Предложение за преименуване на „аерогара София“ на „Димитър Списаревски“

ДО ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми господин Президент,

На основание на Конституцията на Републиката чл. 98, т. 13, предлагаме Ви да се преименува „аерогара София“ на „аерогара Димитър Списаревски“

Вярваме, че полковник Димитър Списаревски и неговото дело трябва да бъдат почетени. Това е начин да се създават и утвърждават личностните образци, които персонализират българската идентичност.

Пример за българския гражданин трябва да бъдат хората, които:

Защитават своите граждански и професионални разбирания независимо от политическата конюнктура и възможните репресии и неудобства. Димитър Списаревски беше такъв!

Свързват своето трудово и творческо дело за утвърждаването на основните ценности на цивилизацията в нашето общество. Димитър Списаревски беше такъв!


Посвещават живота си на България. Димитър Списаревски беше такъв!

Поемат отговорностите да служат всеотдайно на България. Работят за нейния международен авторитет. Димитър Списаревски беше такъв!

Не се облагодетелстват от служебното си положение. Не злоупотребяват с власт. Димитър Списаревски беше такъв!

Изпълняват стриктно конституцията и законите на страната. Процедурите на демокрацията са тяхна ценност. Димитър Списаревски беше такъв!

Не се отказват от работата си в полза на България до края на дните си. Димитър Списаревски беше такъв!

С целия си живот доказват, че нито жертви, признания, длъжности могат да ги отделят от връзката им с редовите хора на България. Димитър Списаревски беше такъв!

Димитър Списаревски напусна този свят като българин и защитник на София.

Казаното дотук не означава, че той не е имал недостатъци и не е допускал грешки. Но те не са предмет на настоящото предложение.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Отдел Военна чест да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook