Петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР от 75% на 50%

Коментари

#3

Подписвам тази , защото смятам за несправедливо спрямо селските райони намаляването на интензитета от 75% на 50 %

(С.Минерални бани , 2018-02-15)

#6

Не мисля, че ако субсидията бъде намалена на 50% ще има по-малко злоупотреби или повече сериозни кандити. Напротив, мисля, че с намаляването и не се дава шанс на хора, които искат да развият дребен, семеен бизнес, каквато Програмата дава възможност.

(София, 2018-02-15)

#9

Това не е коректно спрямо кандидатите, все едно "царя дава пъдаря не дава".

(с.Черница общ.Сунгурларе обл.Бургас, 2018-02-15)

#12

Напълно поддържам аргументите в петицията. Изключително несправедливо е да се променят условията в последният момент , няколко месеца преди приема на документи , когато кандидатите нямат никаква възможност да от реагират на промените адекватно.

(Сандански , 2018-02-15)

#13

Тази промяна ме засяга пряко.

(Самоков, 2018-02-15)

#16

- Държавата трябва да създава прогнозируема среда за развитието на бизнеса;
- Държавата и в частност институциите, които я представляват, трябва да стимулира прилагането на нормативната уредба, а не нейното заобикаляне;
- Главната задача на мярка 6.4.1 е да допринесе за икономическото, социално и демографско съживяване на селските райони като предостави, необходимите стимули за това.

(Враца, 2018-02-15)

#20

По-големият процент безвъзмездна финансова помощ ще постигне по-успешно съживяване на селските райони и ще допринесе за спиране на демографското им обезлюдяване.

(Първомай, 2018-02-15)

#21

Не съм съгласен с понижаването на процента на безвъзмата помощ.

(Елон Пелин, 2018-02-15)

#22

Защото 50% са крайно не справедливо

(Шумен, 2018-02-15)

#26

Не съм съгласна с мотивите за намаляне на процента

(Капуцева, 2018-02-15)

#28

Обявявам се ЗА запазване на интезитета на безвъзмезнтата помощ по мярка 6.4.1 от ПРСР от 75%и ПРОТИВ решението за намаляване на интезитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 по ПРСР от 75% на 50%, взето на 8-мото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР.

(с. Горски Сеновец, общ. Стражица, 2018-02-15)

#29

Уважаеми Дами и Господа,

Недопустимо е да се променят правилата на играта в последния момент, когато всички разходи вече са направени и няма път назад! С това предложение аз не виждам път и напред. Моля, обмислете хубаво, какво точно се опитвате да постигнете и дали това наистина е правилната посока за подпомагане на развитието на селските райони.

Христо Йорданов

(Лясковец, 2018-02-15)

#30

Имам готов проект и не мога да го осъществя при тези промени.

(Бургас, 2018-02-15)

#33

Тази програма за мен е шанс да разширя и развия бизнеса си ,да създам нови работни места и да променя облика на населеното място ,за което кандидатствам.Но ограничаване на финансирането ще доведе до безброй проблеми при разплащането ,невъзможност да покрия взетите кредити и достигане до евентуален фалит .Предполагам ,че не това е целта на програмата ?

(София, 2018-02-16)

#34

Намаляването на субсидията ще лиши от възможност за подпомагане на малкият и фамилен бизнес, който в България е в плачевно състояние.Правителството подпомага малкият бизнес в Македония и Сърбия, което не е лошо, но защо пренебрегва българските малки предприемачи?!

(София, 2018-02-16)

#35

Съгласна съм и подкрепям

(Мездра, 2018-02-16)

#36

Планирам инвестиция в Селски район по мярката и искам да изразя своето възмощение по повод на планираното намаление на процента възвращаемост. За пореден път се убеждавам в липсата на държавен орган в "Милата ни Татковина" !!!

(Свищов, 2018-02-16)

#44

Смятам, че намаляването на ФП е в ущърб на малките предприемачи и рискувайки с участие по програмата, ще натоварят фирмите си с допълнителна финансова тежест.

(Пазарджик, 2018-02-16)

#45

Подписвам, защото селските региони трябва да се развиват устойчиво и 75% финансиране е добра подкрепа за съществуващи микро фирми да надградят и за нови да развият бизнес.

(София, 2018-02-16)

#48

За да се запази по-високият процент за да бъде дадена възможност на по-голям диапазон от хора/фирми .

(София, 2018-02-16)

#49

Подкрепям напълно посочените аргументи.

(София, 2018-02-16)

#55

Не съм съгласна с намаляване размера на субсидията.

(Пазарджик, 2018-02-16)

#56

Подписвам, защото намаляването на субсидията ще попречи на обикновените граждани да се възползват от тази евро програма. Това намаляне не дава равни шансове на всички желаещи. А ще бъде в полза само на определен кръг от хора. Не мисля че срок от няколко месеца ще бъде проблем при избора на доставчици.

(Бургас, 2018-02-16)

#58

Подписвам се, защото съм напълно съгласна с текста и съм с намерение да кандидатствам по тази мярка.

(Кирково, 2018-02-16)

#59

Защото предложението на БАКЕП е несправедливо, тъй като ще бъдат ощетени голяма част от инициативните хора, кандидатстващи по програмата.

(свиленград, 2018-02-16)

#61

Bylgarskoto selo trqbva da ima hans da se razviva.

(Gorna Oriyahovica, 2018-02-16)

#64

Подписвам тази петиция, защото абсолютно не съм съгласна с намаляването на помоща от 75% на 50%!!!

(Копенхаген, 2018-02-16)

#66

Не съм съгласен с намалянето на финансирането на мярка 6,4 от 75% на 50%

(Свиленград , 2018-02-17)

#70

Смятам, че не е справедливо да се намалят процентите, защото не всички имат толкова финанси / 50% -необходими средства/

(Пловдив, 2018-02-17)

#72

Намалението на 50% е изключително несправедливо за малкия и средния бизнес!

(Велико Търново, 2018-02-17)

#74

Това ще изправи всички кандидати пред огромни проблеми, свързани с договаряне, изплащане и обезпечаване на кредитите, които са планирали да вземат за целите на изпълнението на проектите си. При тези драстично променени финансови условия много от тях няма да се справят и няма да съумеят да изпълнят проектите си.

(Горна Оряховица, 2018-02-17)

#75

Защото смятам, че не е редно това да е единствената програма с такъв нисък процент на финансиране. Много хора биха се отказали да кандидатстват тъй като нямат финансовата възможност да инвестират останалите 50%.
Най-вероятно само членовете на БАКЕП ще спечелят от тази промяна след като "двойно" повече проекти ще минат през консултатските им фирми.
Това е чист пример на Институционална корупция, която ако наистина влезе в сила трябва да достигне до Страсбург и ЕК.

(София, 2018-02-18)

#77

Подкрепям мотивите и вече съм инвестирала немалко средства в подготовката на проекта.

(София, 2018-02-18)

#78

Защитава интересите на реалните инвеститори с селските райони, а не порочните практики от предишния програмен период.

(с.Горни Дъбник, 2018-02-19)

#79

Не съм съгласен с предложението

(Дупница, 2018-02-19)

#83

Подписвам, защото съм съгласна с така изложените аргументи.

(Ловеч, 2018-02-19)

#85

Подписвам защото не трябва да се намаля собсидията. Така ще се раздвижат малко селските региони.

(Монтана, 2018-02-20)

#86

Подписвам ,защото намалението ще изправи всички кандидати пред огромни проблеми, свързани с договаряне, изплащане и обезпечаване на кредитите, които са планирали да вземат за целите на изпълнението на проектите си.

(Бургас, 2018-02-20)

#93

Северозападният регион се нуждае от реална подкрепа.

(Монтана, 2018-02-22)

#95

Интензитетът по мярка 6.4 не трябва да бъде намаляван 0т75% на 50%,защото това е само пречка в програмата за съживяване на селските райони

(Павликени, 2018-02-23)

#96

Защото тази държава иска да откъсне по- голям дял и това което не ни дава. През турското робство е имало десятък- Знаело се е кое е за бея,кое за султана.Не че е било добре, ама нашите политици ни направиха още по- зле... Нека някой сметне сега какво плащаме и къде отива...Милост няма! За справедливост да не говорим.....

(Ботевград, 2018-02-23)

#104

В момента разработвам проект за иновативна компания, който може да бъде подаден по програма "Иновациии и конкурентоспособност" с 80% безвъзмездно финансиране за София и значително по-нисък риск при търсене на квалифициран персонал. Имам желание да реализирам проекта на територията на селска община, но при 50% съфинансиране и значително увеличен риск за намиране на персонал не мога да направя тази крачка. Въпреки "по-сложните" процедури, които не се различават от тези при "Иновациии и конкурентоспособност", при 75% съфинансиране, по-голяма максимална стойност на проекта и покупка на подходящ имот като допустим разход, бих предпочел инвестиция в селска община въпреки риска относно квалифициран персонал.

(Токио/София, 2018-02-28)

#107

Подписвам петицията, защото смятам, че не е обосновано намаляването на процента безвъзмездна субсидия по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

(София, 2018-02-28)

#108

Tova e prechka da se razviva biznesa v BG i sasho taka da sme me konkurentno sposobni spriamo drugite darjavi. Porednoto ograbvane na evro sredstva

(Smolian, 2018-02-28)

#115

ПОДПИСВАМ ЗАЩОТО СЧИТАМ, ТОВА ЗА КРАЙНО НЕСПРАВЕДЛИВО. МНОГО ОТ КАНДИДАТИТЕ, КАКТО И НАШАТА ФИРМА, ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ, А ДРУГИТЕ, КОИТО ВЕЧЕ СА ЗАПОЧНАЛИ ПОДГОТОВКА, ЩЕ СЕ ПРОВАЛЯТ, ЗАЩОТО НЕ СА ПРЕДВИДИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ. ТОВА ЛИ СЕ ИМА В ПРЕДВИД С ТЕЗИ ПРОМЕНИ ?

(СОФИЯ, 2018-02-28)

#116

Недопустимо е да се променят условията за новите кандидати!Това е дискриминация спрямо тях!

(Дупница, 2018-02-28)

#117

Не е редно след като е обявен един процент на интензитет на безвъзмездна помощ, само няколко месеца по-късно той да бъде променен без причина. Защо???

(Лясковец, 2018-02-28)

#120

Трябва да е 75% иначе няма смисъл.

(София, 2018-02-28)

#122

1.Защото ни приравняват по условията с Големи предприятия при които стойността на БФП е 50 %.
2.Няма логика за намаляване на интензитета на помощта, тъй като заделения бюджет е сравнително малък и няма да повлияе на разходването на средствата по ПРСР за периода 2014- 2020.
3. Сравнение със средствата които се разходват по мерките 4.1 и 4.2 стойността по мярка 6.4.1 е незначителна и няма да се отрази на разходваните средства по програмата

(Видин, 2018-02-28)

#123

Не може постоянно да си играем игричката "Тука има-тука нема". След като веднъж е приета някаква стратегия и съответните правила за постигане на целите, то те трябва да се следват и спазват.

(София, 2018-02-28)

#127

Развивам селски туризъм от 13г.и знам колко бавно се възвръща една такава инвестиция.

(Казанлък , 2018-03-01)

#128

Главната задача на мярка 6.4.1 е да допринесе за икономическото, социално и демографско съживяване на селските райони като предостави, необходимите стимули за това.

(Иванов, 2018-03-01)

#130

Подписвам защото когато започнахме да работим по този проект преди няколко месеца сме направили всички разчети според финансиране на 75% от разходите. Не е нормално такова решение да се вземе когато повечето кандидати са започнали да работят по проектите си. Такова решение може да се вземе и да се обяви поне една година преди отваряне на мярката. Не може да поставяте кандидатите на колене и в безизходица с такива ненавремено взети решения.

(София, 2018-03-01)

#133

Подписвам тази петиция,защото съм напълно съгласна с доводите и аргументите в нея и смятам ,че е справедливо да се запази 75% безвъзмездно финансиране на вече изготвените проекти.

(Самоков, 2018-03-01)

#134

Отпуснатите проценти са недостатъчни за изпълнение на какъвто и да е проект по 6.4.1

(Червен бряг, 2018-03-01)

#136

Подписвам, защото искам да остана да живея в България. Реших да инвесторам в родното село на родителите, чрез предоставяне на услуги за обучение на деца и юноши, като им се показва как се произвеждат зеленчуци и др. култури, как се засаждат овощки. Събрала съм инструменти, станове, чакръци и др. инструменти, за да може да се покаже на младото поколение как са тъкали и предяли нашите баби, за да може да се съхранят българските традиции и обичаи.

(Севлиево, 2018-03-01)

#138

За запазване на 75% и Против намаляването на 50% съм

(Варна, 2018-03-01)

#139

Непрекъснатата смяна на правилата е един от основните пороци в България!

(Силистра, 2018-03-01)

#140

Нема такава държава! 1.Защото условията не могат да се променят драстично , когато програмния период тече и два пъти е отлагано отварянето на мярката. Въпреки че не е излязла още наредбата, хората са направили вече разходи по проектиране и закупуване, минали са част от разрешителните режими, което също е пари. 2.Отказът на много хора от програмата ще доведе до по-малко разходване на средствата, ИЛИ ТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕОСНОВАТЕЛНО ПРЕНАСОЧЕНИ КЪМ ДРУГИ МЯРКИ! 3.За селските / обезлюдени / райони това е добра възможност за малък семеен бизнес , който да даде работа на цели фамилии.4. Злоупотребите в предишни мерки са защото държавата подборно не е контролирала участниците, но в правото не могат за това да се наказват следващите. При такова мислене като вносителите, това е обидно за предприемчивите хора, защото не можем да сме виновни за нещо , което не е започнало. ВИНАТА е на държавата , че не е контролирала по-напред мяркато, а не на предприемчивите млади хора, които искат по този начин чрез 6.4 да се върнат по бащините къщи. 5. Не на последно място- ако се намали процента, всички трябва да организираме сдружение да отнесем в българския съд, промяната, а след това да се даде гласност и в ЕС за това как е нарушен принципът на пазарната икономика за създаване на инвеститорски интерес и предприемчивост за реализирането на евро-средства с отлагането на мярката повече от година и процентното намаляване по време на реализиране на отчетния период.

(Кърджали, 2018-03-01)

#144

Подписвам, защото смятам за напълно несправедливо да бъде намалена безвъзмездната помощ, напротив необходимо е минимум да се запази на 75% или да бъде увеличена както в най-големите административни центрове в страната! Това, че даден инвеститор или предприемач решава да развива бизнес в селски район трябва да се приеме от страна на държавата с приоритет, защото той ще подсигури работна ръка в район, в който безработицата е в по-голям процент, по-трудно става откриването на работници и служители, защото те са принудени да напусната селските райони, търсейки по-добри условия на работа и живот в по-големите административни центрове, или както зачестиха случаите просто да напуснат страната! Държавата ще направи крачка към задържането на хората, намаляването на безработицата и увеличаването на жизнения стандарт точно в районите от селски тип, ако поддържат курс на подпомагане на малък и среден бизнес в селските райони! Смятам, че запазване на сегашния размер на субсидиране или увеличаването му би била една от тези положителни стъпки, които да поставят началото за подобряването на условията в тези малки населени места!

(Тетевен, 2018-03-01)

#145

Съм съгласен с нея

(София, 2018-03-01)

#149

Държавата да създаде условия да подобрим бизнеса си/малък и среден/, да повишим приходите си и съответно в държавната хазна да влизат по-големи печалби!

(София, 2018-03-01)

#150

Подписвам, защото е несправедливо!!! Аз закъснях с изпълнение на проекта за построяване на "къщи за гости" в предния програмен период, а сега когато всички строителни разрешения са готови се оказва, че средствата за подпомагане за развитие на даден район НЯМА ДА СТИГНАТ до нас- обикновените/средните фирми (без протекции)!!! Това е безобразие.
Т.Георгиева

(София, 2018-03-01)

#152

ЗА запазване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 по ПРСР от 75% и ПРОТИВ решението за намаляване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 по ПРСР от 75% на 50%, взето на 8-мото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за развитие на селските райони.

(Пордим, 2018-03-01)

#153

Има шанс кражбите на евро-пари да намалеят пропорционално на увеличението на интензитета на безвъзмездната помощ.

(София, 2018-03-01)

#155

Съм пряко заинтересован.

(Севлиево, 2018-03-01)

#156

Против съм за намаляването на субсидията

(Тетевен , 2018-03-01)

#157

Нужна е огромна подкрепа за обезлюдяващите се селски райони в България, особено в Северозападен регион.

(Бяла Слатина, 2018-03-01)

#158

Подписвам, защото:
1) Селските райони трябва да бъдат подпомагани с предимство за да не се концентрира всичко в големите градове.
2) Вече съм вложила средства за да мога да кандидатствам за финансиране по тази мярка.
3) Не трябва да се намалява финансирането с оправданието, че е имало злоупотреби при предишни случаи. Ако е имало злоупотреби с европейски средства, виновни за това са контролиращите органи.

(София, 2018-03-01)

#160

Подписвам за запазване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 по ПРСР от 75%, тъй като смятам, че намаляването води до риск и много голяма част от кандидатите при тези драстично променени на финансови условия няма да се справят и няма да съумеят да изпълнят проектите си.
Най засегнати и изоставащи развитие са селските райони поради липсва на инвестиционна активности, което ще доведе още по-висока безработица.Предприемачите в България и без това не се финансират от различните банкови институции, където въобще не съществуват условия или са непосилни за стартиращ бизнес и предприемачи.Няма да се намали дисбалансът между областните центрове и по-малките градове и села, а напротив той ще се увеличава, тъй като инвестициите ще се насочат там, където стимулът е по-голям.

(София, 2018-03-01)

#168

Смятам, че инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" 75% е справедлива и ще даде възможност наистина земеделските райони да се съживят и да се създадат работни места.

(Полски Тръмбеш, 2018-03-02)

#175

Подписвам за пълни 75 процента.

(Сливен , 2018-03-02)

#178

Подкрепям, безвъзмезната финансова помощ по мярка 6.4. да остане 75%

(Севлиево, 2018-03-02)

#183

Напълно се солидаризирам с консултантската фирма "Европрограми". Това май е опит да се отсеят многото проекти и ефекта за селските райони ще бъде силно принизен.

(с. Николаево, община Стражица, 2018-03-03)

#184

задасе развива малкия бизнес от по бедните фирми то на големите и богати фирми могат дасе оправят и без помоща

(долни чилик, 2018-03-03)

#185

Подписвам, защото считам, че при 50% финансиране, не е възможно да кандидатстват с проекти все още бедните селяни, за които е предназначена мярката. Отново средствата, ще бъдат усвоени от богати хора, които след като се установат в селски район, наемат и експлоатират и така бедния селянин, с нищожно заплащане! Имам поглед върху тези неща, защото съм се сблъскала с такива. Със семейството ми, отглеждаме животни.
Три години увеличавахме стадото с минимални доходи. Не успяхме да се включим в нито една програма, поради липса на средства. При днешните правила този, който работи почтенно в областта на селското стопанство, няма как да отделя средства, с които да покрива големи кредити.

(Радомир, 2018-03-03)

#189

Защото с повишаване на самоучастието, от програмата могат да се възползват само “богопомазаните батковци” да си построят къщи в които да живеят, а не да се опитат да разработят инфраструктурата в изоставените райони!

(Севлиево, 2018-03-03)

#191

Подписвам защото качествено строителство се прави с качествени материали и квалифицирани строители !!! Работа През куп за грош не е никаква работа както за бенефициентите така и за държавата която ни измами за кой ли път!!!

(Монтана, 2018-03-04)

#192

Считам, че намаляването на процента на безвъзмездната помощ ще затрудни стартирането на нов бизнес в селските райони поради повечето налични рискове и по-ограничените финансови възможности на желаещите от тези райони.

(Созопол, 2018-03-04)

#193

Подкрепям идеята за 75 % безвъзмездна финансова помощ.

(ТЪРГОВИЩЕ, 2018-03-04)

#196

Съм съгласен с изложените от вас агумент!
Нека тези който създават законите да ги спазват!

(Чирпан, 2018-03-05)

#200

Подписвам, защото хората с уникални идеи за бизнес да имат шанс да го развият, дори да нямат възможност да финансират бизнесът сами!

(Добрич, 2018-03-06)