"ЗА" Адекватно Завършен Семестър от студентите на Националната Художествена Академия (НХА)

До ректора на НХА
Проф. Георги Янков
До Академичен съвет
 
 
Ние , 
 
Долуподписалите се, изразяваме несъгласието си с взетото решение на Академичен Съвет, проведен на 15.05.2020г., след който беше издадена заповед за приключване на семестъра в академията до края на месец май. Подчертаваме, че това е решение взето въпреки резултатите от анкета, попълнена от студентите на НХА. Намираме аргументите, че това се налага заради кандидатстуденската кампания, като неоснователни и несериозни. Форсмажорните обстоятелства, които принудиха студентите от НХА да прекъснат нормалния учебен процес, се явиха и като основна пречка за довършване на започнатите им творчески проекти. Ние искаме да си свършим работата! Качествено и цялостно - така както нашите преподаватели са ни учили и са изисквали от нас. Настояваме за удължаване на летния семестър с две допълнителни седмици, за да можем да завършим започнатото така както трябва. Готови сме за диалог. Ако такъв не бъде осъществен до 20.05.2020г. сме готови на протестни действия в двора на ректората.
 
 



Facebook