Спрете унищожаването на софийските баластриери

Към момента баластриерите преди входа на София (до Е79) биват заривани от строителни машини. С това се унищожава животинският свят на водоемите без опит да бъде дори частично спасен.Багери и булдозери се забелязват от известно време, но официална информация защо биват затрупвани баластриерите липсва. Единственият шанс за рибите е да бъдат уловени и преместени. Към момента те биват убивани по особено нехуманен начин. Преместването им обаче не решава проблема с погубването на тези места. 

Настояваме за спиране на тези действия, изясняване на ситуацията и търсене на решение, което не включва заличаването на баластриерите. 

Подпишете, споделете и нека не оставаме безучастни пред унищожаването на природата ни. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Кристине Мууни да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...