на уличната търговия и разчистване на тротоарите с цел нормалното придвижване на пешеходците по тях;

5. Засилен контрол върху бездомните животни /настаняване в приюти, кастрация и т.н./

6. Изграждане на зелени паркови пространства с обособени зони за отдих и развлечения, включително и изграждане на детски площадки;

7. Разглеждане на възможни терени и/или стари (нефункциониращи сгради), подходящи за изграждане на културен център за танцови и концертни и други мероприятия.

8. Вертикална и хоризонтална сигнализация (светофари, пътни знаци и маркировка) и ограничаване на скоростта под 50 км./ч по второстепенните улици.

9. Обособяване на няколко данъчни зони за цялата територия на к.к. Слънчев бряг и въз основа на тези зони да се изчислява размера на данък сгради и такса битови отпадъци, както в повечето по-големи градове в България.

10. Имам други проблем /и , които не са сред описаните по-горе точки и желая да ги споделя.

QR_code_Sunny_beach_group1.jpg

sunny_beach_view_from_above.jpg

 


Инициативен комитет "Собственици за развитие на Слънчев бряг -Запад".    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет "Собственици за развитие на Слънчев бряг -Запад". да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...