Петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР от 75% на 50%

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...