Да се осигури безплатна ясла и детска градина за всички деца в Община Левски

До

Любка Александрова -  Кмет на Община Левски 

Кольо Домеников - Заместник-кмет на Община Левски

Членовете на общинския съвет на община Левски

 

 

Уважаема г-жо Александрова

Уважаеми г-н Домеников

Уважаеми общински представители 

 

С настоящото писмо искаме да изразим подкрепата си за идеята да се осигури безплатна ясла и детска градина за всички  деца от 1 до 6 годишна възраст. Ние мислим, че пълното отпадане на таксите е най-важното средство за осигуряване на достъп на всички деца до предучилищно образование, до детска ясла и детска градина. Това е една реална и положителна стъпка за справяне с демографската криза. Отпадането на таксите за детските градини има една основна цел и тя е всички деца да имат равен достъп до образование, защото не е тайна, че някои не посещават детска градина, защото родителите не могат да си позволят таксата. Освен това родителите ще могат да заделят повече средства за нуждите на своите деца. 

1. В община Левски има четири регистрирани общински детски градини:

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛОКОМОТИВ“
ГР.ЛЕВСКИ  - групи - 6 ; деца - 150 ( събрани
 годишни доходи от такси: 68 400)

ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“
ГР.ЛЕВСКИ - групи - 8; деца -200 (събрани годишни доходи от такси: 91 200)

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛЮЛЯК“
С.МАЛЧИКА - групи - 3; деца -75  (събрани годишни доходи от такси: 34 200)

ДЕТСКА ГРАДИНА „ТЕМЕНУГА“ 
С.ОБНОВА - групи - 2; деца - 50   ( събрани годишни доходи от такси: 22 800)

Молбата ни е таксите на горе посочените детски градини напълно да отпадне и разходите на детските градини да се покриват от общинския бюджет! 

2. Промяна в наредбата за местните такси а именно:

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл.26.(1). За ползване на детски ясли и детски градини се определят месечни такси, както следва:
1. За детски ясли:
а) постоянна месечна такса – 5.00 лв. ( да бъде променена на 0.00лв или безплатна.)
б) присъствена такса на ден – 1.50 лв. ( да бъде променена на 0.00лв или безплатна.)
2. За детски градини и ОДЗ:
а) постоянна месечна такса – 5.00 лв. ( да бъде променена на 0.00лв или безплатна.)
б) присъствена такса на ден – 1.50 лв.( да бъде променена на 0.00лв или безплатна.)
(2). Присъствената такса в размер на 1.50 лв. на ден се намалява с размера на средствата,
предоставени за безплатна закуска по Национална програма за по-пълно обхващане на учениците
в задължителна училищна възраст.Размерът се определя със заповед на Кмета на Община
Левски.

 

Настояваме общината да гарантира безплатен достъп до предучилищно образование за всички деца, независимо от населеното място, в което живеят и от социалния им статус.

 

Общините в които това е проработило и вече е реално са: 

В Приморско всички жители имат възможност да ползват напълно безплатно яслите и детските градини на територията на общината.

„В град Приморско функционира една детска градина, като във всички населени места има разкрити филиали към нея. В момента детските заведения на територията на общината се посещават от общо 186 деца, като само в Приморско те са 130 на брой. Има населени места, в които градините се посещават само от 10 деца, но те работят, за да могат децата да ходят на забавачка там, където живеят, и да се улеснят родителите, а и да не се налага да осигуряваме допълнителен транспорт“,  Калиопа Трендафилова от отдел „ГРАО, човешки ресурси и хуманитарни дейности“ в Община Приморско.

В две общини в област Шумен – Смядово и Никола Козлево, премахнаха таксите за детските градини за всички деца до 6-годишна възраст. По този начин и в двете населени места искат да насърчат родителите и да не ги ограничават да водят децата в забавачките. Първи това направиха в община Никола Козлево още през 2016 г. Таксите за детски градини се заплащат от бюджета на общината. Социалната помощ на общината обхваща над 200 деца и струва на бюджета около 70 хил.лв. годишно. През 2018 г. община Смядово последва примера на Никола Козлево. В Смядово общинските съветници намалиха заплатите си и с икономисаните пари се заплащат таксите за градините.

Община Мездра още през миналата година окончателно се реши местната хазна да поеме разходите за забавачка на всички деца. Приоритетно мярката стартира от детските ясли и се посрещна с широка подкрепа от обществеността. „По този начин жителите на общината ще имат по-голям стимул децата им да посещават детски заведения и повече деца ще бъдат обхванати от системата на образованието, въпреки отрицателния демографски прираст в България като цяло“,  кметът инж. Генади Събков.

Това са само част от общини в които ялите и детските градини вече са безплатни такива примери има още в общините: Тунджа, Антоново, Кнежа, Раднево и др.

 

Надявам се гласовете на всички нас гражданите от община Левски, които подписваме тази петиция да бъдат уважени и това да се внесе за гласуване в общинския съвет!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Атанас Атанасов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook