10 мерки за възстановяване на нормалността в Изборния процес!!!  

 

П Р И З И В - ПЕТИЦИЯ към избраните за народни представители в 50-то НС за 10 незабавни мерки за възстановяване нормалността в Изборния процес и спасяване на честните избори !  

Ние - български граждани с избирателни права и активна гражданска позиция, сме силно обезпокоени от безпрецедентното дъно на избирателна активност на проведените избори за Народно събрание и Европейски парламент с участие от под 1/3 от гражданите с право на глас. Същевременно, не виждаме осъзнаване у действащия политически „елит“, че многократно по-ниската избирателна активност от най-ниската измервана досега от промените през 1989г. насам въобще, показва категорично, че не въведеното през 2021г. машинно гласуване е проблемът за нарастващата апатия сред българските граждани, както някои политици се опитваха да твърдят, а сега – видимо сгрешили, са принудени да хвърлят оставки. Проблемите са в пороците на съществуващата избирателна система, като неглижирането им за пореден път неминуемо ще доведат до срив на политическата система въобще и още по-тежка криза на държавността! Ето защо настояваме избраните за народни представители в 50-то НС да разгледат приоритетно промени в Изборния кодекс за приемане на 10-те спешни мерки за нормализиране на изборния процес, честни избори без привилегии и засилване участието на гражданите в изборния процес за:

1.   Да се възстанови и разшири бламираното от 48-то НС Машинното гласуване във всички избирателни райони в страната (вкл. секциите под 300 избиратели), като принципът за „избор на начина на гласуване“ бъде наличен във всички избирателни райони и секции – т.е. избирателят да може свободно и без ограничения да избере машинно или с хартиена бюлетина гласува; да се спрат експериментите със скъпите и високотехнологични устройства за машинно гласуване, които бяха превърнати в елементарни принтери и принуждавани да работят с нестандартна хартия, което блокира работата им!

2.   Да се разделят процесите по гласуване със специализирано средство за машинно гласуване и с хартиена бюлетина в отделни секции, като на база активността на използване на всеки способ на последните избори се обособят съответният брой секции САМО за машинно гласуване и САМО за гласуване с хартиена бюлетина. Съответно, преброяването на вота в секциите само с машинно гласуване да се извършва автоматизирано, с проверка на вота чрез издаване на контролна разписка и чрез издаване от машината в края на изборния ден на познатия от 2021г. Обобщен машинен протокол;

3.   Да се премине към професионализация и образоване на изборната администрация и да се спре унижението както на членовете на СИК и РИК/ОИК, които са принуждавани в малките часове на нощта и след тежкия изборен ден да попълват сложни протоколи в няколко екземпляра ръчно, като всяка неточност води до невъзможност за бързо предаване на изборните книжа и будуване до пълно изтощение в залите за предаването им!

4.   Да се  отмени въведеното по законодателна инициатива на БСП в 48-то НС изцяло хартиено преброяване и отчитане до вота, което се доказа като безкраен извор на грешки и злоупотреби, схеми за корпоративен и контролиран вот и фалшификации в края на изборния ден тип „бачо Цено“, както видяхме от видеонаблюдението!

5.    Да се уеднакви гласуването за Народно събрание и Европейски парламент, като се премахне привилегията по чл. 278,ал. 5 и 437, ал. 5 ИК – т.нар. „защита водачите на партийни листи“ при изборите за народни представители, според която бюлетини с непосочена преференция за кандидат в тях се броят „по право“ за водача на листата на съответната партия, за която е подаден вотът. Такава фалшива „защита“ няма при вота за Европейски парламент и това води до абсурди при вота за национален парламент, при които партийни лидери и водачи на листа имат в пъти по-малко лични преференции от следващите кандидати в листата, но въпреки това биват избирани като водачи?!

6.   Да се уеднакви прагът за пренареждане на кандидатска листа с преференции на изборите за ЕП и НС, като за народни представители прагът по чл. 298, ал. 2 и чл. 454, ал. 2 ИК се намали от 7% на 5% от подадените гласове за листата, - както е при евровота;

7.   Да се премахне възможността за водене на две кандидатски листи от едно лице, което подвежда избирателите в района, от който той впоследствие се прави отказ да бъде избран при наличие на „двоен избор“ и води до изкривявания в изборния процес – напр. влизане на втория в листата, който може да е силно непопулярно и нехаресвано от гражданите лице!

8.   Да се изпълни най-после обещанието на политиците за създаване реално на изборен район „Чужбина“ със собствени мандати, в които да се кандидатират реални кандидати, като за последните да може най-после да се гласува и с преференция от сънародниците ни зад граница. А не техният вот „да се налива“ в общия резултат на партиите и така да води до изкривявания и абсурди!

9.   Да се възстанови в Изборния кодекс въведеното законодателно през 2016г. от 43-то НС Дистанционно електронно гласуване, като след постигане на достатъчна степен на сигурност на системата за гласуване то се въведе първоначално за страните от ЕС с тенденция за разширяване и в останалите държави с установено върховенство на правото. Като паралелно се работи и за въвеждането му на територията на страната!

10.       Да се изчистят избирателните списъци от т.нар „мъртви души“, вкл. чрез чрез активна регистрация на избирателите!

Убедени привърженици на парламентарната демокрация вярваме, че отвоюването на „пленените“ от мафията институции и държава започват именно с висока гражданска активност, доверие в изборната система и възможност за всички български граждани с избирателни права да участват в изборите и вотът им да бъде зачетен точно, за да могат те да имат доверие в избраниците си! Същевременно предупреждаваме, че продължаване на неглижирането на тези проблеми не просто ще доведе не просто до още по-ниска избирателна активност на следващите избори, но и до пълна делегитимация на изборния процес и представителната демокрация, институционална криза и срив на държавността!

София, 12.юни 2024г.                                                

адв. Петър Славов, юрист и икономист, депутат в 43-то НС и Председател на сдружение 'Гражданска платформа';

доц. Методи Андреев, депутат в 38 и 43-то НС и бивш председател на Комисията по досиетата; член на УС на сдружение 'Гражданска платформа';

Александра Боджова, художник; член на УС на сдружение 'Гражданска платформа';

инж. Мартин Бойчев, предприемач, член на УС на сдружение 'Гражданска платформа'

Гергана Николова, преподавател;член на УС на сдружение 'Гражданска платформа';

Явор Иванов, предприемач в сферата на туризма, член на УС на сдружение 'Гражданска платформа';

Здравко Боджов, икономист, член на УС на сдружение 'Гражданска платформа';

адв. Георг Спартански - бивш кмет на Плевен 2015-2023 , предс.на Общ.съвет -Плевен 1999-2011;

д-р Цецка Бачкова, политолог, депутат в 45-то и 46-то НС;

адв. Петромир Кънчев, инициатива "Правосъдие за всеки";

Кремена Кунева, депутат в 48-то Народно събрание, Председател на фондация "Даная";

адв. Велислав Величков, депутат в 38-мо НС и Председател на СНЦ "Правосъдие за всеки"

Красимира Иванова - икономист / финансов мениджър;

д-р Евгени Кънев, макроикономист и председател на сдружение "Граждански съвет";

Мери Папукчиева технолог

Атанас Шарков, IT предприемач;

адв. Георги Гайдаров, юрист;

адв. Диана Димитрова, юрист;

доц. Светла Божилова, доктор по телевизионна журналистика
Софийски университет;

инж. Иво Димитров, предприемач;

Стела Кърнолска, музикален педагог и музиковед;

Калин Манолов, журналист;

д-р Снежина Календжиева, 

Елена Митева ,Специалист ЧР;

д-р Петър Кърджилов, комуникация при рискове и кризи;

Христина Димитрова, докторант по политически науки;

Петър Фотев, университетски преподавател;

Янко Начков - лекар;

Диана Сивинова, докторант по политология;

Антонио Костадинов - журналист;

Илиана Боюклиева, юрист, докторант, гр. София;

Емил Димитров, предприемач;

Елена Димитрова, юрист;

Асен Гетов, лесовъд, кмет на с. Ралево, общ. Плевен;

Мария Атанасова- учител биология и химия;

Денислав Симеонов, търговски представител;

Маргарита Маринова- логопед;

Христо Георгиев - строителен инженер ПГС / ССС;

Пламен Тодоров-икономист;

Борислав Стоянов, предприемач;

Тома Белев, лесовъд;

Цветанка Монтейн , пенсионерка;

Радoсвета Капсъзова

...........

..........

 

...списъкът се актуализира постоянно..

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че адв.Петър Славов ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...