Против Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Коментари

#201

Стига сатанизми!

Валентин Анастасов (Пловдив, 2019-01-27)

#206

Не съм съгласна държавата да се меси в семейството.

Мариела Минкова (София , 2019-01-27)

#207

Не желая насилие срещу децата

Иванка Грозданова (Патра, 2019-01-27)

#213

Подписвам, защото децата са на Бога, дар за родителите, а не на държавата. Радвам се, че има отговорни бащи и майки, ясно осъзнали своята мисия на етични и морални будители. Дерзайте! Делото ви няма да бъде напразно, защото победата е на ваша страна. Ще преживеете това. И не само в тази област на живота.

Божидар Чонков (Добрич, 2019-01-27)

#223

Подписвам, защото съм майка и баба и знам как се отглежда дете. Родителят трябва да има правото да възпитава детето си в ценностите, в които сам вярва; да има правото и свободата да изисква респект и да дисциплинира с обич и мярка. Децата имат нужда от ясни граници за поведение, за да растат психически здрави.
И никой не може да се грижи по-добре за детето от собствения му родител.
За изключенията и криминалните прояви - в България вече има достатъчно добро действащо законодателство.

Мими Лойд (Уинчестър, 2019-01-27)

#225

Не желая да се приемат Закони , които да бъдат против семейните ценности и които да бъдат в ущърб на семейството и децата ни . Против съм всяко посегателство над децата ни . Спрете с тази джендър пропаганда . България е християнска държава и има своите християнски ценности .

Фахри Тахиров (Варна, 2019-01-27)

#229

Децата са на отговорно пазене от Бог и който си позволява да съгрешава спрямо тях ще застане пред ВЪРХОВНИЯТ СЪДИЯ

Diana Temelkova (Гоце Делчев, 2019-01-27)

#230

Съм проти отнемането на деца от родителите им!
И съм за подпомагане на родителите, които имат затруднение при отглеждане на рожбите си.

Веселина Димитрова (Асеновград, 2019-01-27)

#231

Зная, че се води борба за душите и смятам, че свободата е най-висшата ценност за хората, включително свободата да възпитаваш децата си както смяташ, че е добре за тях, когато е ясно, че не им вредиш.

Севдалина Димитрова (Добрич, 2019-01-27)

#233

Семейството е отговорно за грижите, възпитанието и образованието на децата!

Анка Джурина (София, 2019-01-27)

#234

В името на децата

Nelly Antonova (Плевен, 2019-01-27)

#236

Не одобрявам стратегията!

Мария Николова (Бургас, 2019-01-27)

#239

Категорично съм против „Национална стратегия за детето 2019-2030 - Всички права за всички деца”

Христина Трифонова (София, 2019-01-27)

#242

Подкрепям безрезервно позицията на ''Асоциация за домашно образование''

Елена Николаева (Кел, 2019-01-27)

#244

Подписвам, защото отказвам да приема този абсурд!

Кристина Великова (Ямбол, 2019-01-27)

#248

Категорично съм против този закон!

Hristina Koeva-Georgieva (Русе, 2019-01-27)

#260

Не желая децата ми да страдат в детска градина, на първо място, и след това - не желая нискоквалифицирани кадри да ни контролират живота, да ни поставят измислени диагнози, с които в бъдеще да бъдем определяни като уязвими и да ставаме жертви на социални служби. Не вярвам в добрите намерения на създателите на Национални стратегии за детето.

Radinka Koleva (Varna, 2019-01-27)

#261

Не искам такова нещо да се приема в държавата ни.

Йорданка Панкова (Раднево, 2019-01-27)

#262

Подписвам, защото искам добро бъдеще за децата на България, отгледани и възпитани в морала и ценностите на своите родители и на техните родители, и на родителите на техните родители - морал и ценности, заимствани от Библията.

Галина Пенева (Сливен, 2019-01-27)

#263

Искам да имам пълна свобода във възпитанието на децата си, включително за наказанието

Мариана Пеянска (София, 2019-01-27)

#267

Няма начин да се съгласим с вашите абсурди ! Не Ви ли е срам да посягате на децата на България?!
Продажници !

Полина Христова (Кубрат, 2019-01-27)

#268

Подкрепям традиционното семейство и съм против "джендър" идеологиите.

Петър Низмаов (Бургас, 2019-01-27)

#270

Не съм съгласен с тези нови закони.. тази Стратегия за детето 2019-2030г това е безумие...

Радослав Стоилов (Сандански, 2019-01-27)

#279

Подкрепям свободния избор на родителите за образование на техните деца, в частност домашното образование.

Даниела Дочева (Плевен, 2019-01-28)

#286

Ние не сме маймуни да вървим подир акъла на Европа и да приемаме всяка глупост, излязла от там. Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че българинът не си дава децата, няма да приеме джендър идеологията (понеже в крайна сметка всичко опира до това), няма да позволи институциите да изместят семейството

Екатерина Колова (Шумен, 2019-01-28)

#287

Не желая вмешателство в българското семейство от страна на държавни институции.

Веселка Аспарухова (Д, 2019-01-28)

#293

Подписвам, прочетох стратегията и се убедих, че идеите там ясно целят въвеждане на практики за следене и подтискане на семействата. Няма и помен от идеи как да се подпомогне българското семейство, оцеляващо под прага на бедността в Европа, а някакви бръщолевения, от които единствено се разбира, че ще бъдем зорко следени и ще продължим да изхранваме и обучаваме държавни чиновници чиято цел ще е да преценят ние колко добре си гледаме децата! Няма такава наглост! Пълен срам за съчинителите.. Вие сте за бесилото, дами и господа..

Татяна Йорданова (Димитровград, 2019-01-28)

#299

Смятам,че тази стратегия не е това ,което ни се представя.

Яна Гелова (Враца , 2019-01-28)

#305

Имам деца, а тези деца по някое време ще имат свои!!!!!! От изключителна важност е да ги опазим чисти, защото без тях няма да има България!

Vyara Kasabova (Sofia, 2019-01-28)

#310

Не съм съгласна нищо от тази стратегия, целяща да превърне България във фалшиво полицейска държава.

Мария Цонева (Варна, 2019-01-28)

#311

Не съм съгласна с идеите, които т.нар. "Стратегия за детето 2019 - 2030" се опитва да наложи, тъй като не смятам, че те са в интерес на децата на България.

Илиана Трайкова (Монтана , 2019-01-28)

#313

Трябва да има избор. Този документ е в противоречие с констистуцията , хартата за правата на човека.

Велислава Георгиева (София, 2019-01-28)

#314

Абсурдна стратегия.

Иван Тодоров (Бургас, 2019-01-28)

#326

Подписвам, защото ваксините на децата трябва да са пожелание, а не да са задължителни.

Айтен Юсеинова (Търговище, 2019-01-28)

#328

Подписвам тази петиция понеже не съм съгласен и не одобрявам предложените текстове в Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Александър Атанасов (Силистра, 2019-01-28)

#331

Не ми харесва

Пламена Георгиева (Бургас , 2019-01-28)

#333

Вярвам, че родителите са най-добрите настойници, които Бог е избрал за децата им.

Петя Янкулова (София, 2019-01-28)

#337

Ваксините не трябва да са задължителни. Не може бебета на 2 месеца да се ваксинират наведнъж с шест компонента. Има много доказателства, че ваксините имат обратен ефект. Да се даде право на родителя да решава.

Валентина Христова (Варна, 2019-01-28)

#339

Защото всеки трябва да има право на избор.

Адрияна Селинска (Смолян, 2019-01-28)

#340

Защото видях как действат ваксините при детето ми!

Андриана Ценкова (Перник, 2019-01-28)

#349

Подкрепям домашното образование!

Светла Минева (Шумен, 2019-01-28)

#350

Подписвам, защото тази статегия е един болен абсурд.....
Защото моето дете е моя отговорност и част от моето семейство и "това" написано в делириум нещо си, не е по никакъв начин в негов интерес и в интерес на всички други деца в държавата.

Нели Уейт (Пловдив, 2019-01-28)

#351

Престъпни са подмолните цели на тази т.нар. Стратегия за "против" детето!!! Тя е в синхрон с цялата развращаваща идеология на съвременните общества.

Валя Емилиянова (Варна, 2019-01-28)

#355

Защото не един от клитериите в плана са в разрив с конституцията за човешките права!

Станинира Лазарова (София, 2019-01-28)

#357

Най-добрият интерес на детето е да живее, да бъде възпитавано и обичано от биологичните си родители. Всеки опит дете да бъде отнемано от собствените си родители е жестоко, неморално, отвратително дяволско деяние, което цели да разруши семейството като социална единица, както и щастието и бъдещето на следващото поколение.Няма да допуснем това да се случи. Ще се борим с всички средства!

Зорница Кръстева (Пловдив, 2019-01-28)

#359

Защото не желая друг да взима решения вместо мен за здравето на децата ми!

Мария Стойчева (Пловдив, 2019-01-28)

#364

Не желая подобна ненормална намеса в семейството ми! Моят дом е моята крепост!

Диляна Кънева (Пловдив, 2019-01-28)

#366

Съм против намесата на институции и неправителствени организации в семейния живот на хората. Не смятам, че бюрократи имат право да определят кое е НАЙ- ДОБРИЯТ ИНТЕРЕС на детето. Против съм всякакви наблюдения извън допустимото т настоящия закон, от страна на учители, лекари, и пази Боже -НПО -над децата. Против съм всякакви индивиди, служебни или доброволци, да разпитват невръстни еца за семейния им живот. Цялата стратегия няма нищо позитивно за подкрепа и закрила на децата, способства за нарушаване на техните и на родителите им права.

Lidia Berbenkova (Барселона, 2019-01-28)

#368

Норвежкия Банерварн няма място в България.

Илиана Михайлова (София, 2019-01-28)

#371

Защото не съм съгласна с този закон

Katq Cankova (Varna, 2019-01-28)

#379

не съм съгласна със проектозакона

Julia Antova (Костинброд, 2019-01-28)

#381

Подписвам защото съм отговорен родител, който сам може да прецени кой е най- добрия интерес на детето ми.

Веселка Желева (Асеновград, 2019-01-28)

#389

Съм за правото на личен избор на всеки родител

Irena Peneva (БАНКЯ, 2019-01-28)

#394

Подпис, защото смятам че семейството трябва да бъде на първо място! Държавата трябва да подпомага семействата, а не да изземва тяхната роля. Правата на децата са важни, но не считам, че някои страничен наблюдател, бил и той обучен, винаги би преценил правилно нещата и би взел най-доброто решение за 1 дете!

Таня Стоянова (Разград, 2019-01-28)

#396

Подписвам се защото смятам, че въвеждането на такъв тип Агенция би имало негативни последици.

Христо Христов (Велико Търново, 2019-01-28)

#400

напълно съм съгласна с изложените факти в позицията на автора

Цецка Иванова (Видин, 2019-01-28)



Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...