Подписка за промяна на текстовете от проекта за Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в България

Коментари

#5

Подписвам защото вярвам на МЛАДИТЕ,бъдещето на държавата е в техните ръце и умове.И защото велик човек е казал:"Нов бардак със стари труженички не се прави"

Бойко Николов (гр.София, 2019-06-06)

#21

Така предложеният за приемане ,нарушава моите права и правата на свободен достъп до дентална помощ

Ivo Sirakov (София, 2019-06-06)

#25

Защото в този ще доведе до влошаване на здравето на пациента, поради редица фактори.

Дауд Ал-Дженаби (Пловдив, 2019-06-06)

#37

Подписвам се, защотото този геноцид и тази подигравка ми писна. Не може в държава, в която нашия труд държата го оценя на 6.44 за преглед и 28 лв за обтуряция (Без ясна граница за качество или количество използван материал) да се говори "качеството на практика" и разделяне на едно съсловие!!!

Атанас Гюстеров (Пловдив , 2019-06-06)

#41

Напълно съм съгласна с написаното в отвореното писмо.

Цветелина Илиева (София, 2019-06-06)

#45

Това е ненужно ограничаване на обема на работа на зъболекарите, които имат те през последните над 100 години в България ,както и в останалите Европейски държави.

Мария Баева-Петрунова (София, 2019-06-06)

#52

Стоматологията не трябва да се дели на имащи и нямащи специалност, а на спазващи и неспазващи медицинския стандарт.

Светломир Стефанов (София, 2019-06-06)

#56

Подписвам се, защото не одобрявам и не съм съгласен с предложените правила за добра медицинска практика. Намирам ги за дискриминиращи и лобистки.

Пламен Славов (Стара Загора, 2019-06-06)

#62

Не съм съгласна с решението на БЗС

Antonia Dobreva (София , 2019-06-06)

#69

Искам промяна на текстовете

Седифе Рахвалиева (София, 2019-06-06)

#76

Защото ми омръзна от безобразията случващи се в България

Петър Стоянов (София, 2019-06-06)

#80

Всички правила, не само тези свързани с ендодонтията, ще ограничат работата на огромна част от съсловието и ще обезсмилят тотално професията ни!

Мария Алужейл-Илиева (Стара Загорв, 2019-06-06)

#116

Желая промяна текстовете в Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Републила България като се придържат към определянето на стандарти на лечение, а не към разделението на съсловието на лекари по дентална медицина със и без специалност.

Александър Киряков (Хасково, 2019-06-06)

#125

Подписвам защото за пореден път се налага проект, който е в интерес на едно тясно лоби, а не на работещият български зъболекар. Своеволията трябва да престанат!

Лилия Гюдюлева (Пловдив, 2019-06-06)

#128

С този проектозакон би се влошило качеството на денталната помощ за пациентите

Atanas Kirov (София, 2019-06-06)

#144

Не съм съгласен с предложение ограничения в практикуването на професията. Придобитата специалност не гарантира успех в лечението, както и липсата на такава провал.

Илиян Стоянов (София, 2019-06-06)

#147

Защото съм солидарен , със стоматолозите с дългогодишна практика и познания в областта .

Светослав Йорданов (София, 2019-06-06)

#148

Подписвам, защото съм съгласна с исканите промени от д-р Божидар Кафелов за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България.

Verka Parvanovska (София, 2019-06-06)

#154

Не съм съгласен с предложените промени в Прашилата за добра медицинска практика

Пиер Димитров (София, 2019-06-06)

#155

Подписвам петицията, защото не съм съгласна с разделението на съсловието на лекарите по дентална медицина с и без специалност, това ще донесе множество негативи не само на колегите, но и на всички пациенти!

Владислава Аврамова (София, 2019-06-06)

#157

Идеята да има някакви правила за добра медицинска практика е добра и нужна, НО!
1. По-важното е първо да се създадат условия за специализация на неспециалистите. В този си вид текстовете са тенденциозно подкрепящи определен, изключително тесен, кръг от хора. В момента съзнателно се ограничават желание специалности като Ортодонтия, Протетична дентална медицина. Други, като Детска дентална медицина изкуствено се ограничават заради лични интереси на определени хора.
2. Важно е да има достатъчно дълъг гратисен период - напр. 8-10 години, за завършване на специализация на неспециалистите. В противен случай пациентите, особено в по-малките места, ще пострадат от липса на специалисти. София не е България и това явно се забравя.
3. Важно е текстовете да се пишат и обсъждат заедно с практикуващи лекари, защото така изглеждат изключително далече от реалността.

В заключение:
Сегашните текстове създават впечатлението, че са написани набързо и без ясна цел здравето на пациента. Не са взети предвид пациентите по малките градове и села, които ще останат без възможности за лечение. Няма условия за специализация и изпълнение на условията, описани в текстовете.

Дончо Мъжлеков (Дупница, 2019-06-06)

#160

Искам да променят текстовете в проекта и да бъдат приети текстове, които не дискириминират денталните лекари по различни критерии (специалност) и отразяват реалната ситуация в България

Биляна Иванова (София, 2019-06-07)

#178

Понеже съсловието е била винаги унижавано и сега корпоративния интерес , ще унищожи малките практики чрез ограничения и репресии.

ШЕНКА ГОВЕДАРСКА (АБУ ДАБИ, 2019-06-07)

#189

Защото когато учих 6 години и завърших„ магистър по стоматология” , а не дори по „дентална медицина ” , бях обучен да извършвам всички манипулации ,които са отбелязани в дипломата ми и не смятам за редно , това сега да ми бъде отнемано. Би трябвало да има абсолютно точни и ясни стандарти за добра медицинска практика , съответно и дентална такава.

Evgeniy Popov (Пловдив, 2019-06-07)

#191

КАТО ПАЦИЕНТ, ИСКАМ ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ ДА ИМАТ ДАБРИ УСЛАВИЯ ЗА РАБОТА И ДА ОСТАНАТ В БЪЛГАРИЯ!!!

Damyan Damyanov (София, 2019-06-07)

#194

Подкрепям отвореното писмо

Диляна Арабаджиева (Пловдив, 2019-06-07)

#197

Съгласна съм да се направят промени в текста за ОЗЕ

Диана Стоянова (Казанлък, 2019-06-07)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...