Моля БВС за изявление срещу изхвърлянето на домашни любимци по време на коронавируса

 

Уважаеми г-н председател и членове на Българския Ветеринарен Съюз,

 

Пиша Ви във връзка със зачестилите случаи на изоставени домашни любимци в малките и големите населени места в България, в резултат от развитието на коронавирус (COVID-19) епидемия и свързаните с нея притеснения на общото население.

Както стана известно, на 13 март т.г. Световната здравна организация (World Health Organisation) излезе с официално заявление, в което се пояснява, че няма научни доказателства кучетата и котките да са преносители на този тип коронавирус (https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/coronavirus-poster-english-srilanka.pdf?sfvrsn=289dedc3_0). Следователно, няма опасност собствениците на домашни животни да се заразят при контакт с тях.

Редица доброволци и неправителствени организации полагат усилия да информират и ограмотяват собствениците на кучета и котки в България, както на живо, така и през социалните мрежи. Насърчават се всички да продължат да полагат нужните за любимците си грижи, съобразно нормалните хигиенни изисквания за това. Въпреки това, създалото се социално напрежение оказва влияние и вече са налице първите изоставени домашни любимци сред всеобщата паника. Веднъж изхвърлени, домашните животни трудно се справят навън, дори и без условията на национална карантина. От друга страна, доброволците и неправителствените организации изнемогват под непосилния товар да спасяват безкрай множащите се бездомничета.

Бих бил/а благодарен/а, ако е възможно да излезете с официално обръщение, което бъде направено общодостъпно на фасадата и/или прозорците на клиниките, в които работят Вашите членове, и обяснява на клиентите и общото население, че няма риск от заразяване при контакта с кучета и котки и собствениците могат да продължат да отглеждат любимците си, при съблюдаване на лична хигиена. Естествено, може да бъде добавено, че Законът за защита на животните забранява изхвърлянето на домашни любимци, определяйки го като жестокост, и постановява глоба от до 500 лева при наличието на такова деяние.

Не считам за нужно глобалната здравна криза да взема още невинни жертви в България и да всява ненужна паника. Вярвам, че авторитетът и експертният съвет на БВС ще спомогнат за предотвратяване на това. 

 

С уважение и благодарност,

/долуподписаният/та/
Facebook