"Спаси Съборна" от "Спаси София"

Да спасим улица "Съборна"! Петиция срещу превръщането на улица "Съборна" в пешеходна зона по проекта на "Фуксас" за реконструкция на площад "Св. Неделя". 

 

Неправителствената организация "Спаси София" внесе проект, който предвижда превръщането на улица "Съборна" в напълно пешеходна зона, съгласно с приетия от Столичната община проект на "Фуксас" за реконструкция на площад "Св. Неделя"

 

Какво предвииждат промените за улица "Съборна":

 

Ако улица "Съборна" стане напълно пешеходна, то тогава живеещите на улицата - пенсионери, млади хора, хора с деца и колички не могат да паркират свободно пред жилищните си сгради. 

С решение на СОС от 25 юни 2020 г. е приет проектът на "Спаси София" за сегашното преустройство на движението и намаляването на паркоместата от 98 на 12. Повечето от тези 12 са служебни абонаменти, и за живеещите остават свободни 4 места за паркиране. за над 90 апартамента. 

В проекта на "Спаси София" са използвани и представени неверни данни за трафика на движението. Цитира се извадка от преброяване през април 2017 г. като за два отделни дни са отчетени нула преминали автомобили и над 10000 пешеходци. Категорично твърдим, че това е невярна информация. 

Също така, всички бизнеси на улицата и площад "Света Неделя" са застрашени от фалит, заради намаления поток от хора. Единствената останала търговска улица в София, а и най-хубавата и луксозна улица в столицата ще бъде превърната в копие на бул. "Витоша". След превръщането й от най-голямата търговска улица в София, в пешеходна зона, сега е заета главно от заведения и туристи, които пречат на живеещите. А предприемачите и наемателите на търговските обекти преместиха своите магазини, защото паркирането и предвижването около булеварда по съседните улици е невъзможно.

Навсякъде в Европа, когато се затваря центъра, се изграждат подземни или надземни обществени паркинги, преди да се превърне една зона в пешеходна. Така се олеснява потока от автомобили, и се облагодетелстват всички участници в движението.

Като допълнение, улица "Съборна" и площад "Света Неделя" никога в историята си не са били пешеходни зони. Обратното - още от римско време площадът е ключово кръстовище на основние пътища за придвижване на стоки и товари по осите север - щг, изток - запад.

 

Площад "Св. Неделя":

 

Промените предвиждат отсичането на повечето стари и знакови дървета по площада, които го правят сенчест, богат и красив. Създаване на изкуствени площи, тревни откъснати зони и пр, които по никакъв начин не съответстват с богатата история и ценна архитектура на площада - храм "Света Неделя", Богословският факултет и сградата на "Св. Синод".

 

Какво предлагаме:

 

Предлагаме да се запази движението на автомобилите по улица "Съборна" с посока на движение към хотел "Балкан" и излизане през хотел "Балкан" по булевард "Тодор Александров". Да се ограничи площада до трамвайната линия от западната страна и да се помисли върху разширяване на социалните и търговски функции на площада. Да се намери ново предназначение на площада, а не да се създава нов допълнителен парк, който в двете нови точки на площада пречи на движението на гражданите.

Чрез този проект за реконструкция е необходимо да се помисли и стимулира различна районна дейност - търговската, тъй като в София няма друга търговска улица и зона. Стремежът за развитие на столицата следва да е в посока обосновяване на различни по функции зони - арт зона, зона на театрите и кината, зона на заведенията, историческа зона, търговска зона и пр.

 

Ако сте съгласни с нашите възражения и предложения, може да подпишете онлайн петицията, която ще бъде представена пред общината. 

 

Благодарим.

 

От името на търговци, живеещи и засегнати граждани от проекта за преустройство на площад "Света Неделя".

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Мина Петрова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook