Петицията за запазване на комисията за придобиване на специалност по дерматология и венерология в Кожна клиника - Плевен

Коментари

#208

Е справедлива

Мартин Луканов (Плевен , 2023-02-26)

#209

Специалността е от съществено значение.

Александър Христов (Плевен, 2023-02-26)

#211

Смятам, че комисията е съставена от най-видните и обективни специалисти в дерматовенерологията

Ирина Шаркова (София, 2023-02-26)

#214

Да не се допуска пренебрежително отношение към специалноста ни.

Борис Борисов (София, 2023-02-26)

#215

Подписвам, защото комисията в Плевен извършва професионално и отговорно задълженията си. Защото има клинични случаи от всякакво естество, дори такива, които се срещат изключително рядко! Защото професионализма, приемствеността, академизма и стремежа да научат идните поколения не са забравени! Защото дори от изпита, всеки си тръгва научил нови неща!

Мила Григорова (Пловдив, 2023-02-26)

#216

Подписвам, защото каузата е от обществено значение!

Красимира Костова (Варна, 2023-02-26)

#218

Най-вероятно се касае за едно голямо недоразумение или неврологично усложнение на Covid-19...

Мартин Шахид (София, 2023-02-26)

#226

Подкрепям петицията

Стефана Грудева-Маркова (София, 2023-02-27)

#228

Комисията трябва да остане!

Десислава Бинова (Плевен, 2023-02-27)

#231

Не смятам, че броят на пациентите, минал през отделението през последните три години трябва да влияе върху научната дейност. Горе посоченото може да влияе единствено на бюджета на болницата.

Велислава Томова (София, 2023-02-27)

#232

Комисията трябва да остане

Ася Данчева (София, 2023-02-27)

#235

Подкрепям

Даниела Джаджева (Sofia, 2023-02-27)

#238

Искам да подкрепя студентите в Плевен.

Zheni Rasheva (Sofia, 2023-02-27)

#258

Подкрепям проф. Господинов и градения с години авторитет на катедрата по Кожни и венерически болести!

Весела Иванчева (Плевен, 2023-02-27)

#263

Медицинският университет в град Плевен заслужава своята изпитна комисия, за придобиване на специалност по дерматология. Учудващ за мен е доброволният отказ от дейност, която носи престиж на учебното заведение и е признание за високия професионализъм на проф. Господинов и на неговия екип. Силно се надявам, това решение да бъде преосмислено и комисията, да бъде съхранена.

Cтоян Павлов (Варна, 2023-02-27)

#279

Подписвам, защото комисията е с висок академизъм, авторитет и съм дълбоко убедена, че е в полза не само на дерматологичната общност, а и на медицината като наука.

Йорданка Петрова (София, 2023-02-27)

#283

Имам желание да уча тази специалност в Плевен.

Весислава Недялкова (Гурково, 2023-02-27)

#288

Смятам, че комисията в МУ - Плевен трябва да се запази.

Мая Миланова (Сливен, 2023-02-27)

#296

Комисията в Плевен е една добре работеща комисия, съставена от едни най-добрите дерматолози в България. Всички те са учени, с международна известност и високо уважавани в дерматологичните среди. Намирам за невярни и необосновани аргументите на Ректора на МУ-Плевен. Оставам с недоумение как Ректорът на едно Висше Учебно Заведение е готов с лека ръка да закрие една утвърдила се комисия, вместо наличието на такава да бъде гордост и престиж за поверения му университет.

Гриша Матеев (София, 2023-02-27)

#298

Подкрепям запазването на комисията в Плевен.

Милена Стойчева (Стара Загора, 2023-02-27)

#315

Защото цялата клиника се ползва с голямо уважение от професионалната гилдия и от всички пациенти в национален план. И доводите, които се представят са слабо казано смехотворни! Всички знаят какво се случи тези 2 години с всички сектори....

Рени Лакова (Плевен , 2023-02-27)

#316

Подкрепям петицията

Добрин Попов (София, 2023-02-27)

#317

Съм ,,за" запазване на специалността.

Теодора Стоянова (Стара Загора , 2023-02-27)

#318

Желая отново да се отпуснат места за тази специалност , защото България има нужда от кадърни лекари, които да излекуват дерматологичните заболявания, а няма нужда от козметици! Не смятам, че трябва да се закриват местата, защото специалността е много обширна и обхващаща дълбоко естеството на медицината.

Анна Бонева (Плевен, 2023-02-27)

#320

Подкрепям развитието на лечението на дерматологични болести, а със закриването на тази комисия то би се възпрепятствало.

Константин Георгиев (Плевен, 2023-02-27)

#324

Авторитет, компетентност и висок професионализъм

Красимира Тинова (Варна, 2023-02-27)

#325

Проф. Господинов и неговата клиника са доказано име през годините. Комисията в Плевен трябва да съществува.

Milena Nedelcheva (Стара Загора, 2023-02-27)

#333

Вярвам в компетентността на комисията и необходимостта от нея.

Кростина Милкова (София, 2023-02-27)

#335

Критерият за закриване е нелогичен и несериозен! Звучи като подигравка с колегите,при условие, че пандемията изкара извън равновесие цялата здравна система!

Мария Атанасова (Русе , 2023-02-27)

#341

Познавам и признавам професионализма на проф Господинов

Мариета Станчева (Пловдив , 2023-02-27)

#344

Ми пука

Ivona Ivanova (Sofia, 2023-02-27)

#348

Така трябва!

Stefan Stefanov (Ловеч , 2023-02-27)

#353

Комисия от членове с висок професионализъм и безпристрастие, признати в България и света.

Цветан Даскалов (Плевен, 2023-02-27)

#355

Държавната изпитна комисия в МУ- Плевен с председател Проф. Д-р Д.Господинов е съставена от изключителни български дерматолози и трябва да бъде запазена!

МАРИЯ ТОНЧЕВА (СОФИЯ, 2023-02-27)

#358

Вярвам в компетентността!

Roumiana Deltcheva (Sofia, 2023-02-27)

#359

По никакъв начин не бива да се хвърлят камъни в чистия извор и да се закрива едно чудесно работещо звено!

Асен Малинов (Пазарджик, 2023-02-28)

#370

Важно е тази комисия да се съхрани!

Neshka Peneva (Start Zagora, 2023-02-28)

#386

Трябва да се запази

Мария Славова (София, 2023-02-28)

#390

Истината професионализма трябва да тържествува!

Гергана Янева (Бургас , 2023-02-28)

#394

Те трябва да и ат права.

Пламена Иванова (Стара Загора, 2023-02-28)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...