Петиция за включване на професията "Образователен медиатор" в Списък на професиите за професионално образование и обучение

Copy_of_Смядовски.jpgУважаеми г-н Министър,

Настояваме професията "образователен медиатор" да се включи в Списък на професиите за професионално образование и обучение в област на образование „Социални услуги“ и професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“, Професия: Образователен медиатор, Специалност: „Образователен медиатор в системата на предучилищното и училищно образование“, Степен на професионална квалификация: Трета, Ниво по НКР: 4 ,Срок на обучение: до 1,5 години!

От 2018 г. училища/ДГ в цялата страна започнаха назначаването на образователни медиатори, като непедагогически персонал, който работи активно с родителите и местните общности. Медиаторите бързо доказаха необходимостта от тази позиция, като се включиха активно в дейностите за подсигуряване на пълен обхват и превенция на отпадането от училище. Първоначално, МОН подсигуряваше средствата за назначаване на образователните медиатори, чрез системните проекти „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване в сферата на предучилищното образование“. След техния край по настояване на Мрежата на образователните медиатори и на Център Амалипе, бе въведена Национална програма за подкрепа на образователните медиатори, а от юли 2023 г. ангажиментът бе изцяло поет от държавния бюджет чрез целенасочено финансиране по чл.52а от Наредбата за финансирането. Така от януари 2024 г. всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи получават специален ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя – общо 1260 щата.

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Център Амалипе ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...