Протест на българските архивисти за достойно заплащане

Коментари

#2

Искам достойно заплащане за хората!

Стефка Тодорова (София, 2023-05-09)

#4

Смятам, че архивистите в България заслужават достойно заплащане за труда, които полагат.

Лилия Бояджиева (Благоевград, 2023-05-09)

#5

Подкрепям справедливите искания за достойно заплащане на труда на архивистите и осигуряване на условия за труд и опазване на документите.

таня великова (русе, 2023-05-09)

#11

Заслужават справедливо възнаграждение за работата, която извършват!

Кристияна Първанова (София, 2023-05-09)

#12

подкрепям исканията

Веска Иванова (Стара Загора, 2023-05-09)

#13

Подписвам, защото ми омръзна...

Надя Живкова (София, 2023-05-09)

#14

Искам достойно заплащане на българските архивисти.

Теменужка Стаменова-Хиков (София, 2023-05-09)

#15

Искам да ги подкрепя

Мария Стоянова (София, 2023-05-09)

#16

Исканията на работещите в архивите са разумни и справедливи.

Силвия Соколова (София, 2023-05-09)

#17

Смятам, че е правилно.

Мирослав Велков (Шумен, 2023-05-09)

#19

Защото съм бивш служител на ДАА и основната причина за напускането ми беше смехотворното заплащане за труда, който се полага от хората

Ивана Явашчева (София, 2023-05-09)

#21

Вече 16 години работя в системата на българските архиви, искам да ни има, да работим спокойно, нормално и обезпечено.

Цветомира Койчева (Габрово, 2023-05-09)

#22

систематично не се отделят необходимите средства нито за нормално функциониране на институциите на паметта, нито за достойно и справедливо възнаграждение на хората, които се грижат за богатото ни историческо наследство.

Ния Григорова (София, 2023-05-09)

#24

Съпричастна съм, тъй като работя в подобна институция.

Боряна Табакова (София, 2023-05-09)

#32

В подкрепа на служителите на " Държавен архив "

Владислава Грозева (Габрово , 2023-05-09)

#34

Искам

Благовест Геков (София, 2023-05-09)

#35

Българските архивисти заслужават достойно заплащане!

Илона Стоянова (София , 2023-05-09)

#39

Не е нормално отговорността за събирането, опазването и съхраниението на историята ни да е ниско заплатена. Не е нормално да няма нужната техника, да се правят прекалени икономии с цел вместване в бюджета, да се върши работа като за още двама щатни служители.
Подкрепям Вашите протестни действия и се присъединявам към исканията за по-достойно отношение, по-адекватно на времето и отговорностите заплащане за служителите, както и за по-голяма инвестиция в обновяването на съществуващата материално-техническа база.

Борислав Маринов (Севлиево, 2023-05-09)

#49

Настоящото заплащане е недопустимо ниско за квалификацията на специалистите и за важността на труда им за държавата!

Николай Великов (Русе, 2023-05-09)

#50

Хората, които се грижат за историята, заслужават достойно заплащане

Petya Koleva (София, 2023-05-09)

#55

Подкрепям справедливите искания на архивистите.

Ивелина Стефанова (София, 2023-05-09)

#56

Подписвам, защото работата на архивистите е от изключително значение за съхранението на историята. Държава без история е държава без минало. Всички служители в системата са професионалисти, заслужаващи адекватно заплащане за труда си.

Силвана Стефанова (София, 2023-05-09)

#59

Подкрепям справедливите искания за достойно заплащане на труда на служителите на ДА "Архиви".

Иван Христов (Gabrovo, 2023-05-10)

#62

Подкрепям изцяло исканията на служителите на ДАА в страната за достойно и адекватно заплащане на непосилния им труд и обич по опазване на културно-историческото ни минало и памет! Народ без минало, е обречен на безвремие!

Галина Иванова (Трявна, 2023-05-10)

#70

Работещите в архивите в България отговарят за опазването на безценното документално наследство на България и тяхното възнаграждение трябва да бъде достойно!

Николай Койчев (Варна, 2023-05-10)

#72

Подписвам, защото трудът на българските архивисти трябва да е достойно заплатен!

Даниел Стоянов (Русе, 2023-05-10)

#77

В качеството си на бивш служител в системата напълно подкрепям всички искания на българските архивисти

Daniela Tsoneva (Габрово , 2023-05-10)

#79

Крайно време е да спре гаврата с интелигентните работещи за България. Успех на колегите. Възхищавам се от тяхното чувство за достойнство, каквото, както изглежда, библиотекарският бранш за съжаление не притежава...

Nadia Petrova (София, 2023-05-10)

#84

Трудът на архивиста трябва да се оценява като високо квалифициран труд, а не да се приравнява на дейност, извършвана от хора без образование и без квалификации.

Галина Аврамова (Търговище, 2023-05-10)

#88

Уважавам работата на българските архивисти и смятам, че заслужават по-добри условия за работа.

Георги Великов (Русе, 2023-05-10)

#89

Подписвам, защото съм пряко засегнат от несправедливо ниското и недостойно заплащане на моя труд. Подписвам, защото дълги години работех на няколко места, за да издържам мен семейството си.

Велин Петров (Велико Търново, 2023-05-10)

#91

Подписвам защото трудът на пазителите на българската памет заслужава достойно заплащане. Необходими са по-добри условия за съхранение на документите, за да се ползват те в услуга на обществото.

Стефка Маринова (Русе , 2023-05-10)

#92

ДА "Архиви" не е равнопоставена с другите държавни институции нито по материална база, нито по заплащане!

Веселка Радева (Русе , 2023-05-10)

#93

Подкрепям исканията.

Гергана Георгиева (Варна, 2023-05-10)

#95

Редно е всички образовани служители да получават достойни заплати! Задължително е също материалната база и услугите да се доближат до съвременните технологични стандарти!

Александър Първанов (усе, 2023-05-10)

#96

Aз съм солидарна с работещите в архивите във Видин и в България и като цяло. Познавам работата им, отговорността и високия им професионализъм. Те заслужават достойно заплащане!

Сашка Бизеранова (Видин, 2023-05-10)

#102

Българските архиви са важна част от нашето историческо наследство.

Мира Паунова (Сидни, 2023-05-10)

#104

Уважавам безкрайно труда на архивистите и смятам, че техните искания трябва да бъдат удовлетворени.

Росица Кънева (Габрово, 2023-05-10)

#105

Подкрепям петицията, защото работя с архивистите от Русе и съм запозната с високия им професионализъм, който заслужава достойно заплащане.

Ралица Маринова (Русе, 2023-05-10)

#106

Работещите в архивите заслужават достойно заплащане!

Светла Стоянова (с. Николово, 2023-05-10)

#107

В ДА гр. Русе работят професионалисти.

Rosica Koleva (Ruse, 2023-05-10)

#108

Солидарна съм с исканията на колегите.

Калина Черванюк (Хасково, 2023-05-10)

#109

Солидарен съм с колегите си.

Живко Желязков (Хасково, 2023-05-10)

#113

Подкрепям исканията на българските архивисти.

Елена Петрова (София, 2023-05-10)

#116

Всички архивисти заслужават достойно заплащане и труда им да бъде оценен подобаващо.

Веселка Петрова (Монтана, 2023-05-10)

#121

Благодарение на компетентната помощ на служителите от ДА Варна, ДА Велико Търново, ДА Силистра, ДА Бургас, ЦДА София успях да се обогатя с информация за предците си, която не предполагах че съществува и сам не съм я знаел.
Притежават висока компетентност по отношение на информацията, която се съхранява при тях.
Изпитвам най-голямо уважение към служителите на държавните архиви в България.
С УВАЖЕНИЕ !!! Ивайло Георгиев Иванов Илиев Поп Ѣнюв Арабаджи Кирув Великув Папазов х͠. х͠. поп Коларов

Ивайло Коларов (Провадия, 2023-05-10)

#122

Работя в системата.

Йордан Мантарлиев (София, 2023-05-11)

#126

Подписвам, защото считам, че архивистите в България заслужават справедливо заплащане за труда, който полагат.

Веселина Жечева (Добрич, 2023-05-11)

#127

исканията са справедливи и достатъчно закъснели

Любен Вачуров (гр.Пловдив, 2023-05-11)

#129

Смятам, че българските архивисти заслужават да получават достойно заплащане предвид труда и квалификацията на професионалистите, които работят в тази институция

Мария Гьопсалиева (Габрово , 2023-05-11)

#133

Подкрепям исканията на служителите в Държавна агенция архиви за достойно заплащане на труда им.

Evgeni Aleksiev (Русе, 2023-05-11)

#135

Познавам професионалните отговорности на българските архивисти и уважавам тяхната компетентност и отдаденост на каузата

Мария Новакова (Видин, 2023-05-11)

#142

Подкрепям

Маринела Динева (Търговище, 2023-05-11)

#144

Подкрепям исканията на хората, работещи в архивите.

Диана Жекова (Търговище, 2023-05-11)

#145

За да се гарантира, че с документалното наследство боравят висококвалифицирани и компетентни хора, е необходимо те да бъдат адекватно възнаградени за своя труд.

Димитър Тошков (Ruse, 2023-05-11)

#146

Подкрепям!!!

Гинка Тошкова (Русе, 2023-05-11)

#149

Всеки служител и работник в България заслужава достойно заплащане.

Полина Христова (София, 2023-05-11)

#150

Аз съм служител в Държавен архив - Варна

Пресиян Панайотов (Варна, 2023-05-11)

#152

Подкрепям архивистите

Александра Зафирова (Търговище , 2023-05-12)

#156

Всеки трябва да има достойно заплащане

Cece Nikolaeva (Габрово, 2023-05-12)

#158

Смятам ,че заплащането не само на служителите на държавен архив а и на повечето служители във България са под всякаква критика!

Андрей Ангелов (Габрово , 2023-05-12)

#160

Защото искам в архивите, съхраняващи важни за България данни, снимки, документи да работят специалисти, с доказани качества и професионализъм!

Христо Глушков (В.Търново, 2023-05-12)

#163

Пазителите на паметта, заслужават достойно заплащане.

Надежда Цветкова (Русе, 2023-05-12)

#170

Заплащането им е обидно малко.

Марияна Минчева (Габрово , 2023-05-12)

#173

Така искам

Тодор Тодоров (Шумен, 2023-05-12)

#174

Подкрепям желанието на архивристите ни за достайно възнаграждение!

Ивайло Колев (Габрово, 2023-05-12)

#176

Необходимо е да се оцени труда на архивистите по достойнство

Светлана Кръстева (Видин , 2023-05-12)

#183

Защото смятам каузата за важна и достойна. Да знаем и помним миналото, това ще ни помогне и в обърканото ни настояще!

Светла Пенчева (София, 2023-05-13)

#186

Народ без история е като дърво без корен.Хората който се грижат да съхранят нашата история заслужават уважение и достойно заплащане.

Йордан Йорданов (Сливен , 2023-05-14)

#188

Подкрепям протеста

Албена Живкова (София, 2023-05-14)

#189

Подкрепям

Владислав Живков (София, 2023-05-14)

#192

Исканията на българските архивисти са резонни и справедливи.

Александър Живков (София, 2023-05-14)

#194

Архивите са паметта на България

Стоян Христов (София, 2023-05-15)

#195

Вярвам в каузата!

Вероника Евгениева (Видин, 2023-05-15)

#196

Всеки заслужава достойно заплащане за труда си.

Каролина Христова (Русе, 2023-05-15)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...