Четенето е основно право: петиция в подкрепа на Националния пакт за четенето

Коментари

#1

Подписвам, защото четенето е основно право и е нужно широко обединение, за да изградим качествена инфрастрктура на четенето в България.

Виктория Бисерова (София, 2023-12-07)

#2

Четенето е в основата на критичното мислене и силното гражданско общество.

Валентина Стоева (София, 2023-12-07)

#5

Подписвам защото съм учител по БЕЛ и съм запозната с огромният проблем, който представлява НЕЧЕТЕНЕТО на книги.

Силвия Ръженкова (Попово, 2023-12-07)

#9

Подписвам, защото четенето спасява в трудни моменти и ни дава смисъл да продължим.

Атанас Дянков (Стара Загора , 2023-12-07)

#12

Не искам да живея в общество, което е над 50% функционално неграмотно.

Петя Павлова (Ловеч , 2023-12-08)

#13

Подписвам защото четенето дава култура, а без култура сме за никъде.

Пламен Николов (софия, 2023-12-08)

#16

Всички деца и млади хора ще имат най-добри шансове за житейска реализация.

Виолета Димова (Тервел, 2023-12-08)

#20

Да се чете е важно!

Nikolay Mihaylov (Burgas, 2023-12-08)

#25

Вярвам в значимостта на обединение от ранга на Националния пакт - и в силата му да трансформира обществото ни.

Гергана Димитрова (Стара Загора, 2023-12-08)

#26

Наложително е! Огромен процент от децата са функционално неграмотни.

Павлин Миков (Ботевград, 2023-12-08)

#27

Нужни са спешни мерки!!!

Илияна Шукерова (София, 2023-12-08)

#28

Като бивш преподавател имам задълбочен поглед върху недостатъците в образованието и смятам, че е абслютно належащо да бъде изготвен план и стратегия за справянето със сегашното състояние на грамотността сред българите.

Пенка Шукерова (София, 2023-12-08)

#29

Четенето е магия!

Цвете Драганова (Ботевград, 2023-12-08)

#33

От малък обичам книгите и четенето и мисля, че това е едно от най-смислените и полезни занимания за свободното време. Книгите ни дават свобода, помагат ни да развиваме въображението си, чрез тях можем мислено да пътуваме във времето и пространството.

Атанас Шопов (София , 2023-12-09)

#34

Подписвам се, защото уменията за осъзнато четене, за обща култура, за натрупване на знания... са необходими всеки ден.

Мария Петрова (Пловдив , 2023-12-09)

#40

Подписвам защото работя в чталище и за мен е важно хората да бъдат грамотни и образовани ...

Емилия Костова (Братя Даскалови, 2023-12-09)

#45

Четенето стимулира мисленето и аналитичните умения. То предизвиква читателите да мислят критично, да анализират информацията и да развиват своя собствена креативност. Умението да четем е важно не само за личното развитие, но и за обогатяване на нашите мисли, езикови умения и културно разнообразие.

Силвия Николаева (Велико Търново, 2023-12-10)

#46

Функционалната неграмотност се отразява на всички сфери от обществения живот и води до влошаване на качеството на средата.

Ваня Чернева (Пловдив, 2023-12-10)

#49

Като представител на образователната общност, с дългогодишен стаж в учебни и административни стрктури , съм силно разтревожена от нивото на грамотнастт сред подрастващите.
Подкрепям тази инициатива , както и всяка друга, насочена към подобряване на сегашното състояние на българското образование.

Пенка Николова (София, 2023-12-11)

#56

Четенето помага на човек да бъде грамотен, образован, културен, мислещ. Запознава го с различни светове, идеи, хора, обогатява ума и душата.

Десислава Филимонова (София, 2023-12-12)

#57

вярвам, че четенето е началото - ключът към развитието на потенциала на децата и младите хора

Гергана Янева (София, 2023-12-12)

#61

Смятам, че качественото четене вещае светло бъдеще.

Kalinka Pancheva (Арадиппу , 2023-12-12)

#74

Считам, че трябва да се насърчава четенето, тъй като то е важна предпоставка за житейска и професионална реализация.

Цветелина Караасенова (София, 2023-12-13)

#77

Вярвам в силата на четенето.

Анелия иванова Иванова (Монтана , 2023-12-13)

#85

Четенето е основна форма на спасение от генерални грешки, то спомага за справяне с травмите и осмисля живота.

Диана Петрова (Банкя, 2023-12-13)

#86

Четенето е богатство и всеки трябва да може да му се наслади!

Доротея Йорданова (София , 2023-12-13)

#89

Подписвам, защото четенето дава алтернатива на твоя живот, дава спокойствие, отваря вратата на въображението и на желанието за това да имаш различен живот. Четенето дава хоризонти, които може да не получиш от най-близките ти хора, когато си дете. Четенето е извор на удоволствие, на сила, на разбиране за света.

Стела Георгиева (София, 2023-12-13)

#114

Съм съгласна с написаното по-горе.

Теодора Пашина (София , 2023-12-20)

#140

Подписвам, защото четенето е основополагащо за развитие на въображението, интелекта, а и цялостното възприятие към заобикалящият ни свят и е добре да започне от най-ранна детска възраст.

Ивета Фердинандова (Харманли, 2023-12-20)

#144

Обожавам да чета

Boryana Dincheva -Vesova (Разлог, 2023-12-20)

#149

Вярвам в каузата.

Пламена Стойкова (Варна, 2023-12-21)

#154

Подписвам, защото осъзнавам колко важно за всеки е четенето на книги.

Борислав Ганчев (Хисаря, 2023-12-21)

#156

Подкрепям петицията и наистина смятам, че четенето на книги е важно за всеки, започващо още от ранна възраст.

Велина Тодорова (Бургас, 2023-12-21)

#161

Мисла, че темата е особено важна

Юлия Манолова (Кърджали, 2023-12-21)

#162

Виждам последствията от неумението за четене върху интелектуалното и духовно израстване на децата.

Деяна Талева (София , 2023-12-22)

#163

Защото четенето дава най- добрите основи за всичко останало!

Снежина Бешева (Перник, 2023-12-24)

#171

Подписвам, защото живея в този малък град и има много деца, които заслужават по широк хоризонт, повече умения и знания, за да станат пълноценни граждани .

Рада Манолова (Каблешково , 2023-12-30)

#172

Каузата с четенето е един от най-смислените пътища да възстановим и доизградим качествено българско общество.

София Каракушева (Бургас, 2023-12-31)

#180

Четенето обогатява речника, развива мисленето, ражда идеи. Подкрепям петицията!

Калинка Русалова (Пловдив, 2024-01-06)

#188

Подкрепям Националния пакт за четенето и съм убедена, че обществото ни заслужава и се нуждае от добре образовани хора с функционална грамотност и емоционална интелигентност!

Маргарита Матева-Йорданова (София, 2024-01-17)

#197

България се нуждае от едно грамотно общество, което да има добри шансове за житейска реализация. Всички деца трябва да се научат да четат и то качествено. Трябва да стимулираме четенето!!!

Велина Костова (Панагюрище, 2024-01-24)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...