Оставка на Васил Василев - Директор на Народен театър "Иван Вазов"

  

 

  Господин Васил Василев, първо Ви помолихме и Ви дадохме шанс да се оттеглите, сега Ви призоваваме -  подайте незабавно оставка !

Преди буквата на закона, трябва да се спазва целта и духа на закона!

Следва да се носи и морална отговорност.

Защо трябва да подаде оставка господин Васил Василев?

1.     На 02.03.2023 година, по време на проведена на територията на Народния театър пресконференция, извърши грубо нарушение, като засегна доброто име на театъра, който носи името на личността Иван Вазов.

Той заяви, че личностите в театъра нямат значение.

"Личностите в националния театър не значат нищо. Националният театър значи.

Институцията Народен театър носи името на личността Иван Вазов.

Ако личностите нямаха значение, театърът няма да се казва Иван Вазов.

Личностите са носители и символи на непреходни ценности, като свобода, чест, достойнство и т.н. Това изказване засегна и цялата нация, и наруши Конституцията на Република България. В преамбюлът на Конституцията е записано: „……………..;

като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; ……“.

С това изказване господин Васил Василев, от трибуната на Народен театър „Иван Вазов“, заяви, че личностите нямат значение.

Народният театър е културен институт от национално значение, в който се провежда държавна политика по създаване, развитие и съхраняване на културата в страната ни.

Директорът на НТ е висш държавен служител.

Вие ни служите и ако дълго време, неопределен брой от граждани не Ви искат, какво е Вашето морално основание да не си тръгнете от заеманата длъжност? Какъв принцип отстоявате?

Министерски съвет е обявил статута на Народния театър, като е отчел националното му значение за развитие и съхранени на културата.

Човешкият напредък се дължи на личности и тяхното сътрудничество. В театъра се поставят постановки, които са интелектуален труд и творчество на изявени личности, както е било винаги.

Основната функция на актьорите и творческите екипи, не е да „радват“, както се изрази директорът по време на конференцията, а да създават изкуство и да изпращат послания, които да помагат на обществото ни да бъде по-добро от вчера. Радостта е от добре свършената работа и в сърцата на зрителите, които си тръгват с надежда, че са разбрали посланието.

С изказването си принизи ролята на актьорите до едни нивото на бързо отминаваща емоция. Считаме, че по време на изложението си лицето, което изпълнява висша държавна служба /директор на национален институт/ изпрати сигнал до цялата нация, че институциите имат предимство пред личностите и напомни на едни отминали времена, когато страхът да кажеш виц беше реален.

От една от най-високите трибуни в областта на културата, лицето урони престижа на цялата култура и постави под риск надеждите на всички млади хора, които са избрали пътя на театъра и изкуството. Студентите зададоха следния въпрос: И нас ли това ни чака?

/След като научиха за това колко лесно властта се справя с техния вдъхновител и мерило за качество в областта на театъра и режисурата.

Те репетират и се надяват да пращат послания, а чиновникът може да спре полета им само с три писма и власт./

Изказването и тезите му са несъвместими със заеманата от него длъжност. От тази едночасова пресконференция пролича, че не е разбрал въобще философията на изкуството и неговата цел.

Изкуството следва да се подпомага и поддържа, не да се дирижира, контролира и задушава, чрез средствата на административния апарат.

2.     Липса на управленски капацитет при кризисни ситуации. Уволни едно най-ярките имена в културата ни. Порица свободата на изразяване, като се опря на буквата на закона. Кризата и конфликтът не са решени.

Господин Василев, остана само още една стъпка, за да се справите с този управленски въпрос при кризисна ситуация – подайте оставка!

Дойдохте с Морфов, тръгнете си, защото него вече го няма в Театъра. Вие нямате основание да бъдете в този театър.

3. Дългогодишни служители са огорчени поради липсата на ясни критерии и мотиви за извършваните кадрови промени. С оглед на спецификата на извършваната работа, рязката и немотивирана концептуално промяна се е отразила негативно на целия екип в театъра.

4.     Считаме, че именно поради изразената позиция на несъгласие и остра реакция на господин Морфов срещу присъствие на политиката в театъра, той беше наказан с „дисциплинарно уволнение“, което считаме, че е удар върху цялата ни културна общност.

5.     Считаме, че с ползването на законни средства – дисциплинарно производство и уволнение се преследват паралегални цели -  да бъде наказан господин Морфов за своята критика към начина на управление на директора, който е държавен служител и следователно упражнява държавна власт. Това e нарушение на човешките права.

Това засяга фундаменталните права и свободи на господин Морфов, а заради неговата обществена и творческа дейност, и правата и свободите на всеки български гражданин. Тези действия на директора нарушават международни актове в областта на защита правата на човека и държавата носи отговорност, че допуска подобни действия на своя територия.

Името Морфов е символ на истина и свобода.

На това, че никое време и обстоятелства, не могат да те направят несвободен, ако ти сам не си дадеш свободата и достойнството.

6.     Заставаме зад думите на Александър Морфов:

„Така повече не може да се живее!“

7.     Изпълнителната власт има нужда и от критика, възпиране и коректив, за което се грижи свободата, честта и достойнството в сърцето на всеки един български гражданин.

8.     Личността има значение, длъжността е само функция!

 

 

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Зрител ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...