Петиция против провеждането на присъствени семестриални изпити във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Студентите от специалност „Право“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, настояваме за провеждане на онлайн семестриални изпити по всички дисциплини, включително, ако се налагат промени в нормативната уредба относно специалност „Право“- Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“. Не е морално приемливо за целия университет да има онлайн изпити, а за специалност „Право“- това да не е допустимо. Нима нашият живот, и този на близките ни е по- малко ценен и важен от на останалите студенти и докторанти в университета? Как е възможно при положение, че всички студенти в този университет сме с равни права, да бъде защитен живота на останалите студенти, без нашия, разбира се? Ако има един болен студент или преподавател по време на нашата лятна присъствена сесия, кой ще поеме отговорност, че са застрашили животите на толкова много хора? Кой може да ни гарантира, че няма да се заразим в университета? Повечето ни изпити са устни, това е грубо погазване на принципите за демокрация и за равенство на правата. С оглед темпа на разпространение на заразата COVID-19 в страната ние, студентите от специалност „Право“ сме ТВЪРДО ПРОТИВ събирането на толкова много студенти от различни краища на България в университетските зали, тъй като това ще рефлектира върху нас самите и ще доведе до превръщане на сградата на университета в ОГНИЩЕ на заразата! Допълнителни рискове от разпространение на COVID-19 създава и пътуването на студентите от съответните населени места до Велико Търново и респективно връщането обратно. Нито един университет в страната не е достатъчно подготвен за провеждане на присъствени семестриални изпити в аудиториите, защото не е възможно да се избегне струпването на много хора на едно място. Дори и да бъде създадена организация в самите аудитории, никой не може да гарантира, че ще се предотврати струпването на стотици студенти пред съответната аудитория/кабинет и в коридорите на университета! По данни от Националния оперативен щаб и Световната здравна организация, младите хора са преносители на заразата дори без наличие на симптоми. Не сме застрашени само ние, а и нашите преподаватели, родители, семейства и приятели! След като ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ разполага с технологиите и ресурсите да проведе онлайн изпити за всички останали специалности, значи, че  е технически обезпечен да проведе онлайн семестриални изпити и по специалност „Право“. Наредбата за специалност „Право“ не предвижда дистанционно обучение, а ние именно такова провеждаме цял семестър. Провеждането на това онлайн обучение не е ли в разрез с Наредбата? Защо ръководството на университета не счита, че проведеното от нас обучение е проблем, а провеждането на онлайн изпити се изтъква като недопустимо? В същото това време именно във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се провеждат онлайн защити на дипломни работи, как тогава това е допустимо? И защо студентите от една от най- елитните специалности са застрашени? Не сме ли точно ние, хората, които трябва да си търсим правата и да отстояваме своите позиции, когато става въпрос за живота и здравето ни? Считаме, че при създалата се ситуация, правата ни ще бъдат нарушени именно от начина, по който ръководството желае да проведем изпитите си, освен това не разполагаме с достатъчно яснота относно осигуряване на нашата защита и безопасност, и каква точно ще бъде организацията. На всички нас много би ни се искало животът ни да тече в нормалния си ритъм. Да имахме възможността да проведем присъствени лекции и семинарни занятия, в това число и изпити, но по стечение на обстоятелствата, считаме, че това би изложило животът и здравето ни на огромен риск, а именно това са най- висшите ценности, които следва да бъдат защитавани със всички средства и начини!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам студентите от ВТУ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook