Подкрепа за кандидатурата на Любомир Георгиев за директор на ПГ “Христо Ботев” гр. Дупница

IMG_1429.jpeg " Подкрепа за кандидатурата на Любомир Георгиев за директор на ПГ " Христо Ботев" гр. Дупница. "
С подписването на настоящата петиция, изразяваме покрепата си за кандидатурата на Г-н Любомир Георгиев

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Калоян Христов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...