Подписка на инициативен комитет за издигането на Бай Тъньо - Станислав Христозов Георгиев за кмет на гр. София

Уважаеми Другари, Другарки, Наши Сънародници,

Ние от Независим Инициативен Граждански Комитет имаме нужда от Вашата помощ. На предстоящите Местни избори 2019 искаме да издигнем кандидатурата на ерудирания родолюбец и общественик - Станислав Христозов Георгиев, познат повече като Бай Тъньо, за независим кандидат за кмет на гр. София. Вярваме, че неговите безспорни качества и безпристранстна позиция по важните за развитието на един европейски град въпроси, биха послужили изцяло в полза на съвременното общество, в което живеем. Решителността и богатия опит, който е натрупал през годините ще поставят акцент върху взимането на адекватни стратегически мерки, които да послужат като лост за прогреса

Пътят на промяната е неотъпкан и изпълнен с препятствия, но ние не подлагаме на съмнение, че Бай Тъньо е правилният кандидат да поеме този курс. 

Подкрепете ни и нека направим това възможно. 

С пълната ни предизборна и управленска програма, ще ви запознаем чрез официалните ни фейсбук страници - Димитър Иванов - Капитана и Бай Тъньо, като там активно ще комуникираме както нашите решения, така и предприетите до момента действия. 


Независим Инициативен Граждански Комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Независим Инициативен Граждански Комитет да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook