Родителското отчуждение трябва да се приеме като форма на насилие

Родителското отчуждение е форма на насилие. Понятието "родителско отчуждение" присъства в текста на чл.59, Ал.6 от СК от 2010г. В САЩ и в други европейски страни ако се докаже, че единият родител саботира връзката на детето с другия родител, съдът взима моментално решение и дава правата на родителя, който е потърпевш от тези токсични взаимоотношения. Децата в родителски конфликт- могат да развият психосоматични проблеми, да проявят депресивни симптоми, регрес в развитието и поведенчески проблеми. Наблюдавани са и изолирани случаи на отключване на детска психоза, което представлява продром на детска шизофрения.


Психолог Елеонора Борисова Йорданова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Психолог Елеонора Борисова Йорданова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...