Отстраняване на д.т.н. инж. Кирил Ризов от активна дейност

С тази петиция категорично заявяваме, че не желаем д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ "Съюз такси", да ни представлява пред органите на държавната власт, както и да се вземат предвид изказаните лично или от името на гореспоменатото сдружение факти, мнения, твърдения, позиции, препоръки или предложения по отношение на таксиметровия превоз в Р България.

Лицето д.т.н. инж. Кирил Ризов не е упълномощено да представлява длуподписаните! Същото е загубило нашето доверие и в качеството си на пряко засегнати от неговите действия призоваваме д.т.н. инж. Кирил Ризов, както и представляваната от него организация, да не бъдат включвани в работни групи, срещи и проекти свързани с таксиметровия превоз в страната.

С оглед гореизоженото настояваме, че всяко изказване от срана на д.т.н. инж. Кирил Ризов следва да се тълкува като неправдоподобно.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )