За забрана на лова като спорт

Човечеството ловува от векове,навярно и ще продължи да го прави,но има една много тревожна практика,частните ловни стопанства... Там животното няма никакъв шансза живот,ако някой е платил,то ще бъде отстреляно. Не малко са и случаите дивечът да бъде упояван за да е лесна мишена за богати пишман ловци. Има и тенденция да се примамва свободен дивеч на територията на ловно стопанство....

Ние считаме тези практики за жестоки и опасни,застрашаващи биологичното разнообразие в Република България и настояваме да бъдат прекратени чрез обществен дебат и промяна на нормативните актове регулиращи тази дейност, както и за завишаване на контрола от страна на държавата,който в момента е почти фиктивен.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам - да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook