Родителското отчуждение трябва да се приеме като форма на насилие

Коментари

#22

Родителското отчуждение е престъпление срещу децата!

Сияна Цветанова-Петрова (Дупница , 2024-03-17)

#23

Родителското отчуждение е насилие спрямо детето.Всяко дете заслужава да има майка и баща!

Милена Тоновска (Плевен, 2024-03-17)

#24

Подписвам, защото родителските отчуждение е насилие над децата.
Моето дете се отчуждава от мен от бащата.

Дарина Чавеева (Варна , 2024-03-17)

#27

Срещу мен се води кампания за родителско отчуждение!

Георги Даскалов (Любимец, 2024-03-17)

#63

Подписвам защото Родителското Отчуждение е една от най-жестоките форми на насилие над деца. Има дълготрайни последици, както за децата, така и за отчуждения родител. Понякога необратими. Способно е да затрие детския живот.

Владимир Ненов (Пловдив, 2024-03-18)

#69

Защото мисля за децата преди всичко.

Ivan Kirov (Sofia, 2024-03-18)

#73

Подписвам защото насилието, което се прилага върху бащите чрез ЗЗДН вече не се търпи, а и е ясно че винаги най-много страдат децата...

Андрей Киряков (Пловдив, 2024-03-18)

#74

Съм потърпевш

Тихомир Юруков (София, 2024-03-18)

#80

Никое дете не бива да бъде отчуждавано от който и да е от двамата родители.Всички имат равни права!

Лора Петрова (София, 2024-03-19)

#90

Съм потърпевш

Николай Ляков (Добрич, 2024-03-19)

#91

Аз и семейството ми сме потърпевши от действията на единият от родителите на нашите внуци.

БЛАГОЙ ЛЯКОВ (ДОБРИЧ, 2024-03-19)

#98

Лично от първо лице съм потърпевш от Родителското отчуждение и мисля че ме трябва да се случва на нито едно дете.

Андриан Генов (Хасково , 2024-03-20)

#100

Подкрепям Петя!

Vassia Sigaut (Ница, 2024-03-20)

#105

Подписвам,защото от сега дейстащия закон,децата са поставени в положение на малтретирани от държавата и единия,(в най-честия случай майката) родител.

Боян Будинов (Самоков , 2024-03-20)

#111

Подписвам петицията, защото:
За да се роди едно дете са нужни двама-баща и майка. Никой от нас няма право да отнема щастието на детето да бъде и с двамата си родители. Отчуждаването от единия родител е насилие над детето и може да обърка целият му живот!

А С (Бургас, 2024-03-21)

#112

Родителското отчуждение е бич за децата 😔😔😔 и целевият родител. Обществото ни, за съжаление не е запознато с тежестта на проблема. Хората дори не могат да си представят, какъв НАРЦИСТИЧЕН КОШМАР ПРЕДИЗВИКВА ЕДИН ЕГОЦЕНТРИК- РОДИТЕЛ ОТЧУЖДИТЕЛ ЗА ДЕЦАТА СИ
В голямата си част, родителите, които отчуждават децата от другият родител, са с тежки нарцистични анти социални разстройства. А, деца в ниска възраст нямат способността и емоционалната зрялост да се само предпазят от злоупотребите извършвани от един от най- близките им хора!! В над 90% от случаите това са майките....
Родителското отчуждение Е НАСИЛИЕ НАД ДЕЦАТА И "ЦЕЛЕВИЯТ" РОДИТЕЛ!! 💯💯💯

Александър Казаков (Козлодуй , 2024-03-21)

#119

+

Чавдар Дилов (София, 2024-03-21)

#121

Съм в позиция на потърпевш!

Пламен Полихронов (Варна, 2024-03-22)

#123

Родителското отчуждение е форма на насилие. Понятието "родителско отчуждение" присъства в текста на чл.59, Ал.6 от СК от 2010г. В САЩ и в други европейски страни ако се докаже, че единият родител саботира връзката на детето с другия родител, съдът взима моментално решение и дава правата на родителя, който е потърпевш от тези токсични взаимоотношения

Цанко Стойчев (Sofia, 2024-03-23)

#125

от 5г нямам лични контакти със синът ми.вече казва аз нямам баща ити не си ми баща

ИЛХАН Седатов (Варна, 2024-03-24)

#138

Защото децата се създават от двама души и трябва да имат двама родители, макар и те да не живея заедно.

Виолета Димова (Сливен, 2024-04-13)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...