Четенето е основно право: петиция в подкрепа на Националния пакт за четенето

България няма проблем с грамотността. Но само на думи.

Национални и международни изследвания в областта на образованието, както и националното стандартизирано оценяване на деца и младежи при всеки повод ясно показват, че много деца, младежи и възрастни се затрудняват да прочетат и по-специално – да осъзнаят и оползотворят прочетеното. Проблемите с разбирането на писмен текст далеч надхвърлят образователните резултати на учениците и студентите. Функционалната неграмотност се отразява на всички сфери от обществения живот и води до влошаване на качеството на средата.

Заявяваме, че е спешно да се предприемат конкретни действия.

Фондация „Четене“ – България, фондация „Детски книги“, сдружение „Книги и четене“, фондация „Глобални библиотеки – България“, Българска библиотечно-инфомационна асоциация, Асоциация „Българска книга“, Национален център за книгата при НДК, заедно с партньори, съмишленици и работодателски организации искаме да подобрим средата по устойчив начин, като стимулираме четенето в България.

Pact.png

За да гарантираме, че всички деца и млади хора ще имат най-добри шансове за житейска реализация, като се научат да четат по качествен начин и да мислят критично, се нуждаем от широк съюз. Нашият отговор е Националният пакт за четенето, основан на 17 ноември 2023 г. Чрез него искаме да изградим инфраструктура на четенето и да изготвим "Национален план за четенето", чрез който да започнем промяната на средата. (https://readingfoundation.bg/national-reading-pact-bulgaria/)

Ако смятате, че България се нуждае от по-грамотно общество и искате да сте информирани за следващите ни стъпки, подпишете петицията. 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Фондация "Четене" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...