ДЕЦАТА НА ДОБРИЧ ИМАТ ПРАВО НА ИЗБОР

Ние, долуподписаните български граждани,

родители на ученици от Средно училище „Любен Каравелов“, Средно училище „Димитър Талев“ и Средно училище „Петко Рачов Славейков“, общественици и съмишленици, се обединяваме в правото ни да не приемаме опита за грубо посегателство върху законното основание за свободен избор, отнасящ се до образованието и бъдещето на децата.

Ние, долуподписаните български граждани, знаем, че обучението от осми до дванадесети клас е от изключително значение, убедени сме, че качественото образование е в пряка зависимост от организационната култура на училищата и няма да позволим град Добрич да бъде лишен от три водещи образователни институции.

Ние, долуподписаните български граждани

  1. настояваме да бъде спряно едноличното решение на началника на Регионално управление на образованието – град Добрич за заличаване на гимназиалното образование в Средно училище „Любен Каравелов“, Средно училище „Димитър Талев“ и Средно училище „Петко Рачов Славейков“ и преобразуването на трите водещи образователни институции в основни училища;
  2. настояваме да се спазва Конституцията на РБългария и Законът за предучилищното и училищното образование, които дават право на образование и право на избор на всеки гражданин да избере къде да се обучава.

Родители, общественици и съмишленици    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родители, общественици и съмишленици да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...