Против Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

1512169211218.jpgКато отговорни родители и граждани заявяваме, че категорично и безкомпромисно отхвърляме „Национална стратегия за детето 2019-2030 г. – Всички права за всички деца“, като документ, олицетворяващ буквално чистото зло! Без колебание ще се борим до абсолютна победа над мафията, търгуваща с детска плът, която очевидно се е втъкала в държавните структури, след като държавни агенции си позволяват да предложат толкова голи и прозрачни, етично и морално несъстоятелни текстове, които имат за цел създаването на специализирана полицейска структура, по образец на норвежкия Барневарн, с цел отвличане и търговия с български деца. Направен е нескопосан опит, престъпните цели на Стратегията да бъдат прикрити с необятно-разтегливото и направо магично понятие – „Най-добрият интерес на детето“.

 

Становище на правозащитната и издателска група Свобода за Всеки, относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г. "Всички права за всички деца"

Позиция на Асоциация за домашно образование относно Национална стратегия за детето 2019-2030 г. "Всички права за всички деца


Асоциация за домашно образование и Свобода за Всеки    Свържете се с автора на петицията