Подновяване на пътна маркировка на път Хасково-Манастир-Малево - Корен и Манастир - Книжовник - Маслиново

ДО Директора на ОПУ  Хасково;

До Общински съвет Хасково / транспортна комисия;

копие:

До Кмета на Община Хасково;

До Кмета на с. Манастир, общ.Хасково;

До Кмета на с. Книжовник общ.Хасково;

До Кмета на с. Малево общ.Хасково;

До Кмета на с. Корен общ.Хасково;

До Иван Иванов общ.съветник от ИТН в ОбС Хасково.

Уважаеми дами и господа, 

От името на долуподписаните жители на  община Хасковo,  Ви уведомявам, че поради липсваща от няколко години маркировка, пътната обстановка в района на долупосочените участъци, които принадлежат на републиканска и общинска пътна мрежа, е изключително застрашаваща безопасността на пътниците в преминаващите по тях автомобили и тежкотоварни камиони (посока Кърджали и общ.Стамболово).  

С цел повишаване на безопасността на движение на гражданите, пътуващи от и към град Хасково, настояваме в най-кратки срокове да се поднови пътната маркировка на следните участъци:


1. Републикански път III-507 - в участъка прилежащ на Хасковска област от Птицекомбината,  село Манастир до село Маслиново;

2. На път III-505 в участъка от село Манастир до село Корен.

3. Републикански път III-507 в участъка на с.Книжовник

С уважение Галина Радославова /вносител/

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Галина Радославова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...