ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ СЪЗДАВАНЕТО НА КАРИЕРА В РАЙОНА НА С. ЪГЛЕН

Моля, подкрепете с подписа си протеста на жителите на с. Ъглен, Луковитска община, Ловешка област срещу разкриването на кариера в землището на селото, която застрашава да остави селото без питейна вода, да разруши уникалната природа, пътищата и мостовете, да провали възможността за развитие на екотуризъм и да обрече целия район на запустение и разруха. Ето нашите аргументи:

1.            Избраното от инвеститора местоположение е точно върху карстовия масив, водните потоци от който захранват изворите Езерото и Дачовското.  Реална е опасността взривовете да прекъснат течението им. Категорично е становището на ВиК-Ловеч, че при това няма никаква възможност селото да бъде захранвано от другаде с питейна вода.

2.            Прахът от взривовете и от трошенето на скалите от карстовите водоносни слоеве над селото заплашва да отрови въздуха ни, да прогони пчелите, птиците, животните и растенията, да унищожи посевите, да покрие с бяла кора почвата, да задръсти дробовете ни. всичко това в името на егоистичното печалбарство, заради което ще се жертват здравето и имотите на ъгленчани, удобно обвито в „експертни” обяснения, че ще бъде сторено по най-хуманен и екологичен начин с най-съвременните и модерни трошачки, пробивни и пресевни машини. Достатъчни са примерите в Бежаново, Куртово Конаре и десетки други места, където тътенът от експлозиите и  ударите на пробивните машини  разтърсват всичко в околността.

3.            Тежкотоварните 50-тонни камиони, които ще транспортират скалната маса, ще разтърсват и рушат къщите и стопанските ни постройки, ще разбиват улиците, мостовете  и водопроводите, ще създадат опасности от ПТП и ще застрашат спокойния живот.

4.            Твърденията, че щели да приложат транспортна схема, с която да опазят селото и да предотвратят преминаването на камионите през ъгленските улици са непотвърдени намерения. За всички е ясно, че докато строителството достигне района на Ъглен, ще се транспортира към Боаза през Ъглен, Дерманци, Торос! Тези села ще понесат същите зловредни последици: разбити улици и водопроводи,  напукани къщи, увеличени прахови емисии със съответните белодробни заболявания, опасност от увеличаване на ПТП.

5.            Намерението е кариерата да се изгради върху земеделски земи, предимно частни:  от  817 дка, засегнати от ИП, над 623 дка (76%) са частни, 4% – общински пътища и само 162 дка са държавен горски фонд, от които 149 дка изцяло извън очертанията на засегнатите площи т.е.  държавните в границите на концесионната площ са под 2%. От частните земи собствениците получават ренти, а арендаторите ги декларират пред държавен фонд земеделие и получават не само реколта, но и субсидии. Тези доходи инвеститорът не може да компенсира с нищо!

6.            Некоректни са устните обещания (непотвърдени в доклада) за откриване на работни места в селото и помагане за благоустрояването му. Опитът от други места показва, че в най-добрия случай се назначават 1-2 пазачи, а за специализираната техника се докарват специалисти от другаде. На общественото обсъждане в Ъглен на 17.05.2016 г. на поставените въпроси къде ще регистрират фирмата си и дали ще плащат данъците си в Ъглен, колко работни места специално за ъгленчани ще открият и какви инвестиции са планирали да извършат специално в Ъглен „инвеститорите” не можаха да дадат никакъв отговор, защото просто нямат такива намерения.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Даниел Симеонов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook