Петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР от 75% на 50%

Свържете се с автора на петицията

Получен отговор от МЗХГ по внесената петиция за намаляване на финансирането по мярка 6.4

2018-05-21 14:34:13

В отговор на внесената петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4. по ПРСР от 75% на 50%, от МЗХГ пишат, че към настоящия момент преразглеждането на решението е неподходящо.

С аргументите, които се изтъкват, може да се запознаете от текста на писмото им, което може да изтеглите от ТУК.

Peticia_otgovor-MZHG.jpg


Павлина Ветрилова

Внесена в МЗХГ петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.

2018-03-07 15:58:02

Днес - 7 март 2018 г., петицията срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4. бе внесена в МЗХГ с искане тя да бъде представена на вниманието на Комитета за наблюдение на ПРСР и той да преразгледа решението си за намаляване на процента на финансирането по мярката.

Очакваме отговор от дирекция "Развитие на селските райони" - управляващ орган на ПРСР 2014-2020.

 

Scan_20180307_1518031.jpg


Павлина ВетриловаРазгласете информацията и споделете тази петиция!

Моля, кажете на възможно повече хора за тази петиция. Колкото повече хора подпишат тази петиция, толкова повече внимание ще получи тя от страна на медиите и лицата, вземащи решения.Платена реклама

Пространство за реклама на спонсори за тази петиция, която да бъде показана в долната част на сайта. Имаме хиляди посетители всеки ден, така че това е много ефективен и евтин начин да получим повече внимание за петиция.

Facebook