Отстраняване на д.т.н. инж. Кирил Ризов от активна дейност

С тази петиция категорично заявяваме, че не желаем д.т.н. инж. Кирил Ризов, председател на СНЦ "Съюз такси", да ни представлява пред органите на държавната власт, както и да се вземат предвид изказаните лично или от името на гореспоменатото сдружение факти, мнения, твърдения, позиции, препоръки или предложения по отношение на таксиметровия превоз в Р България.

Лицето д.т.н. инж. Кирил Ризов не е упълномощено да представлява длуподписаните! Същото е загубило нашето доверие и в качеството си на пряко засегнати от неговите действия призоваваме д.т.н. инж. Кирил Ризов, както и представляваната от него организация, да не бъдат включвани в работни групи, срещи и проекти свързани с таксиметровия превоз в страната.

С оглед гореизоженото настояваме, че всяко изказване от срана на д.т.н. инж. Кирил Ризов следва да се тълкува като неправдоподобно.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Валентин Русев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook