Референдум за промяна на политическата сисмета и формата на държавно устройство

Ициативна петиция, на основание  "Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление"

I. Общи положения

1. Във връзка с ОРЗД на ЕС всички лични данни ще бъдат съхранявани и обработени само с долу описаните цели

2. Тази подписка се инициира на основане чл. 3 ал. 1 т. 1 от ЗПУГДВМС

3. На основание чл. 9 ал. 1 от ЗПУГДВМС за иницииране на референдум за свикване на Велико народно събрание (ВНС) от действащото Народно събрание (НС)

 II. Цели

Иницииране на референдум по национален въпрос

"За или против свикване на Велико народно събрание за промяна в Конституцията и формата на държавно устройство от Парламентарна Република към Президентска Република"

  • Съгласно ЗПУГДВМС е необходимо да се съберат 500 000 подписа, за да може да се инициира референдум

За дя бъдат валидни електронните подписи е необходими гражданите, които вземят участие в инициативата да напишат пълните си имена:

  • Първо и фамилно име,
  • Населено място, в коментар адрес по Л.К. за да бъде внесена като официален документ в ЦИК и НС. 

 

  • Задължително е Личната информация да бъде изписана на Кирилица, изписване по различен начин ще доседе до невалиден  ел. подпис.

 

Съгласно ОРЗД личните данни на гражданите могат и ще се използват като конфоденциална информация, само и единствено за цвлите на Инициативата. 


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Инициативен комитет да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook