Петиция против новите изисквания за преводачески агенции


Гост

#11201 Re:

2013-09-03 11:35

#11197: -  

 Ей, недей така да обиждаш на "заспи" хората, които са си дали подписа.

Една част от тях имат своя фирма, уредили са си криво-ляво бизнеса и не им се разбутва.

Друга част ходят на работа и превеждат за допълнителен доход. И тяхната е уредена и не им се разбутва.

Трета част само са си дали имената и въобще не превеждат (тук са "заклетите преводачи" на СПБ, университетски преподаватели и разни интелектуалци от "елита"). Тези може и наем да вземат за отдаването на подписите си.

Заспи евентуално са отделни млади и зелени току-що завършили филологчета или транслатологчета, на които уредбата на преводаческата дейност им е пълна мъгла. В интернет пише как се става "заклет преводач" - КЪМ агенция. Нали ония мошеници от Външно така разправят. Дезинформатори! Профсъюз няма - СПБ е агенция с договор. Какво да правят тогава? Или си дават подписа, или регистрират фирма.

 

  


Гост

#11202 Re: Re:

2013-09-03 11:37

#11201: - Re:

Регистрират и си превеждат, промени скоро няма да има.


Гост

#11203 Re: Re: Re:

2013-09-03 11:47

#11202: - Re: Re:  

 Моля, бихте ли потвърдили на email rennie@softisbg.com, че скоро няма да има промени? Предполагам, че сте от тези, които не искат промени.


Гост

#11204 Re: Re: Re:

2013-09-03 12:03

#11202: - Re: Re:

Сигурно няма да стане скоро, ако се има пред вид твърдението на външно, че "Уредбата на статута на преводачите може да стане само чрез закон, но нито една от държавните институции (МВнР, МП, МОМН) не поемат ангажимент сами да изработят такъв проект. Това би трябвало да се извърши от специалисти, с каквито посочените ведомства не разполагат. Основна роля в изготвянето на нов нормативен акт трябва да имат Съюза на преводачите и Асоциацията на преводачите, както и от регистрираните юридически лица с нестопанска цел - различните асоциации на преводаческите агенции и фирми".

Защо да не стане и без специален закон? В много страни няма закон за заклетите или съответни преводачи и пак статутът им е уреден. Разбира се, у нас явно масово се харесва правилникът и стаут на заклетите преводачи е мръсна дума.


Гост

#11205 Re: Re: Re:

2013-09-03 12:05

#11202: - Re: Re:  

 Лесно е да се каже "регистрират и си превеждат". На практика става така, че спират да превеждат, след като си наберат евтини, калпави "преводачи". Дните им минават в телефонни разговори, караници, пазарлъци и  преподписване на преводачи.

Трябва да има регистри на правоспособни преводачи - ФЛ и ЮЛ и минимални защитни цени по закон. Сегашното положение е отврат.  Стълпотворение от свирепо конкуриращи се агенции, заети с постоянно набиране на "преводачи" без образователен ценз за по-евтино.


Гост

#11206 Вигенин очаква да падне от власт

2013-09-03 12:10

Вигенин очаква да падне от власт, затова вдигна ръце и върна старото положението. Решението му е абсолютно незаконно. Заповедта на предшественика му стои, не е отменена. Никакъв закон не се прави, това е празни обещания. Медиите мълчат, не отразяват промените. Гледайте какво ще става от утре нататък.

Гост

#11207 Re: Re: Re: Re:

2013-09-03 12:18

#11204: - Re: Re: Re:  

 "Това би трябвало да се извърши от специалисти, с каквито посочените ведомства не разполагат. Основна роля в изготвянето на нов нормативен акт трябва да имат Съюза на преводачите и Асоциацията на преводачите, както и от регистрираните юридически лица с нестопанска цел - различните асоциации на преводаческите агенции и фирми"

Не разполагат със специалисти, това е.  Ще канят СПБ, АП, НАПА и БАППА, а те никога няма да позволят приемането на съвременен закон за преводаческата дейност. Агенциите печелят и искат да продължат да печелят от фалшифициране на подписи, машинен превод и евтин труд на хора без образователен ценз.  Истински преводачи няма! Неслучайно изобщо не ги и споменават като евентуални консултанти при създаването на закона. Само агенции, агенции, агенции ... 


Гост

#11208 Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

2013-09-03 12:22

отдавна е влязъл в противоречие с действащото законодателство не само защото е създаден през далечната 1958 г., а и защото не е изменян повече от 22 години. Най-вече заради второто.


Когато Правилникът за последен път е изменен (1990 г.), в сила все още е била старата Конституция. Понятието „свободна икономическа инициатива", залегнало в сегашната Конституция, не е съществувало, затова в Правилника пише, че всички преводи на документи и други книжа в цялата страна се извършват от МВнР (чл. 2а, ал.1). Не е съществувал чл. 19, ал. 1 от Конституцията на РБ: „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност", затова в Правилника пише, че МВнР може да възлага извършването на преводите само на фирми и единствено на фирми, но не и на отделни преводачи (чл. 2а, ал. 2).През 1990 г. България още не е била подписала Хагската конвенция за апостила - една от най-важните международни конвенции в областта на легализирането на документи, в сила за РБ от 30.04.2001 г., затова в Глава втора (Легализации) са описани само такива процедури по легализация на документи, каквито отдавна са отменени от Конвенцията за апостила.През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). Затова преводачите са се регистрирали към фирмите за преводи или са учредявали своиПрез 1990 г. не е имало Търговски закон, затова фирмите за преводи са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков. Не е имало и Търговски регистър, затова фирмите за преводи са се регистрирали към МВнР.През 1990 г. не е имало НКИД, който ясно да указва, чрез отделен код, че преводаческата дейност е самостоятелна икономическа дейност (код 74.30 по НКИД-2008), а не част от дейността на МВнР.През 1990 г. не е имало и ЗОП, затова МВнР е възлагало извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка.И до ден днешен МВнР продължава да възлага извършване на преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника - без търг. В момента е Възложител на около 650 фирми. Списъкът им е публикуван на сайта на МВнР.В качеството си на Възложител МВнР не заплаща нищо на изпълнителите си, видно от липсата на клаузи за срокове и начини на плащане в договора по чл. 2а, ал.2:

Договор по чл. 2а, ал. 2 от Правилника
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html
(нагледен анализ на фиктивния му характер)


Гост

#11209 Re: Вигенин очаква да падне от власт

2013-09-03 12:50

#11206: - Вигенин очаква да падне от власт 

 

За списъците в КО и заверката на подписа на преводача

 (из "Какво щях да кажа на Вигенин, ако му имах доверие")

Миналата година, в изказване пред народните представители, бившият външен министър Николай Младенов призна, че в МВнР не знаят чий подпис заверяват:

 

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Стенограма от 363-то заседание на 41-то Народно събрание, 15.06.2012 г.:

 

Нито един депутат не се впечатли от това шокиращо признание. Никой не попита „Как така служителите МВнР не знаят чии подписи заверяват?" Всъщност не знам дали ако някой беше задал такъв въпрос, щеше да получи отговор. В МВнР не обичат да се коментира тази тема. Не искат никой да ги подсеща, че не се интересуват дали преводачите, чиито подписи „заверяват", са на трудов договор  във „фирмата-преводач" (термин, изкован от ВАС). А трябва. Защото "заклетите" преводачи най-често не са на трудов договор в преводаческата агенция, към която са "заклети". А и те не са "заклети" само към една агенция. Теоретично, един преводач може да се закълне към стотици агенции - няма ограничения нито по местоживеене, нито нищо. От което произтичат някои неудобства от юридическо естество.

 

Сигурно Ви е известен фактът, че при сегашната практика, наложила се от дълги години, агенциите внасят списъци с „техни" преводачи в МВнР. Колко са „техни", е друг въпрос. Ще дам един пример. Идва една агенция да сключва договор и носи в МВнР списък със „свои" преводачи. МВнР го приема. После идва друга и носи списък, също със „свои" преводачи. МВнР приема и нейния списък, без да обръща внимание, че имената в списъците се повтарят. В дирекция „Консулски отношения" се съхраняват всички списъци с преводачи, внесени от стотиците агенции. Ако бъдат проверени, ще се установи, че имената в тях се повтарят, което е достатъчно неприятно, но по-лошото е, ако се окаже, че част от имената в списъците са фиктивни, само фигурират като „заклети", за показ пред МВнР.

           

Но нека приемем за момент, че имената на преводачите не са фиктивни, а са на хора, които наистина работят като преводачи. Повечето от тези преводачи обаче не работят в офисите на агенциите, а по домовете си и изпращат преводите в агенциите, обикновено по електронен път. Преводите на официалните документи след това се разпечатват в офисите на посредническите агенции за преводи на бланки на агенциите и преводачите биват повиквани да се явяват в агенцията, за да поставят подписа си пред мениджъра на преводаческата агенция. Предполагам, си давате сметка, че преводаческите агенции не са нотариални кантори. Оказва се, че сключвайки договорите с тях и приемайки безкритично списъците с „техни" преводачи, които не работят на трудов договор в агенциите, МВнР на практика възлага на мениджърите на агенциите за преводи да извършват и нотариална дейност покрай преводаческата.

           

 

Излизането от това неприятно положение не е невъзможно и дори не е толкова сложно. Разбира се, в никакъв случай не може да се изисква от агенциите да назначат на трудов договор всички преводачи от списъците си, каквато идея имаше в началото на миналата година, когато плъзнаха първите слухове за нови изисквания към агенциите. Достатъчно е да се прекрати практиката агенциите да внасят списъци с преводачи в МВнР. Това на практика означава оторизацията за извършване на официалните преводи да премине от агенциите към самите преводачи. Те самите да имат право да заверяват официалните преводи, които извършват, с подпис и печат - нормална световна практика. А ако държавата държи да събира такси от официалните преводи, поне да приема преводите направо от преводачите, а не през посреднически агенции за преводи. Агенциите ще могат спокойно да продължат да предлагат преводи на десетки езици, но когато са официални, няма да е необходимо да поставят своя печат. Преводачът сам ще подпечатва превода, а агенцията направо ще го връчва на клиента - срещу малка комисионна за посредническата услуга.    

 


Гост

#11210

2013-09-03 14:57

Достатъчно е да се прекрати практиката агенциите да внасят списъци с преводачи в МВнР - романтик :)

Гост

#11211 Re:

2013-09-03 15:54

#11210: -  

 Това - да, но не е достатъчно. Регистър на правоспособните преводачи - ФЛ и ЮЛ - като при геодезистите. 

ФЛ получава  преводаческа правоспособност, ако отговаря на дадени образователни критерии,

ЮЛ - ако собственикът и/или служителите му са правоспособни преводачи, като правоспособността на ЮЛ е само за езиците, за които собственикът  и/или служителите му имат придобита правоспособност, а не за всички езици като сега.

Всеки ще работи, каквото е учил. Разбира се, всеки ще може да посредничи - и ФЛ, и ЮЛ, срещу скромна комисионна., както и да набира групи от правоспособни преводачи за участие в търг.

 

 

 

 


Гост

#11212 Re: Re:

2013-09-03 18:24

#11211: - Re:

И който не е преводач, а само собственик - да назначава на трудов, така ли? Мнооого си се объркал :)


Гост

#11213 Re: Re: Re:

2013-09-03 18:44

#11212: - Re: Re:

Не си разбрал за какво става дума. Никой няма да те кара да си назначаваш всички преводачи.


Гост

#11214 Re: Re: Re:

2013-09-03 19:03

#11212: - Re: Re:  

Има ли в друг бранш фирми без служители? Съставени само от шеф? Без никакви служители или работници? Не броя секретарката на шефа. Питам за служители или работници, които извършват дейността на фирмата?


Гост

#11215 Re: Re: Re:

2013-09-03 19:15

#11212: - Re: Re:  

 Според мен цялата тази история с договорите е нещо като зрелостен изпит за преводаческия бранш. Сега много хора се радват, че са отпаднали т.нар. нови изисквания, без да се замислят, че нещата са много сериозни. Изискванията бяха една елементарна измамна схема, по която се подведоха много хора, истинският проблем е остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Това сключване на договори с Външно е абсолютен анахронизъм. Ти би ли сключила фиктивен договор с някого? Не би, нали? Това се преследва от закона. А с Външно би ли? Много хора вече са сключили - над 650 фирми. Нашата фирма обаче няма да сключи договор с Външно, ако ще и пари да ни дават. Откакто разбрахме миналата година, че Външно "регулира" дейността ни по един неадекватен Правилник и се гаври с нас както си поиска, нищо вече не е в състояние да ни накара да се върнем към старото положение. Сега се чудим как 18 години не сме се замисляли. Младенов беше голям гад, но истината е, че ни отвори очите. Всяко зло - за добро!
 

Вчера изпратих писмо до Приемна на МС в отговор на поредното тяхно. Точно преди една година им бях изпратила един-единствен въпрос, който много ги затрудни: "Какви точно официални преводи не се разрешава на преводачите и фирмите за преводи да извършват без договор с МВнР?". Изминаха близо 5 месеца, докато ми изпратят някакъв отговор, който се оказа, че изобщо не е отговор на моя въпрос, а обяснения за прословутите нови изисквания, уж въведени със заповед на бившия външен министър Н. Младенов. Оттогава си кореспондираме с г-жа Соня Божикова, н-к Приемна на МС. Ето това е вчерашното ми писмо:

02.09.2013 - До г-жа Соня Божикова, Приемна на МС
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/---02092013.html
Обяснявам, че в България няма компетентна администрация по преводаческата дейност. МВнР използва Правилника, за да сключва без търг фиктивни договори със стотици фирми. Моля МС да отмени Правилника и да помогне за съставяне на регистър на преводачите - нещо, за което за първи път помолих МС още на 16.01.2013.

 


Гост

#11216 Re: Re: Re: Re:

2013-09-03 19:15

 

А това - ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ОТ 03.09.2012 ДО 02.09.2013: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

А тук е публикувана ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ 30.07.2012 до 02.09.2013
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenci … 2012-do-0.1109537

 


Гост

#11217 Re: Re: Re: Re:

2013-09-04 09:07

#11214: - Re: Re: Re:

"Има ли в друг бранш фирми без служители?"

Има, фирми фантоми на мошеници :)


Гост

#11218 Re: Re: Re:

2013-09-04 10:36

#11212: - Re: Re:

"И който не е преводач, а само собственик - да назначава на трудов, така ли? Мнооого си се объркал"

Колко показателно и печално.

Какво правят тези собственици, които не са преводачи, никога не са били преводачи,  не разбират от преводи и не знаят нито един чужд език в преводаческия бранш? Техните критерии за преводи се въртят единствено около печалбата от преводите. За тях качественият превод е този, за който са платили на преводача символична цена или изобщо не са му платили. Трагедията на преводаческия бранш е, че такива собственици вече са мнозинството от собствениците на агенции, но комедията е, че те съсипаха бранша, режейки клона, на който седят.

Гост

#11219 Не е по темата, но е свързано с преводи по търговете

2013-09-04 12:20


Гост

#11220 Удостоверенията за гражданско състояние ще важат в 22 държави

2013-09-04 21:09

Общините ще издават многоезични извлечения от документите, които няма да се легализират

Част от актовете за гражданско състояние, издавани от българските общини, ще важат автоматично на територията на 22 държави. Местните управи ще издават многоезични извлечения от актовете за раждане, брак и смърт, които няма да се легализират. Това ще намали цената на услугата и административните процедури около документите, предвижда проектозакон за ратифициране на международната конвенция за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, одобрен от кабинета вчера.

При присъединяване към конвенцията общините ще могат да издават стандартизирани многоезични извлечения от най-често ползваните актове за гражданско състояние. Титулната страница на бланките ще е на три езика - български, френски и английски. На задната страница на актовете заглавията на всяка графа от съответния акт ще са преведени допълнително на 9 езика - немски, италиански, холандски, английски, испански, гръцки, португалски, турски, словенски. Имената ще се изписват с латински букви, може да се ползва допълнително и кирилица.

Конвенцията забранява за многоезичните извлечения да се искат по-високи такси от тези за обикновените. С издаването на подобно извлечение ще отпаднат таксите за легализация и разходите за превод на документа. Многоезичните извлечения ще важат автоматично на територията на 22 държави, ратифицирали конвенцията - Германия, Австрия, Белгия, Франция, Испания, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Република Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва и Естония.

Присъединяването на документа на свой ред ще улесни процедурата и при издаване на актове за раждане, брак и смърт на територията на тези страни, които на свой ред трябва да се легализират и регистрират у нас. За прилагането на конвенцията след ратификацията й в парламента ще отговаря регионалният министър.

http://www.segabg.com/article.php?id=664577

Гост

#11221 Re: Удостоверенията за гражданско състояние ще важат в 22 държави

2013-09-04 23:31

#11220: - Удостоверенията за гражданско състояние ще важат в 22 държави 

 Агенциите за преводи в гърч, питат: "Оти ручааме жабеата?"

Има опасност да развият епилептичен статус, особено тия от провинцията, дето 90% от работата им е превод на документи за гражданско с-ние

ПРЕДСТОИ:
Да се извади мумията на Правилника за легализациите, заверките и преводите от мавзолея на Външно и да се погребе с почести
Да се прекратят сключените без търг, по чл. 2а от Правилника, стотици фиктивни договори между МВнР и посредническите агенции за преводи
Да се състави Регистър на правоспособните преводачи - физически и юридически лица, подобно на регистрите на геодезисти, лесовъди, архитекти, нотариуси и др.


Гост

#11222 Re: Не е по темата, но е свързано с преводи по търговете

2013-09-05 08:54

#11219: Гост - Не е по темата, но е свързано с преводи по търговете 

 Още един бисер в колекцията ми от идиотизми. Приносът е на Комисията за защита на потребителя. Обявили търг в края на м.г. и написали:

"- Да притежава валиден сертификат БДС EN 15038:2006, в който са определени изискванията за доставяне на качествени услуги от доставчиците на преводачески услуги, или друг документ за лиценз за извършване на преводаческа дейност.

2. Да разполага с необходимия персонал, експертен и ресурсен капацитет за изпълнение на поръчката, което се доказва със списък на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката. Преводачите, чиито услуги изпълнителят ще ползва при извършване на услугата трябва да имат поне 2 години опит в дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка."

 

--- Бабо, какво е това лиценз?

--- Сертификат, баби, сертификат! 

--- Сер-фи-кат?

--- Сер-ти-фи-кат!

--- Сер-тиии-фииии-кааааат!

--- Браво!

--- Ами какво означава персонал, бабо?

--- Списък на чичовците и лелите, баби!

--- Ама те какво правят?

--- Работят, баби, превеждат!

--- Ами като спрат да работят, умират ли?

--- Ох, баби, кой те научи на такива приказки?

--- Какво правят, като спрат да превеждат, ма бабооо?

--- Отиват да превеждат на друго място, не бой се, чедо!

--- И там ли са персонал?

--- Не, баби, те никъде не са персонал, просто вършат една работа, после друга...

--- Ами нали каза, че са персонал?

--- Хайде стига вече, че трябва да сготвя!

--- Ама какво е персонал, ма бабоооо?

--- Ох, на баба бъдещото адвокатче! Персонал, чедо, са хората, които работят на едно място с договор. Трудов договор. Той е нещо като синджира на кученцето.

--- А чичовците и лелите, дето превеждат, имат ли трудов договор?

--- Някои имат, баби, но повечето - не. Не им трябва. Те често прелитат от една работа на друга. Като птичките - фър, фър!

--- Ихааа, бабо, и аз искам да хвърчаааа!

--- Слушай, бабино сладко, това хвърчене е за вятърничави хора. Ти ще ми станеш адвокатче. Тежко, тежко, важно, важно! Цун-цун, на баба адвокатчето то!

 


Гост

#11223 Мащабната информационна кампания продължава!

2013-09-05 09:36

03.09.2013

10 имейла до преводачи, агенции, юристи, НПО и др. с копие до институции със следния текст:

Този имейл е част от мащабна информационна кампания за остарялата правна уредба на преводаческата дейност в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели


НАЙ-ПРЯСНАТА НОВИНА Е, ЧЕ ВИГЕНИН ВЪРНА СТАРИТЕ ДОГОВОРИ. НА 02.09.2013 Г. НА САЙТА НА ВЪНШНО Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ И ОТДОЛУ ИМА ЛИНК КЪМ "НОВИЯ" ТИПОВ ДОГОВОР - ДОБРЕ ПОЗНАТИЯ СТАР ОТПРЕДИ "НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ":
(линк)

Според мен цялата тази история с договорите е нещо като зрелостен изпит за преводаческия бранш. Сега много хора се радват, че са отпаднали т.нар. нови изисквания, без да се замислят, че нещата са много сериозни. Изискванията бяха една елементарна измамна схема, по която се подведоха много хора, истинският проблем е остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Това сключване на договори с Външно е абсолютен анахронизъм. Вие бихте ли сключили фиктивен договор с някого? Не бихте, нали? Това се преследва от закона. А с Външно бихте ли? Много хора вече са сключили - над 650 фирми. Нашата фирма обаче няма да сключи договор с Външно, ако ще и пари да ни дават. Откакто разбрахме миналата година, че Външно "регулира" дейността ни по един неадекватен Правилник и се гаври с нас както си поиска, нищо вече не е в състояние да ни накара да се върнем към старото положение. Сега се чудим как 18 години не сме се замисляли. Младенов се прояви като голям гад, но истината е, че ни отвори очите. Всяко зло - за добро!

За мен:
От една година се занимавам с остарялата правна уредба на преводаческата дейност и напълно съзнавам, че е много трудно да се въведе ред и законност след повече от 20 години произвол, но съм оптимист.
Оптимизмът ми се подхранва от следните положителни резултати, постигнати досега: (изброяват се с линкове)

ПРЕДСТОИ: (това и това)

Пълният текст на Дневника с вписванията в него: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

Гост

#11224 Re: Мащабната информационна кампания продължава!

2013-09-05 09:39

#11223: - Мащабната информационна кампания продължава! 

Че Младенов си беше гад, това едно на ръка. Но не считам че обновения договор е толкова тъп. Изискванията на ЕС за сертифициране на преводачите и преводаческите фирми според ИСО са съвсем нормална евпорейска практика  и аз не виждам защо всевъзможни продавачи на картофи трябва да се набутват в този интелектуален бранш, както това до сега е фактическото положение. Може би по този начин щяха да останат по-читави фирми, а продавачите на картови да си гледат зеленчука. но както и да е. Винаги съм била за специализирането на превода, една стара борба, която трябва да подеме Съюза на преводачите в БГ.  Може би някакъв закон ще реши нещо.


Гост

#11225 Re: Мащабната информационна кампания продължава!

2013-09-05 09:40

#11223: - Мащабната информационна кампания продължава! 

 И това е нещо! Поне докато измислят закон. Но закон няма да има никога, защото не е възможен! Регистър по-може.

Facebook