Излизане на България от НАТО и спиране на помощта за Украйна!

свали.pngВ последно време се забелязва ескалиране на конфликта между Русия и Украйна. България като страна член на НАТО е пряко въвлечена в него на страната на Украйна, което е в противоречие с желанието и народопсихологията на по-голямата част от българския народ. Българския народ не желае повече да е член на НАТО и иска денонсиране на подписа си към Североатлантическия договор!

Продължаващото участие и ангажименти на България към Североатлантическия договор е пагубно за държавата и нейните граждани и България е тласкана против нейните интереси към пряк военен конфликт с Русия!


Паралелно Правителство на Република България    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Паралелно Правителство на Република България ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Упълномощавам Паралелно Правителство на Република България да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на следните страни:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...