Отстраняване на д.т.н. инж. Кирил Ризов от активна дейност

С тази петиция категорично заявяваме, че не желаем д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ "Съюз такси", да ни представлява пред органите на държавната власт, както и да се вземат предвид изказаните лично или от името на гореспоменатото сдружение факти, мнения, твърдения, позиции, препоръки или предложения по отношение на таксиметровия превоз в Р България.

Лицето д.т.н. инж. Кирил Ризов не е упълномощено да представлява длуподписаните! Същото е загубило нашето доверие и в качеството си на пряко засегнати от неговите действия призоваваме д.т.н. инж. Кирил Ризов, както и представляваната от него организация, да не бъдат включвани в работни групи, срещи и проекти свързани с таксиметровия превоз в страната.

С оглед гореизоженото настояваме, че всяко изказване от срана на д.т.н. инж. Кирил Ризов следва да се тълкува като неправдоподобно.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Валентин Русев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...